Mateřská škola

Aktuální informace

Informace - úplata

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Tato úplata 500 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2022 - červen 2023. Za měsíc červenec 2023 se bude úplata v jiné výši - záleží vždy na počtu dnů, kdy je MŠ v provozu. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

19. září 2022

Důležitá informace

Vážení rodiče, 

v posledních dvou dnech (5.,6.9.2022) jsme zaznamenali několik případů zažívacích problémů (zvracení, průjem - třída Delfínků, Krtečků, Žabiček). Pokud se tyto problémy týkají i vašeho dítěte - žádáme vás o zprávu a doléčení v domácím prostředí. Děkujeme.

Marcela Jonešová

6. září 2022

Třídy MŠ 2022/2023 - rozdělení dětí

Ve školním roce 2022/2023 bude provoz MŠ opět v šesti třídách v MŠ Hřebečská 660

Třída Berušek - paní učitelky Radka Pšeničková a Diana Zabilková, AP Michaela Duchková (přízemí, přední pavilon)

 • nově přijaté děti s registračním číslem 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 35, 39, 45, 48, 49, 56, 58, 66 + 2 děti dříve přijaté

Třída Sluníček - paní učitelky Štěpánka Kočárková a Eva Rokosová (patro, přední pavilon)

 • přechází celá třída Berušek 2021/2022 + dítě s registračním číslem 55

Třída Žabiček - paní učitelky Marcela Jonešová, Dagmar Pecháčková, Blanka Šimralová (přízemí, zadní pavilon)

 • nově přijaté děti s registračním číslem 6, 9, 12, 16, 37, 44, 50, 51, 52, 54, 63, 64, 67, 68, 69 + děti dříve přijaté ( Delfínci, Chobotničky)

Třída Krtečků - paní učitelky Mgr.Lucie Strnadelová a Bc.Kateřina Lukešová, AP - Věra Česká (patro, zadní pavilon)

 • přechází celá třída Žabiček 2021/2022

Třída Delfínků - paní učitelky Michaela Krausová, Jitka Šímová, AP - Dagmar Kříčková (nová přístavba)

 • přechází celá třída Krtečků 2021/2022

Třída Chobotniček - pani učitelky Iva Hrazdirová, Jitka Kmohanová, AP - Michaela Táborská (nová přístavba)

 • přechází celá třída Sluníček 2021/2022

 

 

Marcela Jonešová

 

 

 

 

 

 

 

29. srpna 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Prázdninový provoz, úplata červenec

V období 25.července – 31.srpna 2022

je mateřská škola uzavřena

K obnovení provozu dojde 1.září 2022 – provozní doba zůstává v příštím školním roce stejná: 6,30 – 17,00 hodin

                       Přejeme vám i vašim dětem krásné léto

                                                                                       kolektiv zaměstnanců MŠ Hřebečská

Úplata za měsíc červenec činí 354 Kč a je splatná do konce měsíce července. Platba se netýká pouze dětí, které k 1.9.2022 nastupují do ZŠ, tedy předškoláků. 

20. července 2022

Výsledky mimořádného zápisu pro děti z Ukrajiny

 

Počet zapisovaných dětí: 3

Počet přijatých dětí: 0

Důvod nepřijetí: Kapacita MŠ naplněna

 

Marcela Jonešová

27. června 2022

Oznámení o mimořádném uzavření mateřské školy - 7.června 2022

Vážení rodiče,

v úterý 7. června 2022 bude MŠ z technických důvodů uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

Za MŠ Marcela Jonešová

27. května 2022

Seznam přijatých dětí k 1.9.2022

Vážení rodiče, v příloze najdete seznam přijatých dětí k 1. září 2022

 

Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí

se koná v úterý 14. 6. 2022 od 16,00

v MŠ Hřebečská – třída Žabiček

 

 

Buštěhrad, 27. 5. 2022                                                                                        Marcela Jonešová

Ke stažení

27. května 2022

Mimořádný zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny - 2.června 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla pskytnuta dčasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prkazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým byl udělen vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se autmaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022, 10,00 - 14,00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Hřebečská 660, Buštěhrad

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

  Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

26. května 2022

Zápis dětí do mateřské školy, Den otevřených dveří

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 5. května 2022

v MŠ Hřebečská 66O

od 8,00 do 11,30 a od 13,00 do 16,30 hodin. 

 

K zápisu je nutné dodat vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a potvrzení od lékaře. Formuláře si můžete vytisknout nebo od pondělí 4.května 2022 vyzvednout v mateřské škole. Dle platných kritérií přijímáme děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhnou k 31.8.2022 pěti let) a děti s odkladem, dále děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě od nejstaršího dítěte k nejmladšímu a následně děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - opět od nejstaršího k nejmladšímu. 

Ještě před zápisem do MŠ vám nabízíme možnost se k nám do školky přijít s dětmi podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 21.dubna 2022 od 9,00 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout MŠ a v době 9,15 - 9,45 se děti zúčastní řízených činností v jednotlivých třídách.

Ke stažení

30. března 2022

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        27 Kč
 • žáci 11-14 let      29 Kč
 • žáci nad 15 let    34 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      9 Kč
 •  oběd               24 Kč
 • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Úplata za MŠ - "školkovné" 2021/2022

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 480 Kč/měsíc.

Tato úplata 480 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2021 - červen 2022. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

 

16. června 2021

Úplata za MŠ - "školkovné"

Vážení rodiče, 

vzhledem k nejasné situaci s nástupem mladších dětí do MŠ vás žádám o zrušení trvalých příkazů za "školkovné"ve výši 480 Kč. Mateřská škola byla uzavřena celý březen - v tom případě se úplata neplatí, o otevření ještě v dubnu nemáme žádné informace. Pokud dojde k otevření MŠ pro všechny děti - budou vaše platby za měsíc březen a duben použity na následující měsíce, tedy květen a červen. V případě delšího uzavření MŠ budou peníze vráceny na váš účet. Úplata za duben se vztahuje pouze na mladší děti rodičů vybraných profesí. Bližší informace získají v MŠ.

Děkuji za pochopení a předčasné zrušení trvalých příkazů

Marcela Jonešová

14. dubna 2021

Informace o provozu MŠ od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 se obnoví provoz MŠ pro předškoláky ze třídy Medvídků a Krtečků. V provozu bude pouze MŠ Hřebečská. Ve třídách předního pavilonu budou dvě skupiny dětí ze třídy Medvídků, v zadním pak opět dvě skupiny dětí ze třídy Krtečků. 

Vždy v pondělí a ve čtvrtek (popř.při prvním nástupu do MŠ) bude probíhat testování dětí. U vstupů do MŠ je připraveno testovací místo, kde provedete dětem test a dále je třeba vyčkat 15 minut na výsledky testu. Počítejte prosím tedy v těchto dnech s tím, že příchod do MŠ vám zabere více času. Stále je třeba nahlásit v určeném čase počet strávníků a z toho důvodu je nutné se ve dnech testování dostavit nejpozději v 7,35. Děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a ještě nevypršela 90 denní lhůta od prvního pozitivního testu - testovány nebudou, ale musí tuto skutečnost doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, KHS..).

Zasílám odkaz na videonávod - použití testů. 

LEPU testy:

Videonávod: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

 

Věřím, že společně vše zvládneme a umožníme předškolákům přípravu na přestup do ZŠ.

Marcela Jonešová

8. dubna 2021

Mateřská škola uzavřena

Mateřská škola Hřebečská i Tyršova je stále uzavřena. O obnovení provozu vás budeme na těchto stránkách včas informovat.

Marcela Jonešová

29. března 2021

Velikonoční přání pro DPS

 

 Milé děti a rodiče,

předškoláci z naší mateřské školy navštěvovali jednou za čas babičky a dědečky v pečovatelském domě v Buštěhradě. Již delší dobu jsme se nemohli vidět. Domluvili jsme se s paní ředitelkou DPS, že naše děti vyrobí velikonoční přání, abychom je trochu potěšili. Koho tvoření baví, může vyrobit přáníčko, drobný dáreček, dekoraci. Přání mohou být bez adresáta nebo s uvedením – pro babičku, pro dědečka. Můžete se podepsat či nechat bez podpisu.

Přání můžete nosit ve středu 31.3. do MŠ Hřebečská od 8 do 18hod, ve čtvrtek 1.4. od 8 do 11 hod. Pokud nebude přítomna paní učitelka, vkládejte vše do připravené krabice. Děkujeme

26. března 2021

Jarní stezka

Milí rodiče, prarodiče, děti,

připravili jsme pro vás JARNÍ STEZKU. Jde o krátkou trasu s deseti zastávkami a cílem. S Jarní stezkou mají děti možnost seznámit se s deseti zajímavostmi, které se týkají jara a jarní přírody.

Trasa je vhodná pro děti od cca 3 do 9 let. Je označena červenou stužkou, dívejte se pozorně.

Začátek je u mateřské školy – Hřebečská ulice.

Ke hře si můžete stáhnout v odkazu prázdnou křížovku nebo postačí jen tužka a papír. Mladší děti mohou odpovídat pouze slovně, trasa ani úkoly nejsou náročné.

Přejeme příjemnou zábavu!

20. března 2021

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy proběhne v distanční podobě a v souladu s metodickým doporučením MŠMT. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete v termínu 2.5. - 16.5. 2021 doručit do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou popř.osobně předat v MŠ. K žádosti je třeba dodat kopii rodného listu a potvrzení lékaře o řádném očkování. Potřebné formuláře naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. Dle platných kritérií přijímáme děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dosáhnou k 31.8.2021 pěti let) a děti s odkladem, dále děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě od nejstaršího dítěte k nejmladšímu a následně děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - opět od nejstaršího k nejmladšímu.

Další informace ohledně zápisu budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

Marcela Jonešová

16. března 2021

Informace pro rodiče dětí ze třídy Krtečků a Medvídku

Vážení rodiče, 

v průběhu distanční výuky je důležitý kontakt mezi pedagogem, dítětem a rodičem. Fungovat by měla zpětná vazba a vy, rodiče, byste měli mít možnost komunikovat s paní učitelkou. Jednou z možností je využít emaily třídních učitelek, kam můžete směřovat své dotazy, ale také posílat fotografie vypracovaných úkolů. 

strnadelova@zsbustehrad.cz

simova@zsbustehrad.cz

hrazdirova@zsbustehrad.cz

pechackova@zsbustehrad.cz

 

Marcela Jonešová

 

4. března 2021

Distanční výuka

Distanční výuka pro předškolní děti je zajištěna na těchto stránkách v sekci AKCE. Naleznete zde úkoly, aktivity a pracovní listy vždy na celý týden - podle integrovaných bloků, které by v daném období probíhaly v MŠ. Pokud je to možné, vytvořte dětem z pracovních listů portfolio, po návratu do MŠ společně práce zhodnotíme. 

Na stejném místě najdede vždy několik aktivit i pro děti z ostatních tříd. Nové úkoly se na stránkách objeví vždy v průběhu pondělního dopoledne.

 

Marcela Jonešová

1. března 2021

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020