ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuální informace

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v době 1. - 19. července 2019 je v provozu pouze MŠ Hřebečská 660. Děti jsou do tříd rozděleny následovně:

 • ve třídě Berušek se budou scházet děti ze třídy Krtečků a Berušek
 • ve třídě Zajíčků budou děti ze třídy Medvídků a Zajíčků
 • Žabičky zůstávají ve své třídě

Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin.

Od 22. července do 30. srpna 2019 bude mateřská škola dočasně uzavřena.

Běžný provoz bude zahájen v pondělí 2.září 2019.

Marcela Jonešová

 

 

27. června 2019

Oznámení o výši úplaty na školní rok 2019 / 2020

 

Vážení rodiče, 

 

výše úplaty na školní rok 2019 / 2020 je stanovena ve výši 410 Kč. 

Poplatek za předškolní vzdělávání  (úplata) 410 Kč měsíčně se platí  bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31.8.2019 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí! 

Bližší informace naleznete v jednotlivých třídách.

27. června 2019

Akce MŠ v červnu

 •    3. - 7.6. - Pobyt na Šumavě - děti ze třídy Berušek a Zajíčků
 • 10. - 14.6 - Pobyt na Šumavě - děti ze třídy Krtečků a Žabiček
 • 14.6. - výlet Zájezd Medvídci ( v případě špatného počasí bude přeložen )
 • 18.6. - besídka ve třídě Medvídků od 15,30
 • 18.6. - třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - v MŠ Hřebečská, ve třídě Žabiček od 16 hodin
 • 19.6. - Rozloučení s předškoláky + vystoupení klauna Fíly 16,00 - 16,45 pouze pro třídu Krtečků a Žabiček ( od 16,45 vystoupení Klauna Fíly - dle zájmu pro všechny děti s rodiči )

Termín besídky ve třídě Zajíčků bude doplněn

7. června 2019

Květen v MŠ

 •   3.5. - Spaní ve školce - Zajíčci
 •   7.5. - Zápis do MŠ
 •   7.5. - Fotografování - celá třída - Medvídci
 • 13.5. - Fotografování tříd - MŠ Hřebečská
 • 14.5. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti, závěrečná lekce
 • 14.5. - Canisterapie - Medvídci
 • 16.5. - Výlet na hrad Červený Újezd - Berušky
 • 16.5. - Beseda pro rodiče - Emoce, od 16,00 ve třídě Žabiček
 • 17.5. - Kino do škol, film Viktor a Garu, všechny děti
 • 21.5. - Návštěva DPS - Berušky
 • 22.5. - Jarní fotografování jednotlivců - Žabičky, Krtečci, Zajíčci
 • 23.5. - Jarní fotografování jednotlivců - Berušky, Medvídci
 • 23.5. - Výlet Lány - Žabičky, Krtečci, Zajíčci
 • 31.5. - Den dětí v MŠ

30. dubna 2019

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se koná v úterý 7. května 2019 v MŠ Hřebečská 660

K zápisu je možné přijít v době 8,00 - 12, 00 a 13,00 - 16,00 a spolu s přihláškou je potřeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Přihlášky je možné vyplnit v den zápisu, vyzvednout v MŠ Hřebečská nebo Tyršova a naleznete je také zde na stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. K přijetí dítěte je NUTNÉ také vyjádření lékaře ( informace o řádném očkování, možnost účasti na akcích MŠ..). U dětí starších tří let doporučujeme odevzdat v den zápisu.

Děti jsou přijímány dle těchto kritérii:

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( dosáhnou k 38.2019 pěti let ) a děti s odkladem

  2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Buštěhradě - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

  3. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

23. dubna 2019

Duben v naší mateřské školce

Integrované bloky: 

 • Svátky jara
 • Den Země

 2. 4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti - ukázková hodina pro rodiče od 10,30 hodin

 5. 4. - Spaní ve školce, 2. - 4.třída MŠ Hřebečská, od 18 hodin. Změna ve třídě Zajíčků - vzhledem k onemocnění paní učitelky se pro děti ze třídy Zajíčků ruší, nový termín bude upřesněn. V ostatních třídách Spaní ve školce bude!

10. 4. - Den otevřených dveří 9,15 - 11,00 a 14,45 - 16,00 v MŠ Hřebečská i Tyršova

16.4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti

24.,25.4. - Sběr papíru, kontejner bude přistaven k MŠ Hřebečská

30.4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti

V průběhu měsíce proběhnou v jednotlivých třídách aktivity vztahující se k jarním svátkům, ke Dni Země a také chystáme Rej čarodějnic. Bližší informace ve třídách a postupně i na těchto stránkách mateřské školy.

29. března 2019

Březen v MŠ

Integrované bloky v měsíci březnu:

 • Hudba a divadlo
 • Kniha je můj kamarád

Co nás všechno čeká:

 • 4. až 8.3. - prázdninový provoz pouze v MŠ Hřebečská, děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček a děti ze třídy Zajíčků prožijí týden ve třídě Krtečků
 • 13.3. - Sokolovna, Krtečci
 • 18.3. - NSEV Čabárna - Krtečci ( dejte dětem batůžek a pití, příchod do 7,50 )
 • 19.3. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 19.3. - třídní schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školku v přírodě. Schůzka se koná ve třídě Žabiček od 16,00 hodin
 • 21.3. - hudební pořad pro všechny děti
 • 25.3. - NSEV Čabárna - Berušky ( dejte dětem batůžek a pití, příchod do 7,50 )
 • 26.3. - divadelní představení pro všechny děti v MŠ Tyršova
 • 26.3. - Beseda pro rodiče na téma "Hejného metoda". Beseda se koná od 16,00 ve třídě Žabiček
 • Na duben chystáme Spaní ve školce ( 5.4. ), Den otevřených dveří a také budeme sbírat starý papír ( 24. - 26.4. )

1. března 2019

Informace - školka v přírodě

Vážení rodiče ,

vzhledem k počtu přihlášených dětí  ( 55 ) bude „školka v přírodě“ probíhat ve dvou termínech:

 •  3.  –    7. června 2019 pojedou děti ze třídy Berušek a Zajíčků ( 26 dětí )
 • 10. –  14. června 2019 je určen pro děti ze třídy Krtečků a Žabiček ( 29 dětí )

V případě, že jste své dítě nepřihlásili a máte nyní o pobyt  zájem – je možné dítě dodatečně přihlásit do 28.2.2019.

Doplatek za pobyt 2 000 Kč uhraďte prosím do 28.2. 2019 – v hotovosti, v jednotlivých třídách.

Bližší informace k pobytu se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konat 19.3.2019 od 16,00 hodin ve třídě Žabiček.

Pro přihlášené děti i jejich kamarády chystáme Spaní ve školce na 5.dubna 2019.

 

Marcela Jonešová

 

http://www.ubytovani-brcalnik.cz/penzion-pohadka/

 

8. února 2019

Besedy v MŠ

Vážení rodiče, 

ještě jednou vás zvu na besedu Školní zralost, která se koná ve čtvrtek 7.února 2019 od 17,00 hodin v MŠ Hřebečská, třída Žabiček.

 

Další plánované besedy:

 • Podpora vývoje řeči - 19.2.2019 od 16 hodin, MŠ Hřebečská, třída Žabiček
 • Hejného metoda - 26.3.2019 od 16 hodin, MŠ Hřebečská, třída Žabiček

 

 

Marcela Jonešová

 

5. února 2019

Únor 2019

 

Integrované bloky:

 • Lidské činnosti a řemesla
 • Hrátky se slovy

Co nás čeká:

 •   5. 2. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 •   5. 2. - Kouzelné představení - divadlo pro děti v MŠ Tyršova
 •   7. 2. - Beseda pro rodiče - Školní zralost - v MŠ Hřebečská, třída Žabiček. Od 17,00 hodin.
 • 13. 2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Zajíčci
 • 18. 2. - Předškoláci se jdou podívat do ZŠ - 9,00
 • 19. 2. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 19. 2. - Beseda pro rodiče - podpora vývoje řeči - v MŠ Hřebečská, třída Žabiček. Od 16, 00 hodin.
 • 20. 2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Žabičky
 • 25. 2. - NSEV Čabárna, Hra na záchrannou stanici, Medvídci a Žabičky. Program v místnosti + vycházka. Odjezd 8,15 - včasný příchod +                vhodné oblečení! 
 • 26. 2. - NSEV Čabárna, Výlet do přírody, Zajíčci. Program v místnosti. Odjezd 8,15 - včasný příchod!
 • 27.2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Berušky
 • 4. - 8.3. - jarní prázdniny V ZŠ, mateřská škola je v provozu, omezený počet tříd - provoz pouze v MŠ Hřebečská. Děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček.
 • V průběhu měsíce malujeme výkresy do soutěže Požární ochrana očima dětí a Moje oblíbená rostlina...

 

Marcela Jonešová

 

5. února 2019

Zápis do mateřské školy

Zápis 

do mateřské školy 

pro školní rok 2019 / 2020

se bude konat 

7. května 2019

 

Bližší informace na stránkách MŠ v nejbližší době.

 

Marcela Jonešová

 

 

 

 

5. února 2019

Leden 2019

V měsíci lednu nás čekají dva integrované bloky:

 • Pohádková zima
 • Radovánky na sněhu

Věříme, že nám aspoň trochu sněhu napadne a budeme si zimu opravdu užívat. A jestli ne - máme v každé třídě připraveny výtvarné i jiné aktivity, abychom se o ZIMĚ hodně dozvěděli a něco pěkného vyrobili.

 •  8. 1. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 22. 1. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 24. 1. - Divadlo LAMPION Kladno - Broučci - představení pro všechny děti

 

8. ledna 2019

Co nás čeká v prosinci

 •   5.12. - Mikuláš v MŠ
 •   6.12. - Divadelní představení v MŠ Hřebečská
 • 11.12. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 12.12. - Divadelní představení v MŠ Tyršova
 • 12.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Krtečků a Žabiček
 • 13.12. - Návštěva DPS - děti ze třídy Berušek
 • 17.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Medvídků
 • 19.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Berušek a Zajíčků
 • 22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny, MŠ Hřebečská i Tyršova mimo provoz
 •   3. 1.2019 - obnovení provozu 6,30 - 16,30

6. prosince 2018

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vedení Základní školy a Mateřské školy

Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

oznamuje

přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY

( Hřebečská i Tyršova )

v době od 27.12.2018 do 2.ledna 2019.

 

Provoz mateřské školy bude obnoven ve čtvrtek 3.ledna 2019.

27. listopadu 2018

Listopad v MŠ

  6.11. - Fotografování - Zajíčci, Berušky

  7.11. - Fotografování - Žabičky, Krtečci

  8.11. - Fotografování - Medvídci

13.11. - Plavecký výcvik - UKÁZKOVÁ HODINA 

14.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Žabičky

15.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Zajíčci

21.11. - Galerie Lididce, program Malá vodní pohádka, Berušky

22.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Krtečci

27.11. - Plavecký výcvik

29.11. - Změna - Divadlo v MŠ Tyršova ( Medvídci, Žabičky, Zajíčci )

29.11. - Hudební pořad pro předškoláky - od 9,30. Koná se ve třídě Žabiček a srdečně zveme i rodiče dětí ze třídy Krtečků a Berušek

  6.12. - Divadlo v MŠ Hřebečská ( Berušky, Zajíčci, žabcky, Krtečci )

6. listopadu 2018

Co nás čeká v říjnu

 • 2.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 11.10. - Změna - divadelní představení v Hřebečské (Houbařská pohádka )
 • 15.10. - divadelní představení v MŠ - změna, zrušeno
 • 16.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 18.10. - divadelní představení v MŠ, náhradní termín za 15.10.
 • 19.10. - Krtečci a Zajíčci pojedou na dopolední výlet - Mrákavy, Stezka stromů
 • 22.10. - NSEV Čabárna - Berušky
 • 23.10. - NSEV Čabárna - Žabičky
 • 23.10. - Krtečci navštíví DPS Buštěhrad
 • 29. a 30.10. - prázdninový provoz pouze v MŠ Hřebečská, děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček
 • 30.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti

26. září 2018

Informace - školné, stravné

Poplatek za předškolní vzdělávání  (školné) 500 Kč měsíčně se platí  bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Pokud si nastavíte trvalý příkaz k úhradě - tak prosím pouze do platby za červen. Výše poplatku za červenec a srpen se každým rokem mění podle počtu dní, kdy je MŠ v provozu.

Nově přijaté děti je potřeba přihlásit u vedoucí školní jídelny ke stravování + zřídit inkaso. Školní jídelna je v areálu ZŠ a doporučuji se nejdříve domluvit telefonicky na čísle 735 757 387.

 

Marcela Jonešová

22. srpna 2018

Školní rok 2018 / 2019 - nově přijatí

Seznam nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018

1 2 3 4    
7 8 9 10    
    15 16 17 18
19 20 21 22 23  
25   27   29 30
      34    
37 38 39   41 42
    45   47 48
  50   52 53 54
55 56   58 59  
Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ve středu 20.6.2018 od 16.30 v MŠ Tyršova (odloučené pracoviště v ZŠ). 

4. června 2018

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík