ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola

Základní škola

Aktuální informace

Informace pro cizí strávníky

Prosíme cizí strávníky a rodiče dětí, které jsou nemocné, aby chodili pro obědy přes amfiteátr a nikoliv přes chodby školy. Čas vyzvedávání těchto obědů je 11:00 - 11:30 a 13:45 - 14:00.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy a ŠJ

6. září 2019

Zápis do ŠD pro šk. rok 2019/2020

Oznamujeme, že všichni žáci 1. - 3. tříd, kteří byli zapisovaní do ŠD, jsou přijati.

Vedení školy a ŠD

1. července 2019

Pozvánka

Dovolte, abychom vás pozvali na tradiční letní slavnost, která se koná ve středu 26. 6. 2019 od 16 do 18h v novém amfiteátru školy. Zde proběhne vystoupení školní družiny a pak bude následovat slavnostní vyřazení deváťáků. Poté se budou konat sportovní soutěže v sadu za novou budovou ZŠ. Školní jídelna pro vás připraví občerstvení. Přijďte se rozloučit se školním rokem 2018/2019.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ, ŠD a ŠJ

19. června 2019

Informace o změně stravného od 1. 9. 2019

Vzhledem k nárůstu cen potravin dochází  od 1. 9. 2019 k navýšení cen obědů u jednotlivých stavovaných kategorií.

 Děti MŠ, do 6 let

Přesnídávka  9Kč

Oběd 23 Kč

Svačina 8 Kč

 Žáci 7-10 let

Oběd 25 Kč

Žáci 11-14 let

Oběd 28 Kč

 Žáci nad 15 let

Oběd 33 Kč

 Oběd pro cizí strávníky – 68 Kč

 Vedení školy

7. června 2019

Výsledky zápisu do 1. tříd

Zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020.

Vedení školy

 

Ke stažení:

26. dubna 2019

Informace o plánované uzavírce v ulici Tyršova

Rezervace k zápisu již v pondělí

Připomínáme rodičům, že v pondělí 8. 4. 2019 bude od 8:00 spuštěna rezervace k zápisu do 1. tříd. Nezapomeňte si, i v rzájmu vašeho pohodlí, zapsat čas, kdy se dostavíte.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

5. dubna 2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky k 3. čtvrtletí proběhnou 24. dubna od 16:30 (nejprve v kmenových třídách, následně konzultace možné i se žákem).

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ

29. března 2019

Volná pracovní místa

Hledáme kvalifikované zaměstnance na pozice:

 • učitel/ka 1. stupně
 • učitel/ka ČJ, M, AJ, HV, PŘ

22. března 2019

Informace k zápisu do 1. tříd

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 8. dubna do pátku 12. dubna do 14.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2018. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte).
 • Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.

Kritéria přijetí do 1. třídy:

 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) bydliště dítěte v nespádové oblasti
 • Den otevřených dveří „Škola před školou“ se koná 12. března 2019 od 17.00 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

11. února 2019

Oznámení o uděleních ředitelského volna ve dnech 29. 4. a 30. 4.

Z organizačních a provozních důvodů se ředitelka školy rozhodla vyhlásit pro žáky ředitelské volno. Volné dny budou v pondělí  29. 4. 2019 a v úterý 30. 4. 2019. V těchto dnech bude také přerušen provoz  ve školní jídelně a školní družině.

Děkujeme za pochopení.

Kristýna Krečová, ředitelka školy

30. ledna 2019

Pozvánka na besedu pro rodiče předškoláků

Dovolte, abychom vás pozvali na zajímavou besedu.

Vedení školy

22. ledna 2019

Důležitá data pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Den otevřených dveří - Škola před školou - 12. 3. od 17.00-18.00, pro rodiče a děti (děti pracují v centrech s učiteli, rodiče dostanou potřebné info o škole)
 • Zápis do ZŠ - 15. -16. 4. 2019

Vedení školy

21. ledna 2019

Termín zápisu do ZŠ

Zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat 15. a 16. dubna 2019. 

Další info dodáme s dostatečným předstihem.

Vedení školy

15. ledna 2019

Nabídka práce

Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad přijme ihned  pracovní sílu na úklid školy.

úvazek: plný 8,5 hodiny

prac. doba od 11:00 do 19:30

plat: 15000,-Kč

vzdělání: základní

kontakt: Andrea Chlumecká, tel: 312 250 530

19. prosince 2018

Výsledky sběru

Letošního podzimního sběru papíru a víček se zúčastnily všechny třídy naší školy. Už toto je pro nás úspěch. Celkem se nasbíralo 3.581,2 kg papíru a 231 kg víček. 

Děkujeme všem za spolupráci a pomoc.

Sběr papíru: 

1. místo - 2.A

2. místo - 4.C

3. místo - 1.B

Sběr víček: 

1. místo - 1.B

2. místo - 2.A

3. místo - 4.A

Mgr. Blanka Endrlová - koordinátorka

6. prosince 2018

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu

Vážení rodiče,
sdělujeme vám informace k vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Každé oddělení má svůj zvonek. Zmáčkněte číslo svého oddělení, zůstaňte stát před fotobuňkou, aby vychovatelka mohla rozpoznat osobu, která žáka vyzvedává. Před zvonkem, prosím, počkejte na oslovení vychovatelkou a po zaznění tónu elektronického odmykání dveří, zatlačte na dveře. Jestliže zatlačíte na dveře dříve, zámek se neuvolní.
Pro přehled uvádíme rozpis časů a místností, kde se vaše dítě při pobytu ve ŠD nachází.

Obědy žáků ve ŠD
Žák, který má 4 vyučovací hodiny, končí vyučování v 11:35, z oběda je zpět na oddělení ve12:30.
Žák, který má 5 vyučovacích hodin, končí vyučování ve 12:30, z oběda je zpět na oddělení ve 13:30.
Časový rozpis k vyzvedávání žáků ze školní družiny
Od 13:30 do 15.00 jsou děti mimo družinu a není možné je vyzvednout. Nemají u sebe aktovky ani oblečení na domů.
V 15:00 se děti vrací z pobytu venku a všichni jsou ve svých třídách.
V 15:30 se každý den oddělení spojují.
Od 15:30 jsou žáci z 1., 2. a 4. oddělení spojeni. Zvoňte ve staré budově na zvonek číslo 1.
Od 15:30 jsou žáci z nové budovy (5. + 6. oddělení) na staré budově - zvonek číslo 3.
Od 16:00 – 17:00 zvoňte na zvonek 1 a 3.
Jestliže potřebujete vyzvednout své dítě v jiný čas, je třeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Toto sdělení píšeme, abychom předešli zbytečným nedorozuměním. Vy i my máme zájem o to, aby vyzvedávání dětí probíhalo v klidu, bez stresu a v přátelské atmosféře. Děkujeme.

ŠD a vedení školy

14. listopadu 2018

Nová videa na webu

V sekci videogalerie přibyla dvě nová videa (Halloween ŠD a Projekt 100 let republiky) od pana Krpače.

Admin

8. listopadu 2018

Informace k platbám za obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče našich strávníků,

vzhledem k tomu, že se poměrně často stává, že platba inkasem za odebrané obědy je ve vaší bance zamítnuta, byla jsem nucena přistoupit k následujícímu opatření.

Pokud od 1.12.2018 dojde k zamítnutí inkasa za odebrané obědy, žákovi budou automaticky v dalším měsíci odhlášeny objednané obědy. Tento stav bude trvat do té doby, než dojde k zaplacení dlužné částky. Tato částka musí být osobně vložena na konto žáka v kanceláři školní jídelny.

Je povinností rodičů hlídat si, zda inkaso za obědy bylo zaplaceno, nebo bylo zamítnuto. Škola již nebude o zamítnutých inkasech informovat, ale pouze od následujícího měsíce pozastaví výdej obědů. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodů vysokých dlužných částek za obědy a vysokého počtu zamítnutých inkas.

Děkuji za pochopení.

Kristýna Krečová, ředitelka školy

6. listopadu 2018

Termíny akcí do konce kalendářního roku

Sběr papíru a víček od PET lahví 12. - 16. 11. 2018

Třídní schůzky (1. čtvrtletí) 16:30 - 18:00 14. 11. 2018

Mikuláš ve škole 5. 12. 2018

Vánoční jarmark 18. 12. 2018

 

Vedení školy

27. září 2018

Konec školního roku

Rádi bychom všem žákům, rodičům a těm, kteří s námi spolupracují, poděkovali za úspěšný rok 2017/2018 a popřáli všem krásné a pohodové letní prázdniny.

Kolektiv ZŠ

29. června 2018

Nabídka zaměstnání

Hledáme kvalifikované zaměstnance na pozice:

 • učitel/ka německého jazyka na 2. stupni
 • učitel/ka 1. stupně

Předpokladem je odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 197/2014 Sb., a trestní a morální bezúhonnost.

Vedení školy

 

 

9. května 2018

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík