O naší škole

Vize školy

 • Škola je otevřená místním dětem a jejich rodičům, je nedílnou součástí města

 • U našich žáků se zaměřujeme na osvojení životních dovedností - intelektových i praktických

 • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Spolu s dětmi vytváříme vzájemně respektující prostředí

Stručné informace o naší škole

Naše škola sídlí ve dvou budovách. Družina a část prvního stupně se nachází v té starší z 19. století, která je dominantou Buštěhradu. V 50. letech byla vystavěna nová, pavilonová budova, kde se nachází část prvního stupně, druhý stupeň, kancelář školy a vedení, jídelna a tělocvična. Třídy mateřské školy jsou v ulici Hřebečská 660.

Škola nese jméno významného spisovatele Oty Pavla, který naši školu několik let navštěvoval. Abychom dali najevo, jak si této skutečnosti vážíme, má Ota Pavel na budově staré školy pamětní desku.

Ve školním roce 2023/24 navštěvuje školu zhruba 570 žáků, do družiny chodí 210 žáků.

Buštěhradská škola svým žákům nabízí

 • pěkné prostředí obklopené zelení školní zahrady a sadu
 • elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku – přehled o učivu a známkách přes internet
 • 7 oddělení školní družiny s nabídkou netradičních kroužků
 • zdravou stravu ve školní jídelně, kde si můžete doma přes internet vybrat ze dvou nabízených obědů
 • bohatý výběr z mimoškolních aktivit a kroužků
 • moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky jako jsou dataprojektory, interaktivní tabule, robotika, programování
 • genetickou metodu čtení v 1. třídě, prvky matematiky podle profesora Milana Hejného, metody kritického myšlení, badatelsky orientované učení a mnoho dalších moderních metod výuky
 • speciální zaměření na environmentální problematiku
 • důraz na kvalitní výuku cizích jazyků – anglický, německý jazyk a španělský jazyk
 • počítačovou učebnu, tabletovou učebnu, učebny s chromebooky, chemická laboratoř
 • moderní a dobře vybavenou tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště