ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Červen

Ekologie – třídění odpad, vodní zdroj, nadměrný hluk, znečištění ovzduší
Akce:

 • MDD (všichni)
 • Lidice (všichni)
 • Skauti – beseda, soutěže (všichni)
 • Zahradní slavnost (všichni)

3. června 2019

Výše úplaty za ŠD

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2019/20 je stanovena ve výší 200,- Kč za jednoho žáka za měsíc.
Platbu prvního pololetí ve výši 800,- Kč ( září, říjen, listopad, prosinec) zaslat do 15.9.2019. Platbu druhého pololetí ve výši 1 200,- Kč (leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2020. Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.

Vedení školy a ŠD

3. června 2019

Květen

Lidské tělo
Prevence proti nemocem, otužování, sport
Zdravý životní styl
Smysly
Akce:

 • Divadlo v ŠD (všichni)
 • Divadlo pro MŠ (skupina)
 • Vernisáž – téma MASKA (všichni)

7. května 2019

Duben

Barevný svět
Zahrady, parky, les
Dopravní značky, uniformy

Akce:

 • Beseda s policií – seznamování
 • s profesí, IZS (všichni)
 • Hasiči – seznamování s profesí, IZS
 • (všichni)
 • Čarodějnice (všichni)

1. dubna 2019

Březen

Kniha je kamarád
Příroda se probouzí
Putování sluníčka (střídání dne a noci)
Velikonoce
Akce:

 • Recitační soutěž (všichni)
 • Návštěva knihovny (všichni) 
 • Babička čte pohádky (všichni)- spolupráce s DPS

11. března 2019

Únor

Masopust, lidové zvyky a tradice
Táta, máma, já...
Domov
Akce:
Talent – soutěž (všichni)

4. února 2019

Leden

Nový rok – Tři králové, tradice, zvyky
Orientace v čase
Jak pomáháme volně žijícím zvířatům a ptákům.


Akce:

 • Ples školní družiny

7. ledna 2019

Platba ŠD na druhé pololetí

Vážení rodiče,
platba na druhé pololetí školní družiny leden – červen musí být uhrazena do 15. 1. 2019.

Číslo účtu - 0388173329/0800

Částka - 1200,- Kč

Poznámka pro příjemce : příjmení dítěte + ŠD

Děkujeme ŠD

7. ledna 2019

Prosinec

Zima přichází
Advent, tradice, zvyky
Vánoční jarmark
Vánoce u nás doma
Akce:

 • Mikuláš pro MŠ (skupina)
 • Vánoční trhy (všichni)

Kolektiv ŠD

10. prosince 2018

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu

Vážení rodiče,
sdělujeme vám informace k vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Každé oddělení má svůj zvonek. Zmáčkněte číslo svého oddělení, zůstaňte stát před fotobuňkou, aby vychovatelka mohla rozpoznat osobu, která žáka vyzvedává. Před zvonkem, prosím, počkejte na oslovení vychovatelkou a po zaznění tónu elektronického odmykání dveří, zatlačte na dveře. Jestliže zatlačíte na dveře dříve, zámek se neuvolní.
Pro přehled uvádíme rozpis časů a místností, kde se vaše dítě při pobytu ve ŠD nachází.

Obědy žáků ve ŠD
Žák, který má 4 vyučovací hodiny, končí vyučování v 11:35, z oběda je zpět na oddělení ve12:30.
Žák, který má 5 vyučovacích hodin, končí vyučování ve 12:30, z oběda je zpět na oddělení ve 13:30.
Časový rozpis k vyzvedávání žáků ze školní družiny
Od 13:30 do 15.00 jsou děti mimo družinu a není možné je vyzvednout. Nemají u sebe aktovky ani oblečení na domů.
V 15:00 se děti vrací z pobytu venku a všichni jsou ve svých třídách.
V 15:30 se každý den oddělení spojují.
Od 15:30 jsou žáci z 1., 2. a 4. oddělení spojeni. Zvoňte ve staré budově na zvonek číslo 1.
Od 15:30 jsou žáci z nové budovy (5. + 6. oddělení) na staré budově - zvonek číslo 3.
Od 16:00 – 17:00 zvoňte na zvonek 1 a 3.
Jestliže potřebujete vyzvednout své dítě v jiný čas, je třeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Toto sdělení píšeme, abychom předešli zbytečným nedorozuměním. Vy i my máme zájem o to, aby vyzvedávání dětí probíhalo v klidu, bez stresu a v přátelské atmosféře. Děkujeme.

ŠD a vedení školy

14. listopadu 2018

Listopad

Ze strniště vítr fouká – zahrady, pole, sady

Stromy, keře

Prevence a ochrana přírody

Akce: 

 • Beseda – kronikář Pergl (všichni)
 • Beseda – profese rodičů – pilot (všichni)
 • Soutěže, kvízy -  podzimní příroda, (po třídách)
 • Příprava na vánoční trhy (všichni)

Kolektiv ŠD

1. listopadu 2018

Tematický plán ŠD - říjen

 • Podzim změny počasí a v přírodě
 • Dokončení dopravní výchovy
 • Zelenina a ovoce

Akce:

 • Sportovně - dopravní soutěž
 • Halloween ve školní družině
 • Státní svátek – Den vzniku samostatného
 • československého státu (1918)

 

1. října 2018

Centra ve ŠD

Vážení rodiče,

ŠD připravila od 1.10. 2018 až do konce školního roku nabídku CENTER. Každý den je činnost zaměřená na určitou aktivitu, která je dobrovolná, bezplatná. Žákům může přinést rozvíjení talentu, zájmu nebo i pomoci pro školní práci.

CENTRA BUDOU VŽDY PROBÍHAT NA STARÉ BUDOVĚ V PŘÍZEMÍ II. ODDĚLENÍ ŠD OD 15:30 – 16:00 HOD.

Nabídka centra

 • Pondělí Jóga pro děti Širín Al Sabahová
 • Úterý Povídálek - logopedie Dobroslava Lávičková, Dana Lukešová
 • Středa Tvoření – výtvarné a hudební činnosti Jitka Fantová
 • Čtvrtek Zdravověda Širín Al Sabahová
 • Pátek Čáry, máry – grafomotorika Ivana Marušincová

Čím se jednotlivá CENTRA zabývají?

 • Jóga nenásilnou a zábavnou formou se děti učí zacházet správně a ohleduplně se svým tělem a emocemi
 • Povídálek – procvičování řeči formou hry, rozšiřování slovní zásoby, zkvalitňování řečového projevu a aktivní slovní zásoby
 • Čáry, máry – grafomotorika, procvičování a rozvíjení grafických výrazů, psaní, obkreslování, kreslení
 • Tvoření - výtvarné, pracovní činnosti a hudební aktivity – propojování praktických dovedností s emocemi, fantazií
 • Zdravověda – první pomoc sobě a kamarádům, nečekané situace a události

Kolektiv ŠD

1. října 2018

Tematický plán ŠD - září

Ahoj školo - poznávání prostředí školy

 • školní družiny
 • školní jídelny
 • okolí školy

Škola a kamarád - jména spolužáků

 • jména učitelů, jména vychovatelů
 • jak se chovám ke kamarádovi
 • ostatní zaměstnanci školy

Cesta do školy - kudy jdu, jedu, kde bydlím

 • adresa domů
 • na co si mám dávat pozor ve škole
 • co se děje na silnici

Vedení ŠD

12. září 2018

Nové formuláře na webu školy

Nově jsme přidali na web formuláře Plná moc k vyzvedávání a odvádění dítěte ze ŠD a Žádost o uvolnění ze školní družiny.

Vedení školy a ŠD

23. srpna 2018

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2018/19

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2018/19 je stanovena ve výší 200,- Kč za jednoho žáka za měsíc.
Platbu prvního pololetí ve výši 800,- Kč ( září, říjen, listopad, prosinec) zaslat do 15.9.2018. Platbu druhého pololetí ve výši 1 200,- Kč ( leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2019. Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.

Vedení školy a ŠD

 

23. května 2018

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík