Mateřská škola

Aktuální informace

Pozvánka na zápis do LMŠ Otík Buštěhrad

Zveme všechny na zápis do nově vznikající lesní mateřské školy. Více informací o zápise a LMŠ v příloze.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv LMŠ

 

Ke stažení

25. dubna 2024

Den otevřených dveří v MŠ

Ve středu 24. dubna 2024 zveme všechny zájemce o mateřskou školu na Den otevřených dvěří. MŠ pro vás bude otevřena v době 8,45 - 10,15 následovně:

 • 8,45 třída Berušek a Sluníček, přední pavilon, vchod z ulice Hřebečská ( nejmladší děti, dětí ve věku 4 - 5 let)
 • 9,00 třída Žabiček a Krtečků, zadní pavilon, vchod z ulice Hřebečská ( nejmladší děti, děti ve věku 4 - 5 let)
 • 9,15 třída Delfínků a Chobotniček, vchod z ulce Javorová ( předškoláci )

Vyberte si prosím, kterou třídu chcete navštívit a přijďte v určeném čase. Upozorňujeme, že do tříd je nutné vstupovat bez obuvi. 

Těšíme se na vás!

3. dubna 2024

Zápis

V pondělí 13. května 2024 proběhne v MŠ Hřebečská zápis dětí přijímaných k 1. 9. 2024. Zápis se týká zájemců o kamennou MŠ v ulici Hřebečská i o Lesní školu, která bude v provozu v areálu ZŠ. 

K zápisu se můžete dostavit v době 8,00 - 11,30 a 13,00 - 16,00 hodin. Přineste prosím vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře, rodný list dítěte k ověření a váš občanský průkaz. Kritéria pro přijetí do MŠ Hřebečská zůstávají stejná - děti přijímáme přednostně s trvalým bydlištěm v Buštěhradu a od nejstarších po nejmladší.

Zájemci o Lesní školu budou o provozu této školy i kritériích informováni v nejbližší době.

 

Marcela Jonešová

 

Ke stažení

25. března 2024

Provoz MŠ v pátek 2. února 2024

V pátek 2. února budou v provozu následující třídy:

 

Berušky - pro děti ze tříd Berušek a Sluníček

Žabičky - pro děti ze tříd Žabiček a Krtečků

Chobotničky - pro děti ze tříd Chobotniček a Delfínků

Provoz v době 6,30 - 7,00 a 16,15 - 17,00 ve třídě Žabiček.

 

Marcela Jonešová

30. ledna 2024

Uzavření MŠ 27.11.2023

Vážení rodiče, 

v pondělí 27.listopadu 2023 bude mateřská škola Hřebečská z důvodu stávky uzavřena. Provoz v plném rozsahu bude obnoven v úterý 28.11.2023.

Marcela Jonešová

 

 

Ke stažení

24. listopadu 2023

Jurta pro lesní mateřskou školu

 • Provoz LMŠ plánujeme zahájit od září 2024, po dobu udržitelnosti (5 let) je jurta určena pouze pro MŠ.

Ke stažení

19. září 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, 

 v pondělí 4. září 2023 bude obnoven provoz mateřské školy. Ve třídě Berušek - nejmenší děti - upozorňujeme na postupnou adaptaci, v pondělí (doporučujeme 9,00) a v úterý provoz v této třídě maximálně do deseti hodin, do konce týdne do 12,30 ( v nutném případě odpolední pobyt ve třídě Sluníček ). Ostatní třídy mají běžný provoz. 

Scházení dětí v době 6,30 - 7,00 a ukončení provozu 16,15 - 17,00 opět ve třídě Krtečků.

Nově přijatým dětem doporučujeme - podle možností - příchod v době 7,20 až 7,40. Připravte prosím dětem oblečení do třídy a jiné na pobyt venku, přezůvky, láhev s pitím a postupně pyžamko, pláštěnku a ostatní věci dle informací od paní učitelek. Nezapomeňte své děti přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny paní Růžičkové v ZŠ.

Těšíme se na vás i vaše děti a přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku

Marcela Jonešová

a kolektiv MŠ

 

 

 

Ke stažení

28. srpna 2023

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

v době 24. července - 1. září 2023

bude mateřská škola Hřebečská 660

dočasně uzavřena. 

K uzavření dochází z organizačních důvodů, dále budou v této době probíhat terénní úpravy přilehlé zahrady a částečná rekonstrukce třídy Berušek. Mateřská škola obnoví provoz v pondělí 4. září 2023.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na vás!

Kolektiv MŠ

14. července 2023

Úplata - školní rok 2023 / 2024

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete Výpočet úplaty pro nový školní rok. Od září 2023 činí měsíční úplata 520 Kč - doporučujeme zřízení trvalého příkazu na období září 2023 - červen 2024 se splatností do 15. stávajícího měsíce. Platba za měsíc červenec 2024 bude v jiné výši - dle počtu dnů provozu. Úplata se netýká přdškoláků, tedy dětí, které k 31.8.2023 dosáhnou pěti let a dětí s odkladem. 

Další informace obdržíte na třídních schůzkách, které se budou konat v prvních dnech měsíce září. 

Marcela Jonešová

Ke stažení

30. června 2023

Výsledky zápisu do MŠ, třídní schůzka

Seznam přijatých od září 2023 podle registračních čísel:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

13, 14, 15, 16, 18, 19,

20, 22, 23, 24, 26, 27, 28,

30, 32, 35, 36, 37,

40, 41, 42, 46, 47, 48, 49,

52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 64, 65,

70, 71, 74, 76

V případě, že vaše dítě do MŠ nenastoupí - prosím o zprávu co nejdříve.

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 13. června od 16 hodin ve třídě Žabiček(vchod z ulice Hřebečská, zadní pavilon).

Marcela Jonešová

 

 

2. června 2023

Spojování tříd v odpoledních hodinách

Vážení rodiče, 

v souvislosti se stoupající nemocností  zaměstnanců MŠ - pedagogických i nepedagogických - jsem nucena odpoledne využívat k zástupu ve třídách i netřídní paní učitelky a spojovat třídy dříve než je obvyklé. Bez tohoto opatření bychom nebyli schopni zajistit provoz mateřské školy v odpoledních hodinách. 

V některých třídách se zvyšuje také počet dětí, u kterých se v průběhu dne objeví teplota atd. Opakovaně upozorňuji na to, že do mateřské školy patří pouze děti zdravé a žádám vás o dodržování tohoto pravidla. Naší povinností je vás informovat o zdravotních problémech, které během dne vaše dítě postihly, v těžších případech vás vyzvat k vyzvednutí z MŠ. 

Děkuji za pochopení a věřím, že situace se brzy vylepší

Marcela Jonešová

 

 

 

7. března 2023

Zápis do MŠ

ZÁPIS

 

k předškolnímu vzdělávání se koná

 

ve čtvrtek 4. května 2023

 

v MŠ Hřebečská 660

 

8,00 – 12,00

 

13,00 – 16,00

 

K zápisu je nutné předložit:

 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákon.zástupce
 •  žádost o přijetí
 • potvrzení od lékaře
 • u dětí s odkladem rozhodnutí o odkladu + doporučení ŠPZ

 

 

 

Ke stažení

6. března 2023

Plavecký výcvik

Vážení rodiče, 

od 3. března 2023 jsme zajistili plavecký výcvik pro předškoláky. Přihlášené děti ze třídy Delfínků a Žabiček mají první lekci právě 3.března, 10. března mají první lekci děti ze třídy Chobotniček a děti z ostatních tříd, které se nemohly 3.3.zúčastnit.V dalších týdnech již budou obě skupiny jezdit společně. Prosím o odevzdání formuláře Zdravotní způsobilost před zahájením plaveckého výcviku a úhrady zálohy nejlépe do pátku 17.února - popř. ve dnech 20.2. - 2.3.2023 v jednotlivých třídách. 

Co dětem připravit:

plavky

osušku

koupací čepici

vhodné volnější oblečení na cestu, které se jim bude dobře oblékat

sprchový gel zajistíme

 

Marcela Jonešová

15. února 2023

Informace - úplata

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Tato úplata 500 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2022 - červen 2023. Za měsíc červenec 2023 se bude úplata v jiné výši - záleží vždy na počtu dnů, kdy je MŠ v provozu. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

19. září 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020