Projekty a granty školy

OP JAK 23 -25

OP JAK 23-25 je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a
profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a
spolupráci s rodiči dětí

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005543

 

14. července 2023

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cíle projektu:

 • Vyrovnání nerovností mezi žáky, které vznikly odlišnými podmínkami během pandemických opatření a distanční výuky
 • Doplnění chybějících znalostí, dovedností a vědomostí v důsledku distanční výuky
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Datum realizace projektu: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022

Obsah projektu:

 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

24. února 2022

Šablony III pro ZŠ a MŠ Oty Pavla

Název projektu: Šablony III pro ZŠ a MŠ Oty Pavla
Projekt je registrován pod číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019400
Celková částka: 356 817 Kč
Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2023

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Obsah projektu:

 • kluby pro žáky ZŠ
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektový den ve výuce
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • Školní asistent - personální podpora MŠ

14. prosince 2021

Šablony II

Název projektu: Šablony II - vzděláváme se
Projekt je registrován pod číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013919
Celková částka: 2 523 291 Kč
Datum realizace: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a dalších účastníků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

Obsah projektu:

 • vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ a ŠD
 • tandemová výuka pedagogů ZŠ
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • realizace klubu klubů zábavné logiky a deskových her a čtenářských klubů
 • projektové dny v mateřské i základní škole a ve školní družině
 • nové metody ve výuce v ZŠ

4. listopadu 2019

Dětským úsměvem ke vzdělání

Projekt je registrován pod číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006493.
Celková částka: 1 353 304,- Kč
Datum realizace: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní a mateřské školy, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči žáků základní školy.
Obsah projektu:

 • vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ
 • tandemová výuka pedagogů ZŠ
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • realizace klubu klubů zábavné logiky a deskových her a čtenářských klubů
 • odborně zaměřená tematická setkávání v ZŠ a MŠ
 • individualizace vzdělávání v MŠ
 • prevence logopedických vad

5. prosince 2017

Neinvestiční účelový příspěvek města Buštěhrad

Celková částka: 5000,- Kč

Datum realizace:. květen - prosinec 2015

Cíl projektu: Vybavení KND Vševěda dalšími deskovými hrami, hlavolamy a další pro rozvoj logického myšlení

Obsah projektu:

KND Vševěda vznikl na podzim 2014, první deskové hry do něj jako dar věnovala Menza ČR. Nadaných dětí je však ve škole hodně a je nutné hry a další pomůcky obměňovat, dokupovat nové. Příspěvek jel určen na vybavení a provoz KND Vševěda, konkrétně na hry, hlavolamy, drobné odměny a další pomůcky.


23. června 2015

Malý dotační titul Mikroregionu údolí Lidického potoka

Celková částka: 3000,- Kč

Datum realizace: květen - prosinec 2015

Cíl projektu: zajištění cen a odměn pro soutěže v KND Vševěda

Obsah projektu:

Na podzim 2014 ve škole vznikl KND Vševěda. Děti se zde schází pravidelně jednou za 2 týdny, hrají deskové hry, probíhají besedy se zajímavými lidmi. V rámci KND Vševěda proběhly různé turnaje a soutěže, např. turnaj v piškvorkách – Piškvorkový král, nebo souboj v pexesu. Další akce se uskuteční na podzim 2015.

Do KND Vševěda dochází cca 15 dětí od 1.-5. třídy. Turnajů se mohou zúčastnit žáci z celé školy. Cílem Vševědy je nabídnout nejen nadaným dětem jinou zábavu než je běžné, rozvíjet jejich logické myšlení a sociální, komunikační dovednosti. Díky získanému příspěvku mohou být děti za výsledky v soubojích a turnajích oceněny drobnými cenami.

23. června 2015

Rozvoj čtenářství a cizích jazyků

Celková částka: cca 300 000,- Kč

Datum realizace: 2015/2016

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykové pobyty žáků.

Obsah projektu:

 1. Zavedení čtenářských dílen v určitých ročnících jako prostředek zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Bude nakoupeno minimálně 300 knížek pro žáky všech věkových skupin a s těmito knížkami budou žáci pracovat například během hodin českého jazyka.
 2. Zahraniční jazykové pobyty pro žáky ZDARMA. Na podzim 2015 bude realizován jazykový pobyt pro 10 vybraných žáků 6. až 9. ročníků do anglicky mluvící země. Pobyt budou mít žáci zdarma.
 3. 22. června 2015

Učíme digitálně

Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0026 a škola ho realizuje společně se společností Pontech s.r.o.

Celková částka: 592 000,- Kč

Datum realizace: 1.10.2014 - 31.7.2015

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při zapojení ICT do výuky.

Obsah projektu:

Škola zakoupí 18 tabletů pro pedagogy, které se stanou majetkem školy. Pedagogové budou vzděláváni ve využití dotykových zařízení přímo ve výuce jednotlivých předmětů. Získají tak velmi potřebné znalosti a dovednosti, které jim lépe umožní reagovat na současné požadavky využívání IT technologií ve výuce. Aby vzdělávání pedagogů bylo co nejefektivnější, nabízí jim projekt i další podporu v podobě mentoringu.

Realizace projektu zvyšuje možnosti pedagogů zařazení moderních technologií do výuky a tyto lákavé a motivující metody budou mít jistě pozitivní dopad na kvalitu vzdělávání žáků.

22. června 2015