ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Základní informace výchovného poradenství

Základní škola Oty Pavla, Tyršova 77, Buštěhrad 273 43

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Maršnerová

Konzultační hodiny: kdykoli po předešlé domluvě

Telefon: 312 250 530

E-mail: marsnerova@zsbustehrad.cz, info@zsbustehrad.cz

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pro šk. rok 2020-2021 je ke stažení v sekci dokumenty

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

  • Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a ostatní žáky s poruchami chování
  • Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k příjímacímu řízení
  • Řešení výchovných problémů (spolupráce s třídními učiteli, výchovné komise)
  • Žádosti o vyšetření v PPP
  • Individuální konzultace rodičů a žáků
  • Prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, kyberšikana ...)
  • Spolupráce s PPP Kladno

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Kladno

Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vedoucí odloučeného pracoviště: PhDr. Taťána Vodičková

Telefon: 312661044 Fax: 312680222

Mobil: 733640082

E-mail: ppp.kladno@mybox.cz

Provozní doba: Po, St: 7.00-16.00 Út, Čt: 7.00-15.30 Pá: 7.00-14.30

SPC a PPP Koloběžka 

Adresa: 
Váňova 3180
Kladno 272 01

E-mail: mdrdova@souvin.cz

Konzultační hodiny
Úterý: 14:00–17:00
Středa: 14:00–17:00

Informace pro rodiče

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík