ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Tematický plán ŠD - říjen

Říjen

Podzim změny počasí a v přírodě
Dokončení dopravní výchovy
Zelenina a ovoce

Akce:

 • Sportovně - dopravní soutěž
 • Halloween ve školní družině
 • Státní svátek – Den vzniku samostatného
 • československého státu (1918)

 

1. října 2018

Centra ve ŠD

Vážení rodiče,

ŠD připravila od 1.10. 2018 až do konce školního roku nabídku CENTER. Každý den je činnost zaměřená na určitou aktivitu, která je dobrovolná, bezplatná. Žákům může přinést rozvíjení talentu, zájmu nebo i pomoci pro školní práci.

CENTRA BUDOU VŽDY PROBÍHAT NA STARÉ BUDOVĚ V PŘÍZEMÍ II. ODDĚLENÍ ŠD OD 15:30 – 16:00 HOD.

NABÍDKA CENTRA

 • Pondělí Jóga pro děti Širín Al Sabahová
 • Úterý Povídálek - logopedie Dobroslava Lávičková, Dana Lukešová
 • Středa Tvoření – výtvarné a hudební činnosti Jitka Fantová
 • Čtvrtek Zdravověda Širín Al Sabahová
 • Pátek Čáry, máry – grafomotorika Ivana Marušincová

Čím se jednotlivá CENTRA zabývají ?

 • Jóga nenásilnou a zábavnou formou se děti učí zacházet správně a ohleduplně se svým tělem a emocemi
 • Povídálek – procvičování řeči formou hry, rozšiřování slovní zásoby, zkvalitňování řečového projevu a aktivní slovní zásoby
 • Čáry, máry – grafomotorika, procvičování a rozvíjení grafických výrazů, psaní, obkreslování, kreslení
 • Tvoření - výtvarné, pracovní činnosti a hudební aktivity – propojování praktických dovedností s emocemi, fantazií
 • Zdravověda – první pomoc sobě a kamarádům, nečekané situace a události

Kolektiv ŠD

1. října 2018

Tematický plán ŠD - září

Ahoj školo - poznávání prostředí školy

 • školní družiny
 • školní jídelny
 • okolí školy

Škola a kamarád - jména spolužáků

 • jména učitelů, jména vychovatelů
 • jak se chovám ke kamarádovi
 • ostatní zaměstnanci školy

Cesta do školy - kudy jdu, jedu, kde bydlím

 • adresa domů
 • na co si mám dávat pozor ve škole
 • co se děje na silnici

Vedení ŠD

12. září 2018

Nové formuláře na webu školy

Nově jsme přidali na web formuláře Plná moc k vyzvedávání a odvádění dítěte ze ŠD a Žádost o uvolnění ze školní družiny.

Vedení školy a ŠD

23. srpna 2018

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2018/19

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2018/19 je stanovena ve výší 200,- Kč za jednoho žáka za měsíc.
Platbu prvního pololetí ve výši 800,- Kč ( září, říjen, listopad, prosinec) zaslat do 15.9.2018. Platbu druhého pololetí ve výši 1 200,- Kč ( leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2019. Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.

Vedení školy a ŠD

 

23. května 2018

Platba družiny na druhé pololetí

Vážení rodiče,

platba na druhé pololetí školní družiny leden - červen musí být uhrazena do 30. ledna 2018

Číslo účtu: 0388173329/ 0800

Částka: 1020,-  Kč

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte  + ŠD

 

Vedení školy a ŠD

 

18. ledna 2018

Centra ve ŠD

Vážení rodiče,

školní družina připravila od listopadu  nabídku CENTER. Tato aktivita umožňuje žákům se stejným zaměřením prohlubovat a rozvíjet svůj talent.  Žákům, kteří potřebují dopomoc, získávání dovedností, posílení sebevědomí a radostné prožívání úspěchu.

CENTRA budou probíhat vždy od 15:30 do 16:00 hod.

Místo: ve třídě,  II. oddělení  školní družiny (stará budova školy)

Nabídka CENTRA

den zaměření vychovatelky
Pondělí Z pohádky do pohádky Martina Havlíčková
Úterý Povídálek Dana Lukešová, Ivana Marušincová
Středa Čáry, máry Ivana Marušincová
Čtvrtek Tvoření Michaela Kočárková
Pátek Mladý chovatel Ludmila Švecová

Čím se jednotlivá CENTRA zabývají?

 • Z pohádky do pohádky  - dramatická výchova, divadlo, recitace, písničky, pohyb
 • Povídálek - procvičování řeči formou hry, rozšiřování slovní zásoby, zkvalitňování řečového projevu
 • Čáry, máry - grafomotorika, procvičování  a rozvíjení grafických projevů formou jednotlivých cviků a říkadel
 • Tvoření  - výtvarné a pracovní činnosti
 • Mladý chovatel – domácí mazlíčci, jak se o ně postarat ...

Kolektiv ŠD

5. prosince 2017

Informace k platbě ŠD

Platba za ŠD od září do prosince činí 680 Kč. Zašlete tuto částku do 15. 9. 2017 na účet školy 0388173329/0800.

Vedení školy a ŠD

5. září 2017

Výsledky zápisu do ŠD

K dnešnímu dni tj. 28.6.2017 prošlo řádným zápisem a bylo zapsáno 180 žáků. Všichni zapsaní žáci jsou přijati do školní družiny od 4.9. 2017  ve školním roce 2017/2018. Kapacita družiny je zcela naplněna.

Vedení ŠD

 

28. června 2017

Zápis dětí do školní družiny pro 2. a 3. ročníky na šk. rok 2017/18

Zápis proběhne v úterý dne 27.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 28.6. od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Předběžná přihláška odevzdaná v květnu neslouží k řádnému zápisu do ŠD ( jednalo se pouze o průzkum zájmu).

Děti je nutné zapsat v uvedeném termínu.

Dana Lukešová

vedoucí vychovatelka

 

22. června 2017

Zápis dětí do školní družiny

Pro 2. a 3. ročníky na školní rok 2017/18 proběhne v úterý dne 20.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 21.6 od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Vedení školy a ŠD

 

14. června 2017

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2017/18

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.

Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

 Úplata za vzdělávání na školní rok 2017/18 je stanovena ve výší 170,- Kč za jednoho žáka za měsíc.

Vedení školy a ŠD

11. dubna 2017

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík