Mateřská škola

Aktuální informace

Pobyt v přírodě - předpokládaný návrat

Vážení rodiče,

účastníci pobytu v Mariánské se po návštěvě Zooparku Chomutov právě usadili do sedadel autobusu a jistě už se na vás moc těší. Předpokládaný příjezd 15,45 - 16,00.

Věřím, že se týden v přírodě všem líbil, děkuji kolegyním za vzornou péči o děti a stále dobrou náladu a vám rodičům za to, že jste nám svěřili svoje děti. Krásný víkend a za rok ...zase  pojedeme...

Marcela Jonešová

26. května 2023

Pobyt v přírodě - Mariánská

Cesta proběhla v pořádku a všichni jsou již na chatě Lesanka a určitě je čeká dobrý oběd. 

22. května 2023

Den rodin - zrušeno

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivému počasí je dnešní akce Den rodin zrušena. Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání při závěrečných besídkách.

 

Marcela Jonešová

15. května 2023

Den otevřených dveří v MŠ

Den otevřených dveří

25.dubna 2023

8,45 – 10,15

v MŠ Hřebečská 660

 

Přijďte se k nám do školky podívat, něco si vyrobit, zazpívat či zasportovat.

Těšíme se na vás!

Prosíme zájemce, aby přicházeli v uvedených časech, vytvoříme vždy malé skupinky, které se podívají do jednotlivých tříd:

8,45 třída Berušek – nejmladší děti

8,45 třída Sluníček  - děti ve věku 4-5 let

(vchod z ulice Hřebečská – přední pavilon)

 

9,00 třída Žabiček – smíšená třída 3 -7 let

9,00 třída Krtečků – děti ve věku 4-5 let

(vchod z ulice Hřebečská – zadní pavilon)

 

9,15 třídy Delfínků a Chobotniček – předškoláci

(vchod z ulice Javorová)

 

Marcela Jonešová

 

 

 

5. dubna 2023

Spojování tříd v odpoledních hodinách

Vážení rodiče, 

v souvislosti se stoupající nemocností  zaměstnanců MŠ - pedagogických i nepedagogických - jsem nucena odpoledne využívat k zástupu ve třídách i netřídní paní učitelky a spojovat třídy dříve než je obvyklé. Bez tohoto opatření bychom nebyli schopni zajistit provoz mateřské školy v odpoledních hodinách. 

V některých třídách se zvyšuje také počet dětí, u kterých se v průběhu dne objeví teplota atd. Opakovaně upozorňuji na to, že do mateřské školy patří pouze děti zdravé a žádám vás o dodržování tohoto pravidla. Naší povinností je vás informovat o zdravotních problémech, které během dne vaše dítě postihly, v těžších případech vás vyzvat k vyzvednutí z MŠ. 

Děkuji za pochopení a věřím, že situace se brzy vylepší

Marcela Jonešová

 

 

 

7. března 2023

Zápis do MŠ

ZÁPIS

 

k předškolnímu vzdělávání se koná

 

ve čtvrtek 4. května 2023

 

v MŠ Hřebečská 660

 

8,00 – 12,00

 

13,00 – 16,00

 

K zápisu je nutné předložit:

 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákon.zástupce
 •  žádost o přijetí
 • potvrzení od lékaře
 • u dětí s odkladem rozhodnutí o odkladu + doporučení ŠPZ

 

 

 

Ke stažení

6. března 2023

Plavecký výcvik

Vážení rodiče, 

od 3. března 2023 jsme zajistili plavecký výcvik pro předškoláky. Přihlášené děti ze třídy Delfínků a Žabiček mají první lekci právě 3.března, 10. března mají první lekci děti ze třídy Chobotniček a děti z ostatních tříd, které se nemohly 3.3.zúčastnit.V dalších týdnech již budou obě skupiny jezdit společně. Prosím o odevzdání formuláře Zdravotní způsobilost před zahájením plaveckého výcviku a úhrady zálohy nejlépe do pátku 17.února - popř. ve dnech 20.2. - 2.3.2023 v jednotlivých třídách. 

Co dětem připravit:

plavky

osušku

koupací čepici

vhodné volnější oblečení na cestu, které se jim bude dobře oblékat

sprchový gel zajistíme

 

Marcela Jonešová

15. února 2023

Informace - provoz v týdnu 20.-24.2.2023, současná situace

Vážení rodiče, 

v současné době se opět zvýšil počet nemocných dětí i pedagogických pracovnic v mateřské škole. Z toho důvodu musíme spojovat třídy, abychom tak zajistili provoz. Obracím se na vás, rodiče - nechte vždy nemocné děti doma, do školky nepatří. V tomto školním roce je alarmující počet dětí, které do MŠ přichází s akutním onemocněním - v průběhu dne se objevuje teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, průjem, zvracení, zánět spojivek... V souladu se Školním řádem, Zákonem o ochraně veřejného zdraví a Občanským zákoníkem vás vždy o problémech dítěte budeme informovat a požadovat jeho vyléčení a příchod do MŠ až po odeznění příznaků onemocnění. 

V příštím týdnu je zajištěn provoz ve třídě Berušek (Sluníčka, Berušky), Žabiček (Krtečci, Žabičky) a Krtečků (Delfínci a Chobotničky).

Marcela Jonešová

15. února 2023

Informace - úplata

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Tato úplata 500 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2022 - červen 2023. Za měsíc červenec 2023 se bude úplata v jiné výši - záleží vždy na počtu dnů, kdy je MŠ v provozu. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

19. září 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020