Spolek rodičů ZŠ Buštěhrad (SRPŠ)

Spolek rodičů při ZŠ Buštěhrad (SRPŠ), dále jen „Spolek“ slouží k usnadnění komunikace mezi rodiči a školou, výběru příspěvků od rodičů žáků, které jsou následně poskytovány na různé potřeby jednotlivých tříd (viz zjednodušená účetní bilance předchozích let).

Spolek rodičů byl zapsán u Městského soudu v Praze dne 5.1.2016 pod IČO 04628471. Spolek je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

Výbor spolku


Předseda: Hana Hejná
Místopředseda: Jitka Chadová
Pokladník: Jaroslava Maninová (nově od 1. 10. 2022)


Poslední schůze proběhla 17.5.2023 od 19:00
 

Stav a čerpání příspěvků ve školním roce 2020/2021

 • počáteční stav 72.751 Kč
 • vybrané příspěvky od rodičů 27.300 Kč
 • dotace od města - „Dotace spolkům z rozpočtu města Buštěhrad na rok 2020“ na akci Branný den a drobné odměny pro děti 42.500 Kč
 • bylo čerpáno:
 • drobné odměny pro děti na školní akce – výtvarná soutěž „škola jinak“ 8.870 Kč
 • knihy pro devátou třídu 10.978 Kč
 • akce Branný den 33.670 Kč – akce neuskutečněna z důvodu COVID situace, peníze vráceny městu

Stav a čerpání příspěvků ve školním roce 2021/2022

 • počáteční stav 89.033 Kč
 • vybrané příspěvky od rodičů cca 89.000 Kč
 • k dispozici cca 178.000 Kč
 • bude čerpáno: 
 • dar škole - další dva venkovní prvky 82.000 Kč – čeká se na projekt vizualizace sadu a školních zahrad, až bude vypracovánu, potom bude možné prvky instalovat.
 • nákup knih cca 10.000 Kč – bylo čerpáno 

Stav a čerpání příspěvků ve školním roce 2022/2023

 • počáteční stav 168.000 Kč
 • vybrané příspěvky cca 75.500 Kč
 • čerpáno herní prvky 124.400 Kč (původně zamýšleno 82.000 Kč)
 • knihy 10.000 Kč


Stav a čerpání příspěvků ve školním roce 2023/2024

 

počáteční stav: 98.131 Kč
vybrané příspěvky k 5.9.2023: 11.800 Kč
čerpáno 
knihy 
konečný zůstatek 
 

Úhrada příspěvků a finančních darů

Příspěvky prosím zasílejte bankovním převodem na bankovní účet Spolku 2200972196/2010 vedený u FIO banky. Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, kterou žák navštěvuje.

Doporučená výše příspěvku je 300 Kč za žáka, horní hranice příspěvku není omezena.
Ve výjimečných případek lze přispět v hotovosti k rukám zástupce třídy nebo pokladníka.

Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvek k rozvoji naší školy!


 

Komunikace a dotazy: SRPSbustehrad@email.cz

Ke stažení