Náborové letáky 8. třída

V rámci výuky dějepisu v 8. třídě jsme se dostali k tématu 1. světové války a problému Čechů a Slováků, k jaké straně se přidat. Riskovat život za boj proti Rakousku-Uhersku a přidat se do československých legií v zahraničí, zůstat věrní existujícímu státu a bojovat v rakousko-uherské armádě, nebo se přidat do domácího protirakouského odboje Maffie?

Žáci sice život neriskovali, ale přesto si museli zvolit jednu z možností a snažit se navrhnout náborové letáky, aby vzbudili co největší zájem u možných adeptů a nalákali potřebné lidi právě k nim. A já myslím, že si vedli opravdu dobře.

Mgr. Zuzana Kozoňová


29. května 2017