ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Spolek rodičů (SRPŠ)

Spolek rodičů (SRPŠ)

Spolek rodičů ZŠ Buštěhrad (SRPŠ)

Spolek rodičů při ZŠ Buštěhrad (SRPŠ), dále jen „Spolek“ slouží k usnadnění komunikace mezi rodiči a školou, výběru příspěvků od rodičů žáků, které jsou následně poskytovány na různé potřeby jednotlivých tříd (viz zjednodušená účetní bilance předchozích let).

Spolek rodičů byl zapsán u Městského soudu v Praze dne 5.1.2016 pod IČO 04628471. Spolek je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

Výbor spolku:
Předseda: Hana Hejná
Místopředseda: Jitka Ulrichová
Pokladník: Lenka Jelínková
Auditor: Jana Kvapilová
Zapisovatel: Tomáš Petřina

Výše uvedení členové byli zvoleni do funkcí na výroční schůzi Spolku dne 22. 5. 2019 od 19:00, na
základě hlasování přítomných členů.

Jména a kontakty na zástupce jednotlivých tříd

Stav a čerpání příspěvků v školním roce 2018/2019

Výbor Spolku představil vedení základní školy návrhy na využití příspěvků na společných jednání.
Zůstatek finančních prostředků k 1. 9. 2019 činí 159 587,- Kč.
Ve školním roce 2018/2019 podpořil Spolek rodičů nákup:

  • molitanových kostek (které byly vybrány společně s vedením školy)
  • nákup knih pro žáky 9. třídy při ukončení školní docházky

Rodiče dále podpoří aktivní pohyb a sportovní vyžití dětí v rámci přestávek mezi hodinami nebo
odpoledním vyučováním.

Úhrada příspěvků a finančních darů
Příspěvky prosím zasílejte bankovním převodem na bankovní účet Spolku 2200972196/2010 vedený u FIO banky. Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, kterou žák navštěvuje. Výše příspěvku činí minimálně 250 Kč za žáka, horní hranice příspěvku není omezena. Ve výjimečných případek lze přispět v hotovosti k rukám zástupce třídy nebo pokladníka.
Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvek k rozvoji naší školy!

Komunikace a dotazy: SRPSbustehrad@email.cz

Ke stažení

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík