Naše úspěchy

Přírodovědný klokan

Veliký úspěch! 

Dne 13.10. se žáci 9.A zúčastnili soutěže Přírodovědný Klokan, kde uplatnili své znalosti z oblastí přírodopisu, zeměpisu, fyziky i matematiky. Andrea Blaziusová se umístila na 1. místě v okresním kole. Vítězce gratulujeme.


B. Nožičková třídní učitelka

29. listopadu 2021

Archiv článků