Mateřská škola

Aktuální informace

Zápis dětí do mateřské školy, Den otevřených dveří

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 5. května 2022

v MŠ Hřebečská 66O

od 8,00 do 11,30 a od 13,00 do 16,30 hodin. 

 

K zápisu je nutné dodat vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a potvrzení od lékaře. Formuláře si můžete vytisknout nebo od pondělí 4.května 2022 vyzvednout v mateřské škole. Dle platných kritérií přijímáme děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhnou k 31.8.2022 pěti let) a děti s odkladem, dále děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě od nejstaršího dítěte k nejmladšímu a následně děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - opět od nejstaršího k nejmladšímu. 

Ještě před zápisem do MŠ vám nabízíme možnost se k nám do školky přijít s dětmi podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 21.dubna 2022 od 9,00 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout MŠ a v době 9,15 - 9,45 se děti zúčastní řízených činností v jednotlivých třídách.

Ke stažení

30. března 2022

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

  • žácí 7-10 let        27 Kč
  • žáci 11-14 let      29 Kč
  • žáci nad 15 let    34 Kč
  • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

  • přesnídávka      9 Kč
  •  oběd               24 Kč
  • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

  • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
  • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Úplata za MŠ - "školkovné" 2021/2022

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 480 Kč/měsíc.

Tato úplata 480 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2021 - červen 2022. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

 

16. června 2021

Úplata za MŠ - "školkovné"

Vážení rodiče, 

vzhledem k nejasné situaci s nástupem mladších dětí do MŠ vás žádám o zrušení trvalých příkazů za "školkovné"ve výši 480 Kč. Mateřská škola byla uzavřena celý březen - v tom případě se úplata neplatí, o otevření ještě v dubnu nemáme žádné informace. Pokud dojde k otevření MŠ pro všechny děti - budou vaše platby za měsíc březen a duben použity na následující měsíce, tedy květen a červen. V případě delšího uzavření MŠ budou peníze vráceny na váš účet. Úplata za duben se vztahuje pouze na mladší děti rodičů vybraných profesí. Bližší informace získají v MŠ.

Děkuji za pochopení a předčasné zrušení trvalých příkazů

Marcela Jonešová

14. dubna 2021

Informace o provozu MŠ od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se obnoví provoz MŠ pro předškoláky ze třídy Medvídků a Krtečků. V provozu bude pouze MŠ Hřebečská. Ve třídách předního pavilonu budou dvě skupiny dětí ze třídy Medvídků, v zadním pak opět dvě skupiny dětí ze třídy Krtečků. 

Vždy v pondělí a ve čtvrtek (popř.při prvním nástupu do MŠ) bude probíhat testování dětí. U vstupů do MŠ je připraveno testovací místo, kde provedete dětem test a dále je třeba vyčkat 15 minut na výsledky testu. Počítejte prosím tedy v těchto dnech s tím, že příchod do MŠ vám zabere více času. Stále je třeba nahlásit v určeném čase počet strávníků a z toho důvodu je nutné se ve dnech testování dostavit nejpozději v 7,35. Děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a ještě nevypršela 90 denní lhůta od prvního pozitivního testu - testovány nebudou, ale musí tuto skutečnost doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, KHS..).

Zasílám odkaz na videonávod - použití testů. 

LEPU testy:

Videonávod: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

 

Věřím, že společně vše zvládneme a umožníme předškolákům přípravu na přestup do ZŠ.

Marcela Jonešová

8. dubna 2021

Mateřská škola uzavřena

Mateřská škola Hřebečská i Tyršova je stále uzavřena. O obnovení provozu vás budeme na těchto stránkách včas informovat.

Marcela Jonešová

29. března 2021

Velikonoční přání pro DPS

 

 Milé děti a rodiče,

předškoláci z naší mateřské školy navštěvovali jednou za čas babičky a dědečky v pečovatelském domě v Buštěhradě. Již delší dobu jsme se nemohli vidět. Domluvili jsme se s paní ředitelkou DPS, že naše děti vyrobí velikonoční přání, abychom je trochu potěšili. Koho tvoření baví, může vyrobit přáníčko, drobný dáreček, dekoraci. Přání mohou být bez adresáta nebo s uvedením – pro babičku, pro dědečka. Můžete se podepsat či nechat bez podpisu.

Přání můžete nosit ve středu 31.3. do MŠ Hřebečská od 8 do 18hod, ve čtvrtek 1.4. od 8 do 11 hod. Pokud nebude přítomna paní učitelka, vkládejte vše do připravené krabice. Děkujeme

26. března 2021

Jarní stezka

Milí rodiče, prarodiče, děti,

připravili jsme pro vás JARNÍ STEZKU. Jde o krátkou trasu s deseti zastávkami a cílem. S Jarní stezkou mají děti možnost seznámit se s deseti zajímavostmi, které se týkají jara a jarní přírody.

Trasa je vhodná pro děti od cca 3 do 9 let. Je označena červenou stužkou, dívejte se pozorně.

Začátek je u mateřské školy – Hřebečská ulice.

Ke hře si můžete stáhnout v odkazu prázdnou křížovku nebo postačí jen tužka a papír. Mladší děti mohou odpovídat pouze slovně, trasa ani úkoly nejsou náročné.

Přejeme příjemnou zábavu!

20. března 2021

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy proběhne v distanční podobě a v souladu s metodickým doporučením MŠMT. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete v termínu 2.5. - 16.5. 2021 doručit do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou popř.osobně předat v MŠ. K žádosti je třeba dodat kopii rodného listu a potvrzení lékaře o řádném očkování. Potřebné formuláře naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. Dle platných kritérií přijímáme děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhnou k 31.8.2021 pěti let) a děti s odkladem, dále děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě od nejstaršího dítěte k nejmladšímu a následně děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - opět od nejstaršího k nejmladšímu.

Další informace ohledně zápisu budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

Marcela Jonešová

16. března 2021

Informace pro rodiče dětí ze třídy Krtečků a Medvídku

Vážení rodiče, 

v průběhu distanční výuky je důležitý kontakt mezi pedagogem, dítětem a rodičem. Fungovat by měla zpětná vazba a vy, rodiče, byste měli mít možnost komunikovat s paní učitelkou. Jednou z možností je využít emaily třídních učitelek, kam můžete směřovat své dotazy, ale také posílat fotografie vypracovaných úkolů. 

strnadelova@zsbustehrad.cz

simova@zsbustehrad.cz

hrazdirova@zsbustehrad.cz

pechackova@zsbustehrad.cz

 

Marcela Jonešová

 

4. března 2021

Distanční výuka

Distanční výuka pro předškolní děti je zajištěna na těchto stránkách v sekci AKCE. Naleznete zde úkoly, aktivity a pracovní listy vždy na celý týden - podle integrovaných bloků, které by v daném období probíhaly v MŠ. Pokud je to možné, vytvořte dětem z pracovních listů portfolio, po návratu do MŠ společně práce zhodnotíme. 

Na stejném místě najdede vždy několik aktivit i pro děti z ostatních tříd. Nové úkoly se na stránkách objeví vždy v průběhu pondělního dopoledne.

 

Marcela Jonešová

1. března 2021

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020