Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci ZŠ a ostatní cizí strávníci, kteří mají stanovený čas i místo pro výdej obědů do vlastních jídlonosičů.

Každý den máme v nabídce dva druhy jídel a doplněk stravy tj.ovoce, zeleninové saláty, kompoty a  moučník. Obě jídla jsou moderně zpracované do podoby nových trendů v gastronomii, která je cíleně stylizovaná ke zdravému způsobu stravování ve školní jídelně. Konceptem zdravého stravování není konzumace pouze zeleniny a racionální výživy, ale zároveň plnění norem dle spotřebního koše, který je pro školní jídelny hlavní prioritou. Inovace v podobě chuťově a surovinami správně vyvážené stravě je důležitá pro zdravý vývoj dětí, aby v dospělosti správně, ale hlavně vědomě, řešily svoje stravovací návyky. Tím pádem dbáme také na to, aby atmosféra a prostředí v naší jídelně bylo kultivované a děti se naučily alespoň základním pravidlům stolování.

Růžičková Jaromíra - VŠJ

Aktuální informace

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

  • žácí 7-10 let        30 Kč
  • žáci 11-14 let      32 Kč
  • žáci nad 15 let    37 Kč
  • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

  • přesnídávka      10 Kč
  •  oběd               27 Kč
  • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

  • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
  • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022