Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci ZŠ a ostatní cizí strávníci, kteří mají stanovený čas i místo pro výdej obědů do vlastních jídlonosičů.

Každý den máme v nabídce dva druhy jídel a doplněk stravy tj.ovoce, zeleninové saláty, kompoty a  moučník. Obě jídla jsou moderně zpracované do podoby nových trendů v gastronomii, která je cíleně stylizovaná ke zdravému způsobu stravování ve školní jídelně. Konceptem zdravého stravování není konzumace pouze zeleniny a racionální výživy, ale zároveň plnění norem dle spotřebního koše, který je pro školní jídelny hlavní prioritou. Inovace v podobě chuťově a surovinami správně vyvážené stravě je důležitá pro zdravý vývoj dětí, aby v dospělosti správně, ale hlavně vědomě, řešily svoje stravovací návyky. Tím pádem dbáme také na to, aby atmosféra a prostředí v naší jídelně bylo kultivované a děti se naučily alespoň základním pravidlům stolování.

Růžičková Jaromíra - VŠJ

Aktuální informace

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

  • žácí 7-10 let        27 Kč
  • žáci 11-14 let      29 Kč
  • žáci nad 15 let    34 Kč
  • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

  • přesnídávka      9 Kč
  •  oběd               24 Kč
  • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

  • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
  • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Jídelna mimo provoz

Vážení rodiče, žáci.

Bohužel musím oznámit, že na základě usnesení vlády bude od pondělí 1. března do 21. března celá základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna uzavřena.

  • Obědy pro žáky na distanční výuce se nevydávají, kuchyň je zcela mimo provoz.

Děkuji za pochopení.

S přáním  pevného zdraví,

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

27. února 2021

Obědy od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, žáci.

Dnes jsme museli udělat změnu v obědech od příštího týdne do konce ledna 2021. Až už máte objednáno nebo nikoliv, objednejte si na tyto dny (11. - 31. ledna 2021) obědy znovu, prosím. Důvodem je změna ze dvou jídel na jedno jídlo kvůli převažující distanční výuce a snadnější organizaci při vydávání do nádob rodičům a žákům, kteří nechodí do školy. Objednávání je možné na 11. ledna do tohoto čtvrtka. V případě dotazů a potíží volejte paní Růžičkové (vedoucí školní jídelny) na číslo 735 757 387 (všední dny do 17h).

Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace. 

V. Barták

4. ledna 2021

Informace pro cizí strávníky

Prosíme cizí strávníky a rodiče dětí, které jsou nemocné, aby chodili pro obědy přes amfiteátr a nikoliv přes chodby školy. Čas vyzvedávání těchto obědů je 11:00 - 11:30 a 13:45 - 14:00.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy a ŠJ

6. září 2019

Informace o změně stravného od 1. 9. 2019

Vzhledem k nárůstu cen potravin dochází  od 1. 9. 2019 k navýšení cen obědů u jednotlivých stavovaných kategorií.

 Děti MŠ, do 6 let

Přesnídávka  9Kč

Oběd 23 Kč

Svačina 8 Kč

 Žáci 7-10 let

Oběd 25 Kč

Žáci 11-14 let

Oběd 28 Kč

 Žáci nad 15 let

Oběd 33 Kč

 Oběd pro cizí strávníky – 68 Kč

 Vedení školy

7. června 2019

Informace k platbám za obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče našich strávníků,

vzhledem k tomu, že se poměrně často stává, že platba inkasem za odebrané obědy je ve vaší bance zamítnuta, byla jsem nucena přistoupit k následujícímu opatření.

Pokud od 1.12.2018 dojde k zamítnutí inkasa za odebrané obědy, žákovi budou automaticky v dalším měsíci odhlášeny objednané obědy. Tento stav bude trvat do té doby, než dojde k zaplacení dlužné částky. Tato částka musí být osobně vložena na konto žáka v kanceláři školní jídelny.

Je povinností rodičů hlídat si, zda inkaso za obědy bylo zaplaceno, nebo bylo zamítnuto. Škola již nebude o zamítnutých inkasech informovat, ale pouze od následujícího měsíce pozastaví výdej obědů. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodů vysokých dlužných částek za obědy a vysokého počtu zamítnutých inkas.

Děkuji za pochopení.

Kristýna Krečová, ředitelka školy

6. listopadu 2018

Výsledky dotazníkového šetření ve školní jídelně

V prosinci 2017 a lednu 2018 proběhlo dotazníkové šetření našich strávníků a rodičů žáků, které se týkalo školního stravování. Podařilo se nám získat 140 odpovědí od rodičů, 32 odpovědí od zaměstnanců a 81 odpovědí od žáků. Souhrnné odpovědi jednotlivých skupin strávníků si můžete přečíst v přílohách.

Na základě výsledků z dotazníků proběhla diskuze mezi zaměstnanci kuchyně a vedením školy a hledali jsme a stále hledáme řešení uvedených problémů. Od 1.3.2018 došlo ke změně vedoucí školní jídelny, nově se jí stala současná paní kuchařka Jaromíra Růžičková. Jídelníček na březen sestavovaly paní kuchařky již se znalostí připomínek z dotazníků.

Bohužel školní jídelna nemůže vařit pouze oblíbená jídla – řízek nebo špagety, ale musí plnit tzv. spotřební koš. Snažíme se, aby jídelna vařila jídla chuťové co nejpříjemnější našim žákům, ale zároveň aby jídla splňovala normy dané spotřebním košem. Proto ryby nebo luštěniny v jídelníčků zůstávají a zůstat musejí.

Problémy dlouhé fronty v 12.30 odstranit neumíme, ve školní jídelně se nyní stravuje přes 350 žáků a v některé dny končí v 12.30 najednou 10 až 12 tříd, odhadem tedy 180 až 200 žáků.

Doufáme, že naši strávníci zaznamenají změnu ve skladbě jídelníčku i v chutích podávaných jídel. Učitelé spolu s žáky také pracují na výzdobě z plat od vajíček, která by v jídelně zmírnila akustický problém s hlukem. Jídelna je součástí naší školy a naším přáním je, aby v ní žákům i zaměstnancům chutnalo a cítili se zde příjemně.

 

6. března 2018