Roční plán

Rok 2020

Září

 • 1. 9. Zahájení školní roku
 • 2.-4. 9. Třídnické práce – zkrácená výuka
 • 7.-19. 9. Adaptační kurzy 2. stupeň
 • 21.-25. 9. Exkurze Skotsko
 • 23. 9. Třídní schůzky 16:30-18:30h  (2. stupeň)
 • 24. 9. Třídní schůzky 16:30-18:30h  (1. stupeň)
 • 28. 9. Státní svátek (pondělí)
 • 30. 9. Zdravotní způsobilost – odevzdat
 • 30. 9. Témata ročníkových prací – zapsat žáci 9. třídy    

Říjen

 • začátek října Zahájení školní florbalové ligy
 • začátek října Zahájení kroužků
 • do 15. 10.  Placení kroužků – bezhotovostně
 • 9. 10.  Veletrh celoživotního vzdělávání – Kladno 8., 9. třída
 • 26., 27. 10.  Ředitelské volno
 • 28. 10. Státní svátek (středa)
 • 29.-30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad

 • 4. 11. Třídní schůzky 16:30 - 18:30 (1. stupeň)
 • 4. 11. Třídní schůzky 16:30 - 18:30 (2. stupeň)
 • 17. 11. Státní svátek (úterý)
 • Listopad  Projektový den
 • 4. 11. Pedagogická rada, klasifikace za 1. čtvrtletí
 • Listopad Sběr papíru a plastových víček od PET lahví

Prosinec

 • 4. 12. Mikuláš
 • 2. 12. Vánoční besídka + jarmark 16:00 - 18:00
 • Prosinec Adventní zpívání
 • Prosinec Třídní vánoční besídky
 • 23. 12.-3. 1. 2021 Vánoční prázdniny    

Rok 2021

Leden

 • Leden Pololetní písemné práce
 • Leden uzavírání známek, docházka za 1. pololetí
 • 20. 1. Ped. rada za 1. pololetí 2020/21
 • Leden Placení kroužků na 2. pololetí
 • 28. 1.  Pololetní vysvědčení
 • 29. 1.  Pololetní prázdniny

Únor

 • Únor Odevzdání přihlášek do SŠ
 • Únor Ples školy
 • 1.-5. 2.  Jarní prázdniny

Březen

 • 1. - 5. 3. Lyžařský kurz pro 2. stupeň (Strobl - Rakousko)

Duben

 • 1. 4.  Velikonoční prázdniny
 • 12. a 13. 4.  Zápis do 1. tříd
 • Duben Projektový den
 • 28. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí
 • 28. 4. Třídní schůzky k 3. čtvrtletí 16:30-18:30 (2. stupeň)
 • 29. 4. Třídní schůzky k 3. čtvrtletí 16:30-18:30 (1. stupeň)

Květen

 • 1., 8. 5. Státní svátek (soboty)
 • Květen Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd
 • Květen Školy v přírodě
 • Květen Sběr papíru a plastových víček od PET lahví
 • Květen Focení tříd
 • Květen Předškolák – budoucí prvňáčci
 • Květen Odevzdání ročníkových prací – 9. třída

Červen

 • Červen Pololetní písemné práce
 • Červen Školy v přírodě
 • Červen Obhajoby ročníkových prací
 • Červen Uzavírání, zápis známek
 • 23. 6. Pedagogická rada, klasifikace za 2. pololetí
 • 24. 6. Letní slavnost, slavnostní vyřazení deváťáků (16-18h)
 • Červen Závěrečné a úklidové práce - kontrola, odevzdávání skříněk, rozdávání, sbírání učebnic
 • Červen Exkurze, výlety
 • 30. 6. Rozdávání vysvědčení (středa)