ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad byla zřízena MěÚ Buštěhrad. Členy školské rady můžete kontaktovat na adrese radaskoly@zsbustehrad.cz.

Členové školské rady

MěZ Buštěhrad: Magda Kindlová, Jan Mrkvička, Daniela Swart

Rodiče: Šárka Třísková (předsedkyně), Renata Šťovíčková, Monika Šádová

ZŠ a MŠ Buštěhrad: Michaela Ludvíková, Blanka Nožičková, Blanka Endrlová

Volební řád


Volební komisi tvoří členové přípravného volebního výboru.
Členy školské rady volí oprávnění zástupci žáků školy (dále jen volič).
Volební akt probíhá následujícím způsobem.
Volič sdělí komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem, a třídu, kterou žák navštěvuje.
Na seznamu žáků školy vyznačí volič svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Potom obdrží hlasovací lístek.
Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se dostaví jako první.
Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor, aby byla zaručena tajnost hlasování.
Voliči vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
Na hlasovacím lístku může volič označit maximálně tři kandidáty. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta a vhozením hlasovacího lístku do zapečetěné volební schránky.
Nepřetržitý dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
Hlasovací lístek je neplatný:
- pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
- bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
- nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,
- pokud na hlasovacím lístku není označen žádný kandidát,
- pokud je hlasovací lístek jiný než ten, který volič obdrží od volební komise.
Za zvolené členy školské rady jsou považování tři kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provádí volební komise. Ostatní kandidáti jsou náhradníky pro případ ukončení mandátu některého člena školské rady a to v pořadí,
v němž se umístili ve volbách.
O průběhu a výsledku voleb zpracuje volební komise protokol, v němž uvede:
- označení voleb s uvedením dne jejich konání
- seznam členů volebního orgánu,
- počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků,
- dále se zde uvede, kolik z odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných a kolik neplatných,
- počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do školské rady,
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb,
- seznam zvolených členů školské rady.
Protokol předá volební komise řediteli Základní školy a Mateřské Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno a zřizovateli. Volební komise zapečetí použité hlasovací lístky a uschová je po dobu 10 dnů od konání voleb. Poté je může zničit.
Výsledek voleb vyhlásí volební komise zveřejněním na internetových stránkách školy.

Ke stažení

Činnost školské rady

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík