Roční plán

Rok 2022

Září

 • 1. 9. Zahájení školní roku
 • 2.9. Třídnické práce – zkrácená výuka
 •  Adaptační kurzy 2. stupeň
 • 21. 9. Třídní schůzky 16:30-17:30h  (2. stupeň)
 • 14. 9. Třídní schůzky 16:30-17:30h  (1. stupeň)
 • 28. 9. Státní svátek (středa)
 • 30. 9. Zdravotní způsobilost – odevzdat
 • 30. 9. Témata ročníkových prací – zapsat žáci 9. třídy    

Říjen

 • začátek října Zahájení školní florbalové ligy
 • začátek října Zahájení kroužků
 • do 15. 10.  Placení kroužků – bezhotovostně
 • Veletrh celoživotního vzdělávání – Kladno 8., 9. třída?
 • 28. 10. Státní svátek (pátek)
 • 26.-27. 10. Podzimní prázdniny
 • 19. 10. Projektový den s pomůckami IROP pro okolní školy a školky

Listopad

 • 7. - 11. 11. Týden triád a konzultací
 • 17. 11. Státní svátek (čtvrtek)
 • 2. 11. Pedagogická rada, klasifikace za 1. čtvrtletí
 • 3. 11. Preventivní program Policie ČR (8. třídy)

Prosinec

 • 5. 12. Mikuláš ve škole
 • Prosinec Adventní zpívání
 • Prosinec Třídní vánoční besídky
 • 23. 12. - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny    
 • 1. 12. Vánoční jarmark? 16:00 - 18:00

Rok 2023

Leden

 • Leden Pololetní písemné práce
 • Leden uzavírání známek, docházka za 1. pololetí
 • 18. 1. Ped. rada za 1. pololetí 2022/23
 • Leden Placení kroužků na 2. pololetí
 • 31. 1.  Pololetní vysvědčení
 • 11. 1. Třídní schůzky  16:30-17:30 (2. stupeň)
 • 12. 1. Třídní schůzky 16:30-17:30 (1. stupeň)

Únor

 • Únor Odevzdání přihlášek do SŠ
 • Únor Ples školy?
 • 20.- 24. 2.  Jarní prázdniny
 • 3. 2. Pololetní prázdniny
 • 6. - 10. 2. Lyžařský kurz Postalm (Rakousko) - 2. stupeň

Březen

Duben

 • 6. 4.  Velikonoční prázdniny
 • 3. a 4. 4.  Zápis do 1. tříd
 • 7. + 10. 4. Velikonoční svátky
 • 26. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí
 • 17. - 21. 4. Týden triád a konzultací

Květen

 • 1., 8. 5. Státní svátek (pondělí)
 • Květen Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. tříd
 • Květen Focení tříd
 • Květen Předškolák – budoucí prvňáčci
 • Květen Odevzdání ročníkových prací – 9. třída
 • 31. 5. Sportovní den

Červen

 • 1. 6. Sportovní den
 • Červen Pololetní písemné práce
 • 19. - 23. 6. Týden školních výletů a exkurzí
 • 5. + 6. 6. Obhajoby ročníkových prací
 • Červen Uzavírání, zápis známek
 • 16. 6. Pedagogická rada, klasifikace za 2. pololetí
 • 28. 6. Letní slavnost, slavnostní vyřazení deváťáků (16 - 18h)
 • Červen Závěrečné a úklidové práce - kontrola, odevzdávání skříněk, rozdávání, sbírání učebnic
 • 30. 6. Rozdávání vysvědčení (pátek)