Základní škola

Aktuální informace

Přerušený provoz ŠD a ŠJ

Vzhledem k jarním prázdninám a nízkému zájmu o školní družinu bude po dohodě se zřizovatelem od 26. února 2024 do 1. března 2024 přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pohcopení.

Vedení ZŠ

20. února 2024

Školní merch - hlasování

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 9.2.2024 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. Zelená barva mikin na obrázku je pouze ilustrativní, hlasuje se o logo.

Školní parlament

1. února 2024

Přerušený provoz ŠD a ŠJ

Vzhledem k pololetním prázdninám a nízkému zájmu o školní družinu bude po dohodě se zřizovatelem v pátek 2. února 2024 přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pohcopení.

Vedení ZŠ

29. ledna 2024

Škola před školou (den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky)

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 20. 3. 2024 od 16:00 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

11. ledna 2024

Ředitelské volno 8. prosince 2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a provozních důvodů na pátek 8. prosince 2023 ředitelské volno.

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

28. listopadu 2023

Pozvánka na vánoční jarmark

20. listopadu 2023

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na pátek 29. září 2023 ředitelské volno.

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

13. září 2023

Organizace 1. školního týdne 2023/24

4. září

● vyučování kromě 1. tříd začíná v 7:55 hod.

● 1. třídy mají svůj režim – informace předaly třídní učitelky

● vstup do školy bude umožněn v 7:35 hod.

● vstup zákonným zástupcům nebo doprovodu žáků bude umožněn jen ve výjimečných případech, např. doprovodu nově příchozích žáků

● vyučování končí v 8:40 hod. (1. třídy o něco později, cca v 9:00 hod.)

● oběd z provozních důvodů nebude poskytován, školní družina není v provozu

5. září
 • žáci 1. tříd a končí po první vyučovací hodině (8:40 hod.), následně jdou do družiny
 • školní družina i školní jídelna jsou plně v provozu
 • žáci 2. – 5. tříd končí v 11:35 po 4. vyučovací hodině
 • žáci 2. stupně (6. – 9. třídy) končí ve 12:30 hod.
 • ve všech třídách se budou řešit třídnické záležitosti s třídními učiteli
6. září
 • výkuka dle rozvrhu, vše již v běžném provozu

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

30. srpna 2023

Přihlašovací údaje do Edupage

Dnes bylo emailem rozesláno rodičům 2.-9. tříd přihlášení do nového systému Edu page. Ten nahradí od září Školunonline (viz zpráva z června). Zaregistrujte se tedy, prosím a též doporučujeme mobilní aplikaci. 
Vedení školy

22. srpna 2023

Krásné léto všem

Vážení rodiče, žáci.

Další rok utekl jako voda a jsou před námi letní prázdniny. Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci a těšíme se na další.

Přejeme hezké léto a 4. září na viděnou.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták

30. června 2023

Zahradní slavnost

Všichni jste srdečně zváni.

Kolektiv ZŠ

16. června 2023

Provoz družiny poslední školní den

Vážení rodiče,
poslední den školního roku 30. 6. 2023 bude v provozu pouze ranní družina.

Děkujeme za pochopení,
Dana Lukešová – vedoucí vychovatelka

8. června 2023

Zápis do školní družiny pro 2. a 3. ročníky ve školním roce 2023/2024

Proběhne:

 • v pondělí dne 19. 6. 2023 od 15:30 – 16:30
 • úterý dne 20. 6. 2023 od 15.30 – 16.30

ve staré budově školy v přízemí 2. oddělení ŠD třída (SB3).
Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.
Žáky je nutné zapsat v uvedeném termínu.


Dana Lukešová 
vedoucí vychovatelka
 

5. června 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 31. května 2023 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

4. května 2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd 2023/2024

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 27. března do pátku 31. března do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2023. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 1. března 2023 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

13. března 2023

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Rezervace je možná na adrese: https://www.zsbustehrad.cz/zapis/

27. března 2023

Škola před školou

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 1. 3. 2023 od 16:30 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

7. února 2023