Výchovné poradenství

Základní informace výchovného poradenství

Základní škola Oty Pavla, Tyršova 77, Buštěhrad 273 43

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pro šk. rok 2020-2021 je ke stažení v sekci dokumenty

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

 • Péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a ostatní žáky s poruchami chování
 • Poradenství k volbě povolání, aktuální informace k příjímacímu řízení
 • Řešení výchovných problémů (spolupráce s třídními učiteli, výchovné komise)
 • Žádosti o vyšetření v PPP
 • Individuální konzultace rodičů a žáků
 • Prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, kyberšikana ...)
 • Spolupráce s PPP Kladno

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Kladno

 • Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
 • Vedoucí odloučeného pracoviště: PhDr. Taťána Vodičková
 • Telefon: 312 661 044
 • Mobil: 733 640 082
 • E-mail: ppp.kladno@mybox.cz
 • Provozní doba: Po, St: 7.00-16.00 Út, Čt: 7.00-15.30 Pá: 7.00-14.30

SPC a PPP Koloběžka

 • Adresa: Váňova 3180, Kladno 272 01
 • E-mail: mdrdova@souvin.cz
 • Konzultační hodiny: Úterý: 14:00–17:00, Středa: 14:00–17:00

Informace pro rodiče