Základní škola

Aktuální informace

Zahájení školního roku, screeningové testování žáků

Vážení rodiče, žáci.

V přiloženém dokumentu najdete veškeré potřebné informace k začátku školního roku.

Těšíme se na vás.

Vedení školy a kolektiv ZŠ

26. srpna 2021

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

  • žácí 7-10 let        27 Kč
  • žáci 11-14 let      29 Kč
  • žáci nad 15 let    34 Kč
  • cizí strávníci        70 Kč

Děti v MŠ:

  • přesnídávka      9 Kč
  •  oběd               24 Kč
  • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

  • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
  • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Poděkování, přání na závěr školního roku

Přejeme všem dětem i rodičům krásné léto. Školní rok byl náročný, ale společnými silami jsme ho zvládli. Velice si vážíme vaší spolupráce a důvěry v naší školu.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Mgr. Václav Barták

30. června 2021