Ročníkové práce

1. Co je ročníková práce a v čem spočívá

Jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. třídy a slouží též jako hodnocení na konci školního roku (vše se promítne v předmětu, k němuž je téma vázáno).

2. Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat

  • pracovat dlouhodobě samostatně
  • vyhledávat a zpracovávat informace
  • integrovat učivot více předmětů, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
  • napsat vlastní úvahu na dané téma
  • graficky nebo výtvarně téma zpracovat
  • schopnost vyjadřovat se a komunikovat v cizím jazyce
  • napsat text pomocí textového editoru v počítači a vytvořit prezentaci, vkládat tabulky, obrázky, grafy
  • svou práci odevzdat v elektronické podobě i v textové podobě

3. Požadavky na závěrečnou práci

  • viz. přiložený soubor

Ke stažení