ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Aktuální informace

Tematický plán ŠD - září

Ahoj školo - poznávání prostředí školy

 • školní družiny
 • školní jídelny
 • okolí školy

Škola a kamarád - jména spolužáků

 • jména učitelů, jména vychovatelů
 • jak se chovám ke kamarádovi
 • ostatní zaměstnanci školy

Cesta do školy - kudy jdu, jedu, kde bydlím

 • adresa domů
 • na co si mám dávat pozor ve škole
 • co se děje na silnici

Vedení ŠD

12. září 2018

Nové formuláře na webu školy

Nově jsme přidali na web formuláře Plná moc k vyzvedávání a odvádění dítěte ze ŠD a Žádost o uvolnění ze školní družiny.

Vedení školy a ŠD

23. srpna 2018

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2018/19

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Úplata za vzdělávání na školní rok 2018/19 je stanovena ve výší 200,- Kč za jednoho žáka za měsíc.
Platbu prvního pololetí ve výši 800,- Kč ( září, říjen, listopad, prosinec) zaslat do 15.9.2018. Platbu druhého pololetí ve výši 1 200,- Kč ( leden, únor, březen, duben, květen,červen) zaslat do 15.1.2019. Platba za ŠD se posílá na účet školy 0388173329/0800. Variabilní symbol nepište. Do poznámky k platbě uveďte příjmení, třídu dítěte a zkratku ŠD.

Vedení školy a ŠD

 

23. května 2018

Platba družiny na druhé pololetí

Vážení rodiče,

platba na druhé pololetí školní družiny leden - červen musí být uhrazena do 30. ledna 2018

Číslo účtu: 0388173329/ 0800

Částka: 1020,-  Kč

Poznámka pro příjemce: příjmení dítěte  + ŠD

 

Vedení školy a ŠD

 

18. ledna 2018

Centra ve ŠD

Vážení rodiče,

školní družina připravila od listopadu  nabídku CENTER. Tato aktivita umožňuje žákům se stejným zaměřením prohlubovat a rozvíjet svůj talent.  Žákům, kteří potřebují dopomoc, získávání dovedností, posílení sebevědomí a radostné prožívání úspěchu.

CENTRA budou probíhat vždy od 15:30 do 16:00 hod.

Místo: ve třídě,  II. oddělení  školní družiny (stará budova školy)

Nabídka CENTRA

den zaměření vychovatelky
Pondělí Z pohádky do pohádky Martina Havlíčková
Úterý Povídálek Dana Lukešová, Ivana Marušincová
Středa Čáry, máry Ivana Marušincová
Čtvrtek Tvoření Michaela Kočárková
Pátek Mladý chovatel Ludmila Švecová

Čím se jednotlivá CENTRA zabývají?

 • Z pohádky do pohádky  - dramatická výchova, divadlo, recitace, písničky, pohyb
 • Povídálek - procvičování řeči formou hry, rozšiřování slovní zásoby, zkvalitňování řečového projevu
 • Čáry, máry - grafomotorika, procvičování  a rozvíjení grafických projevů formou jednotlivých cviků a říkadel
 • Tvoření  - výtvarné a pracovní činnosti
 • Mladý chovatel – domácí mazlíčci, jak se o ně postarat ...

Kolektiv ŠD

5. prosince 2017

Informace k platbě ŠD

Platba za ŠD od září do prosince činí 680 Kč. Zašlete tuto částku do 15. 9. 2017 na účet školy 0388173329/0800.

Vedení školy a ŠD

5. září 2017

Výsledky zápisu do ŠD

K dnešnímu dni tj. 28.6.2017 prošlo řádným zápisem a bylo zapsáno 180 žáků. Všichni zapsaní žáci jsou přijati do školní družiny od 4.9. 2017  ve školním roce 2017/2018. Kapacita družiny je zcela naplněna.

Vedení ŠD

 

28. června 2017

Zápis dětí do školní družiny pro 2. a 3. ročníky na šk. rok 2017/18

Zápis proběhne v úterý dne 27.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 28.6. od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Předběžná přihláška odevzdaná v květnu neslouží k řádnému zápisu do ŠD ( jednalo se pouze o průzkum zájmu).

Děti je nutné zapsat v uvedeném termínu.

Dana Lukešová

vedoucí vychovatelka

 

22. června 2017

Zápis dětí do školní družiny

Pro 2. a 3. ročníky na školní rok 2017/18 proběhne v úterý dne 20.6. od 15:00 – 17:00 ve staré budově školy v prvním poschodí u vedoucí vychovatelky Dany Lukešové a ve středu 21.6 od 6:30 – 8:00 ve staré budově školy v přízemí prvního oddělení ŠD. Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.

Vedení školy a ŠD

 

14. června 2017

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro rok 2017/18

Stanovení výše úplaty ve školní družině se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., vyhláška o zájmovém vzdělávání.

Výše úplaty nesmí překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

 Úplata za vzdělávání na školní rok 2017/18 je stanovena ve výší 170,- Kč za jednoho žáka za měsíc.

Vedení školy a ŠD

11. dubna 2017

Náhradní a vhodné oblečení do družiny pro pobyt venku

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti, které navštěvují družinu, teplým oblečením pro pravidelný a každodenní pobyt venku. Prosíme o čepice, rukavice, šály, teplou obuv, teplé kalhoty (oteplovačky), teplou bundu. Dále mají mít děti ve družině náhradní ponožky, punčocháče. Pobyt bývá s ohledem na počasí a zdravotní stav dětí krácen, nikoli zrušen. Ven děti chodí každý den, navíc hrátky ve sněhu milují. Jedná se o stejný režim jako je např. v mateřské školce.

Dítě má mít ve družině kompletní náhradní oblečení – boty, oteplovačky, rukavice. Nehrozí mu potom, že půjde domů v mokrém a do druhého dne mu oblečení určené pro družinu ve škole uschne.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy a vychovatelky ŠD

10. ledna 2017

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík