Spolek rodičů ZŠ Buštěhrad (SRPŠ)

Spolek rodičů při ZŠ Buštěhrad (SRPŠ), dále jen „Spolek“ slouží k usnadnění komunikace mezi rodiči a školou, výběru příspěvků od rodičů žáků, které jsou následně poskytovány na různé potřeby jednotlivých tříd (viz zjednodušená účetní bilance předchozích let).

Spolek rodičů byl zapsán u Městského soudu v Praze dne 5.1.2016 pod IČO 04628471. Spolek je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

Výbor spolku:

  • Předseda: Hana Hejná
  • Místopředseda: Jitka Ulrichová
  • Pokladník: Lenka Jelínková
  • Auditor: Jana Kvapilová

Výše uvedení členové byli zvoleni do funkcí na výroční schůzi Spolku dne 22. 5. 2019 od 19:00, na základě hlasování přítomných členů.

Jména a kontakty na zástupce jednotlivých tříd

Komunikace a dotazy

SRPSbustehrad@email.cz

Stav a čerpání příspěvků v školním roce 2020/2021

Spolek a vedení základní školy se společně dohodly, na využití finančních příspěvků rodičů následně:

  • Zakoupení 500 ks roušek pro školu

  • Pořádání školní soutěže s názvem „Škola jinak“, do které byly zakoupeny věcné dary v hodnotě necelých 9.000 Kč z toho 8.830 Kč poskytnuto městem z dotace rozpočtu města Buštěhrad na rok 2020

  • Nákup knih pro deváté ročníky, jako vzpomínka na školu

 

Stav a čerpání příspěvků v předchozím školním roce 2019/2020

bylo čerpáno:
knihy pro devátou třídu 8.000 Kč
venkovní lanové prvky u staré budovy finanční dar škole 200.000 Kč

 

Čerpání příspěvků rodičů za školní rok 2021/2022 bude ještě upřesněno dle nadcházejících jednání s vedením školy a vybraných příspěvků od rodičů, ale i pro tento školní rok počítáme s knihami pro deváté třídy.
 

Úhrada příspěvků a finančních darů

Příspěvky prosím zasílejte bankovním převodem na bankovní účet Spolku 2200972196/2010 vedený u FIO banky. Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, kterou žák navštěvuje.

Doporučená výše příspěvku je 300 Kč za žáka, horní hranice příspěvku není omezena.

Ve výjimečných případech lze přispět v hotovosti k rukám zástupce třídy nebo pokladníka.

Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvek k rozvoji naší školy!

 

Komunikace a dotazy: SRPSbustehrad@email.cz

Ke stažení