ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuální informace

Prázdninový provoz

Vážení rodiče, 

naskytla se nám možnost dokončit prázdninový provoz v budově MŠ Hřebečská. Do 17. července bude tedy i nadále v provozu třída Soviček a Žabiček, třída Medvídků bude uzavřena. 

Děkuji za pochopení

Marcela Jonešová

1. července 2020

Úplata za vzdělávání - školní rok 2020 / 2021

 

Výše úplaty na školní rok 2020/2021 činí 480 Kč /měsíc.

Poplatek za předškolní vzdělávání  (úplata) 480 Kč měsíčně se platí  bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí! 

Bližší informace naleznete v jednotlivých třídách.

Ke stažení:

29. června 2020

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude začátek prázdnin pro nás všechny nezvyklý. V prvním prázdninovém týdnu, tedy od 29. června do 3. července bude provoz pouze v MŠ Hřebečská a od středy 1. 7. pouze pro děti, které jsou přihlášeny na letní provoz do 17. 7. 2020.

V dalších dvou týdnech – od 7. do 17. července – bude provoz mateřské školy přesunut do MŠ Tyršova v areálu základní školy.

Žádáme všechny rodiče, aby do pátku 3. června odnesli všechny věci dětí ze šaten ( Hřebečská ).

Do MŠ Tyršova opět vezměte převlečení do třídy a jiné ven + přezůvky, pyžámko, batůžek s pitím a jednou rouškou.

Děkujeme za pochopení

Marcela Jonešová

19. června 2020

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

V úterý 16.6. 2020 se od 16 hodin v MŠ Hřebečská 660, třída Žabiček, koná třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Prosím - vzhledem k situaci - přijďte pokud možno bez dětí a pouze jeden z vás, rodičů. Současně žádám o použití roušek v prostorách MŠ. 

Program třídní schůzky:

 • seznámení s provozem MŠ, informace o MŠ
 • přihlášení ke stravování a informace o něm
 • předběžné rozdělení do MŠ Hřebečská / Tyršova
 • co by mělo dítě zvládat při vstupu do MŠ
 • co pro dítě do MŠ připravit
 • předání rozhodnutí o přijetí

Marcela Jonešová

 

 

3. června 2020

Výsledky zápisu do MŠ

Zápis MŠ – květen 2020 – přijatí k 1.9.2020

 

 

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

19

20

21

 

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

33

34

 

36

37

38

 

40

 

42

43

44

45

46

47

48

49

 

51

 

53

54

55

56

 

 

59

60

61

62

 

 

 

66

 

68

 

70

 

72

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si můžete po dohodě vyzvednout v MŠ Hřebečská. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. V nejbližší době najdete na www.zsbustehrad.cz ( Mateřská škola ) další informace ohledně nástupu do MŠ.

1. června 2020

Prázdninový provoz

Mateřská škola bude v provozu do 17.července 2020. Prázdninový provoz bude z důvodu stavby přesunut do MŠ Tyršova v areálu základní školy. K prázdninovému provozu je potřeba se přihlásit do 28.května 2020 - přiloženou přihlášku můžete předat v jednotlivých třídách, vhodit do schránky v MŠ Hřebečská i odeslat na email jonesova@zsbustehrad.cz

Žádám rodiče, aby dítě na prázdninový provoz přihlásili pouze v případě, že školku opravdu potřebují z důvodu zaměstnání a dítě ji bude navštěvovat pravidelně - důvodem k této mé žádosti jsou jak podmínky hygienické, kapacitní tak i personální. 

Marcela Jonešová

Ke stažení:

21. května 2020

Žádost o prominutí úplaty květen - červenec 2020

Vážení rodiče, 

v případě, že vaše dítě znovu nastoupí do MŠ až v září 2020 máte možnost zažádat o prominutí školného v období květen 2020 - červenec 2020. V příloze přikládám formulář, který je potřeba vyplnit a do 28.května 2020 odevzdat do mateřské školy - využít můžete opět schránku v MŠ Hřebečská nebo předat osobně v jednotlivých třídách. Současně vás žádám o zrušení trvalého příkazu k platbě školného. 

Marcela Jonešová

Podání žádosti prodlouženo do pondělí 15.června 2020.

Ke stažení:

21. května 2020

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzky se budou konat ve středu 3. 6. 2020 od 16:30. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přítomnost pouze jednoho rodiče a prosíme o použití roušek, i kdyby už nebyly povinné. Děkujeme za pochopení. Místo setkání upřesní třídní učitelka emailem.

Program:

1. seznámení s třídní učitelkou, představení vedení školy a vize školy, předání potvrzení o přijetí

2. informace ke školní jídelně a přihlašování ke školnímu stravování

3. informace o školní družině a zápisu do ŠD

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ

19. května 2020

Informace - školné, provoz MŠ od 18.5. a v červenci 2020

Vzhledem k situaci a uzavření MŠ se mění platby školkovného následovně:

 • březen 186 Kč
 • duben 0 Kč
 • květen 215 Kč 
 • červen 410 Kč
 • červenec ( do 17.7.) 224 Kč

Všichni řádně platící rodiče mají v tuto chvíli přeplatek za období 16.3. - 17.5.2020 ve výši 829 Kč ( březen 224 Kč, duben 410 Kč, květen 195 Kč ). Pokud se vás tento případ týká, žádám vás o zrušení příkazu k platbě školkovného za měsíc červen - přeplatek pokryje platbu za červen i červenec a zbývající částka vám bude vrácena. 

18.5. 2020 dojde pro přihlášené děti k obnovení provozu MŠ Hřebečská i Tyršova. Vzhledem k tomu, že tento provoz bude zajišťovat pouze osm pedagogických pracovnic z jedenácti, nejsme schopni všem zajistit pobyt v kmenové třídě. O aktuální situaci vás budeme informovat přímo v MŠ.

Rodiče, kteří se rozhodli, že jejich dítě znovu nastoupí do MŠ až v září 2020 budou mít možnost zažádat také o vrácení / prominutí úplaty za období květen - červenec 2020 ve výši 849 Kč ( květen 215 Kč, červen 410 Kč a červenec 224 Kč). Bližší informace včetně žádosti budou na těchto stránkách od 20.5.2020.

 

Marcela Jonešová

17. května 2020

Zahájení provozu 18.5. - informace

Vážení rodiče,

V pondělí  18.5.2020 bude obnoven provoz MŠ Buštěhrad a to v ulici Hřebečská i Tyršova – Medvídci tedy budou ve své třídě.

V prvním týdnu od 18.5. do 22.5. budou v MŠ Hřebečská v provozu tři třídy: Sovičky, Zajíčci a Žabičky, ke kterým se připojí skupinka dětí ze třídy Krtečků. 

Při provozu MŠ je nutné dodržovat následující podmínky:

 • Používat zakrytí úst a nosu v areálu celé mateřské školy (rodiče)
 • Dodržovat odstup 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Minimalizovat shromažďování osob před školou
 • V šatnách jednotlivých tříd mohou být v jednu chvíli maximálně tři děti + jejich rodič ( při příchodu a odchodu ) – v případě, že se sejde dětí více, čekají ostatní před šatnou či mateřskou školou s doporučeným odstupem. Rodiče vyplní první den tabulku předpokládaného příchodu a tento čas budou dodržovat 
 • Při nástupu dítěte do MŠ odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci virového onemocnění
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ( zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu a jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest včetně zánětu spojivek ) nesmí do školy vstoupit. Dítě, u kterého se projeví příznaky v době pobytu v MŠ, si rodiče musí okamžitě vyzvednout
 • Děti si nepřináší žádné hračky z domova
 • Děti přichází do MŠ s batůžkem vybaveným pláštěnkou, rouškou a lahvičkou s pitím
 • Trvá povinnost mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku
 • Vzhledem k tomu, že v areálu MŠ Hřebečská bude za provozu probíhat přístavba mateřské školy - je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny a zdržovat se v areálu MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu

Marcela Jonešová

 

13. května 2020

Přístavba mateřské školy

Vážení rodiče, 

v měsíci květnu budou zahájeny stavební práce v mateřské škole Hřebečská 660 - přístavba MŠ, rozšíření kapacity. Vzhledem k tomu dojde v týdnu od 18.května k vymezení prostoru stavby. Vstup pro rodiče a děti bude pouze vrátky a vchody do jednotlivých pavilonů, vjezdová vrata budou určena výhradně pro potřeby stavby a zásobování. Zábor se dotkne i zahrady v okolí hospodářské budovy ( zahrada u třídy Soviček, část zahrady u třídy Žabek ). Děti budou v MŠ poučeni o bezpečnosti při pobytu na zahradě ( v současné době se dle manuálu MŠMT máme zdržovat pouze v areálu MŠ ). Vás, rodiče, žádáme o dodržování bezpečnostních pokynů v průběhu stavby a opatrnost při příchodu do MŠ a vyzvedávání dětí. 

Marcela Jonešová

7. května 2020

Provoz MŠ od 18.května - přihláška

Vážení rodiče,

od 18. května 2020 bude v provozu mateřská škola. Přihlašky v podobě čestného prohlášení odevzdejte nejpozději do úterý 12.května do schránky MŠ v Hřebečské ulici 660 nebo odešlete na email jonesova@zsbustehrad.cz. Pokud vaše dítě nastoupí do MŠ později - připište prosím do čestného prohlášení datum předpokládaného nástupu. Stravování v MŠ bude probíhat obvyklým způsobem. Provoz školky se bude řídit dle vyhlášky a manuálu MŠMT. 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Vedení školy

Ke stažení:

4. května 2020

Aktuální info k znovuotevírání ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, žáci.

Často se ptáte, jak to bude letos se školkou, jak bude vypadat návrat žáků 1. stupně do školy, jak bylo avizováno Vládou ČR.

Dnes jsem obdržel dopis od ministra školství Ing. Plagy, že má MŠMT v nejbližších dnech zaslat následující vyhlášky a metodiky:

 1. Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast student ve školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na které pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřejněna na přelomu dubna a května.
 2. Vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, které budou ve sbírce do 10. května, které budou stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci skládat výše uvedené zkoušky.

Na základě těchto manuálů budeme situaci řešit a co nejdříve sdělíme postupy, které se týkají naší organizace a vašich dětí.

Děkuji za trpělivost.

V. Barták - ředitel školy

30. dubna 2020

Zápis do MŠ 2020 - aktuální informace

Zápisy k předškolnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno budou probíhat v měsíci květnu r. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky:

 • podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od soboty 2. května do soboty 16. května 2020                do 12:00 hodin.

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (7bueq2i)
 • osobně v obálce do poštovní schránky na budově MŠ Hřebečská 660 Buštěhrad
 • doporučeně Českou poštou na adresu:

Marcela Jonešová

Hřebečská 660

Buštěhrad 27343

Dokumenty, které musí být kompletně a řádně vyplněné:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopie rodného listu
 2. Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
 3. Prohlášení o seznámení s kritérii přijímání atd.
 4. Prohlášení o povinném očkování

V případě zájmu o individuální vzdělávání:

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Všechny tyto dokumenty naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA - Soubory ke stažení

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhnou k 3 8. 2020 pěti let) a děti s odkladem
 2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Buštěhradě - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu
 3. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

Informace pro rodiče:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích MŠ školy v Hřebečské ulici a internetových stránkách školy nejdříve od 1. června   2020. Děti zde budou uveřejněny pod svým registračním číslem. To bude zasláno na emailové adresy rodičů, které budou uvedeny v dotazníku. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři mateřské školy u paní Marcely Jonešové v době od 10. 6. 2020. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Mgr. Václav Barták – ředitel školy

7. dubna 2020

Informace úplata, zápis do MŠ - co by mělo dítě zvládat

Vážení rodiče, 

z předchozí AKTUALITY již víte o snížení úplaty za MŠ v měsíci březnu ze 410 Kč na 186 Kč. Většina z vás má zadaný trvalý příkaz a platba byla uhrazena v plné výši - nemusíte se obávat, v měsíci červnu bude provedeno vyúčtování a přeplatky za období březen - červen vám budou vráceny. 

A teď několik informací pro rodiče, které budou své děti do MŠ k 1.9.2020 hlásit.

Co by mělo dítě před vstupem do MŠ zvládat?

 • znát svoje jméno a příjmení
 • používat toaletu ( pleny nejsou přípustné )
 • umýt si ruce mýdlem, utřít do ručníku
 • spolupracovat při oblékání a svlékání, snažit se samostatně
 • umět si nazouvat i vyzouvat obuv
 • vysmrkat se, používat kapesník
 • držet lžící, umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu,pít z hrnečku a skleničky
 • ujít alespoň kratší vzdálenost 
 • umět si říci, co potřebuje

 

Marcela Jonešová

1. dubna 2020

Úplata za MŠ v březnu 2020 - změna

Změna úplaty v době zavřené MŠ v přiloženém souboru. 

Vedení školy

Ke stažení:

31. března 2020

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

 

na stránkách ZŠ jsou v sekci AKTUÁLNĚ ZE ZŠ nejnovější informace k zápisu.

M.Jonešová

25. března 2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Buštěhrad - zápis

Vážení rodiče předškoláků.

Na základě opatření ministerstva školství budeme muset letos udělat zápisy do 1. tříd bez dětí. Vymýšlíme varianty, jak to udělat, aby to bylo zcela bezkontaktně. Budeme vás brzy informovat.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

20. března 2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Buštěhrad

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete potřebné informace ohledně zápisu a nástupu do ZŠ Buštěhrad.

Ke stažení:

18. března 2020

Náměty, pracovní listy

Vážení rodiče, 

náměty na činnosti dětí a pracovní listy budeme postupně přidávat do sekce AKCE MŠ. Věřím, že se vám nápady budou líbit a aspoň některé z nich využijete.

 

Marcela Jonešová

18. března 2020

Od pondělí do pátku - aktivity pro děti a rodiče

Vážení rodiče,

přinášíme vám zatím na každý den jeden malý nápad pro vaše děti popř.pro vás společně. Chystáme ještě další úkoly, pracovní listy a návody na výrobky, které budeme postupně přidávat. 

Pondělí

Tento týden máme ve školce téma Kniha je můj kamarád. Vyzkoušejte si správný stoj: položte si na hlavu knihu a stůjte zpříma tak, aby kniha nespadla. Starší děti mohou zkusit s knihou procházet všemi místnostmi, menší děti mohou knihu při chůzi nahradit polštářkem.

Úterý

Dnešní den je svátek svatého Patrika, v Irsku je tento den symbolem zelená barva a jetelový trojlístek. My si můžeme připomenout blížící se oslavu Velikonoc, kdy v kalendáři nalezneme zelený čtvrtek 9.dubna. Děti mohou hledat v knihách ilustrace, obrázky se zelenou barvou, v kuchyni poznávat zelené potraviny. Lze si vybarvovat nakreslený čtyřlístek.

Středa

Zkusíme o sebe pečovat. Píseň Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, znají asi úplně všichni. Sednete si za zády dětí a při zpěvu písně malujte dětem na záda sluníčko. Začněte malými kroužky, které budete zvětšovat. Pak se vyměňte. Pokud vás je v rodině víc, zapojte celou rodinu. Sedněte si do kruhu, masírujte se navzájem. Děti si mohou vytvořit knížečku o sluníčku. Malovat malá, velká, barevná, usměvavá sluníčka. 

Čtvrtek

Děti si mohou z leporel, polštářků vytvořit překážkovou dráhu. Leporelo, polštářek můžeme také umístit na zvednuté nohy, kdo vydrží nejdéle.

Pátek

Tento den patří mezinárodnímu Dni divadel pro děti a mládež. Do divadla nemůžeme, tak proč si s dětmi nezahrát malé divadlo i doma po přečtení klasické pohádky O Červené Karkulce. Nejrozšířenější verze je od bratří Grimmů, ale pokud jim nejdříve pustíte verzi od Uhlíře a Svěráka, budou tímto příběhem také nadšeni. Pak už jen rozdat role a mohou si ji nejen děti zahrát.

17. března 2020

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, 

oznamuji vám, že od pondělí 16.3.2020 bude mateřská škola (Hřebečská i Tyršova ) do odvolání MIMO PROVOZ.

O obnovení provozu vás budeme na těchto stránkách včas informovat.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu karantény bude vydáváno v pondělí 16.března 2020 od 7.00 do 16.00 hodin v kanceláři základní školy, také ke stažení na stránkách školy v sekci Základní škola.

Marcela Jonešová

13. března 2020

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne

v úterý 12.května 2020

v době 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin

v MŠ Hřebečská 660

K zápisu je třeba dodat rodný list dítěte, OP zákon.zástupce, vyplněnou přihlášku a evidenční list potvrzený lékařem (děti, které k 1.9.2020 dosáhnou tří let). Tiskopisy můžete vyzvednout od března osobně v MŠ, v nejbližší době budou také ke stažení na těchto stránkách.

 

Těšíme se na vás! 

12. února 2020

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík