ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Aktuální informace

Informace - jarní fotografování

Vzhledem k nepříznivému počasí se středeční fotografování jednotlivců na zahradě MŠ ( Žabičky, Zajíčci, Krtečci ) odkládá na pátek 24.5.2019, kdy by podle některých předpovědí mělo být lepší počasí. V případě změn vás budeme obratem informovat. 

20. května 2019

Beseda pro rodiče - 16.5.

Připomínáme besedu pro rodiče na téma Emoce v životě dítěte. Beseda se koná ve čtvrtek 16. května 2019 od 16 hodin v MŠ Hřebečská - třída Žabiček. Těšíme se na Vás!

Emoce v životě dítěte

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nejde zklidnit, utišit? Zdá se Vám, že dané projevy neodpovídají konkrétní situaci? Přijďte načerpat nové síly a energii k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí „být dobrým rodičem svým dětem“.

V  rámci besedy budeme společně hledat odpovědi na tyto a další otázky - Co jsou to emoce a jak ovlivňují život člověka? Jak v rámci emocí pracuje náš mozek? Proč je důležité učit děti porozumět svým emocím,  pojmenovávat je a ne je potlačovat? Jak učit dítě přiměřeným způsobem vyjadřovat své emoce? Jak mírnit silné reakce dítěte, jak na ně reagovat?

 

 

10. května 2019

Květen v MŠ

 •   3.5. - Spaní ve školce - Zajíčci
 •   7.5. - Zápis do MŠ
 •   7.5. - Fotografování - celá třída - Medvídci
 • 13.5. - Fotografování tříd - MŠ Hřebečská
 • 14.5. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti, závěrečná lekce
 • 14.5. - Canisterapie - Medvídci
 • 16.5. - Výlet na hrad Červený Újezd - Berušky
 • 16.5. - Beseda pro rodiče - Emoce, od 16,00 ve třídě Žabiček
 • 17.5. - Kino do škol, film Viktor a Garu, všechny děti
 • 21.5. - Návštěva DPS - Berušky
 • 22.5. - Jarní fotografování jednotlivců - Žabičky, Krtečci, Zajíčci
 • 23.5. - Jarní fotografování jednotlivců - Berušky, Medvídci
 • 23.5. - Výlet Lány - Žabičky, Krtečci, Zajíčci
 • 31.5. - Den dětí v MŠ

30. dubna 2019

Fotografování dětí

V květnu proběhne fotografování dětí - celá třída:

 •   7. 5. 10,00 - Medvídci ( v MŠ Tyršova )
 •  13.5. od 9,00 - MŠ Hřebečská

29. dubna 2019

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se koná v úterý 7. května 2019 v MŠ Hřebečská 660

K zápisu je možné přijít v době 8,00 - 12, 00 a 13,00 - 16,00 a spolu s přihláškou je potřeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Přihlášky je možné vyplnit v den zápisu, vyzvednout v MŠ Hřebečská nebo Tyršova a naleznete je také zde na stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. K přijetí dítěte je NUTNÉ také vyjádření lékaře ( informace o řádném očkování, možnost účasti na akcích MŠ..). U dětí starších tří let doporučujeme odevzdat v den zápisu.

Děti jsou přijímány dle těchto kritérii:

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Buštěhradě, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( dosáhnou k 38.2019 pěti let ) a děti s odkladem

  2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v Buštěhradě - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

  3. Děti podle věku s trvalým bydlištěm v okolních obcích - od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

23. dubna 2019

Spaní ve školce - Zajíčci

Děti ze třídy Zajíčků si SPANÍ VE ŠKOLCE užijí v pátek 3.května 2019. Po 18 hodině se opět sejdou ve své třídě a budou nejen poznávat noční školku. Bližší informace ve třídě Zajíčků.

16. dubna 2019

MŠ Tyršova - informace

Ve dnech 18.4., 29.4. a 30.4. bude v provozu pouze MŠ Hřebečská. Ve všech těchto dnech přivítáme děti ze třídy Medvídků ve třídě Žabiček. 

Provozní doba bude od 6,30 do 16,30 hodin.

Marcela Jonešová

15. dubna 2019

Duben v naší mateřské školce

Integrované bloky: 

 • Svátky jara
 • Den Země

 2. 4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti - ukázková hodina pro rodiče od 10,30 hodin

 5. 4. - Spaní ve školce, 2. - 4.třída MŠ Hřebečská, od 18 hodin. Změna ve třídě Zajíčků - vzhledem k onemocnění paní učitelky se pro děti ze třídy Zajíčků ruší, nový termín bude upřesněn. V ostatních třídách Spaní ve školce bude!

10. 4. - Den otevřených dveří 9,15 - 11,00 a 14,45 - 16,00 v MŠ Hřebečská i Tyršova

16.4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti

24.,25.4. - Sběr papíru, kontejner bude přistaven k MŠ Hřebečská

30.4. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti

V průběhu měsíce proběhnou v jednotlivých třídách aktivity vztahující se k jarním svátkům, ke Dni Země a také chystáme Rej čarodějnic. Bližší informace ve třídách a postupně i na těchto stránkách mateřské školy.

29. března 2019

Březen v MŠ

Integrované bloky v měsíci březnu:

 • Hudba a divadlo
 • Kniha je můj kamarád

Co nás všechno čeká:

 • 4. až 8.3. - prázdninový provoz pouze v MŠ Hřebečská, děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček a děti ze třídy Zajíčků prožijí týden ve třídě Krtečků
 • 13.3. - Sokolovna, Krtečci
 • 18.3. - NSEV Čabárna - Krtečci ( dejte dětem batůžek a pití, příchod do 7,50 )
 • 19.3. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 19.3. - třídní schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školku v přírodě. Schůzka se koná ve třídě Žabiček od 16,00 hodin
 • 21.3. - hudební pořad pro všechny děti
 • 25.3. - NSEV Čabárna - Berušky ( dejte dětem batůžek a pití, příchod do 7,50 )
 • 26.3. - divadelní představení pro všechny děti v MŠ Tyršova
 • 26.3. - Beseda pro rodiče na téma "Hejného metoda". Beseda se koná od 16,00 ve třídě Žabiček
 • Na duben chystáme Spaní ve školce ( 5.4. ), Den otevřených dveří a také budeme sbírat starý papír ( 24. - 26.4. )

1. března 2019

Informace - školka v přírodě

Vážení rodiče ,

vzhledem k počtu přihlášených dětí  ( 55 ) bude „školka v přírodě“ probíhat ve dvou termínech:

 •  3.  –    7. června 2019 pojedou děti ze třídy Berušek a Zajíčků ( 26 dětí )
 • 10. –  14. června 2019 je určen pro děti ze třídy Krtečků a Žabiček ( 29 dětí )

V případě, že jste své dítě nepřihlásili a máte nyní o pobyt  zájem – je možné dítě dodatečně přihlásit do 28.2.2019.

Doplatek za pobyt 2 000 Kč uhraďte prosím do 28.2. 2019 – v hotovosti, v jednotlivých třídách.

Bližší informace k pobytu se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konat 19.3.2019 od 16,00 hodin ve třídě Žabiček.

Pro přihlášené děti i jejich kamarády chystáme Spaní ve školce na 5.dubna 2019.

 

Marcela Jonešová

 

http://www.ubytovani-brcalnik.cz/penzion-pohadka/

 

8. února 2019

Besedy v MŠ

Vážení rodiče, 

ještě jednou vás zvu na besedu Školní zralost, která se koná ve čtvrtek 7.února 2019 od 17,00 hodin v MŠ Hřebečská, třída Žabiček.

 

Další plánované besedy:

 • Podpora vývoje řeči - 19.2.2019 od 16 hodin, MŠ Hřebečská, třída Žabiček
 • Hejného metoda - 26.3.2019 od 16 hodin, MŠ Hřebečská, třída Žabiček

 

 

Marcela Jonešová

 

5. února 2019

Únor 2019

 

Integrované bloky:

 • Lidské činnosti a řemesla
 • Hrátky se slovy

Co nás čeká:

 •   5. 2. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 •   5. 2. - Kouzelné představení - divadlo pro děti v MŠ Tyršova
 •   7. 2. - Beseda pro rodiče - Školní zralost - v MŠ Hřebečská, třída Žabiček. Od 17,00 hodin.
 • 13. 2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Zajíčci
 • 18. 2. - Předškoláci se jdou podívat do ZŠ - 9,00
 • 19. 2. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 19. 2. - Beseda pro rodiče - podpora vývoje řeči - v MŠ Hřebečská, třída Žabiček. Od 16, 00 hodin.
 • 20. 2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Žabičky
 • 25. 2. - NSEV Čabárna, Hra na záchrannou stanici, Medvídci a Žabičky. Program v místnosti + vycházka. Odjezd 8,15 - včasný příchod +                vhodné oblečení! 
 • 26. 2. - NSEV Čabárna, Výlet do přírody, Zajíčci. Program v místnosti. Odjezd 8,15 - včasný příchod!
 • 27.2. - Cvičíme v SOKOLOVNĚ, Berušky
 • 4. - 8.3. - jarní prázdniny V ZŠ, mateřská škola je v provozu, omezený počet tříd - provoz pouze v MŠ Hřebečská. Děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček.
 • V průběhu měsíce malujeme výkresy do soutěže Požární ochrana očima dětí a Moje oblíbená rostlina...

 

Marcela Jonešová

 

5. února 2019

Zápis do mateřské školy

Zápis 

do mateřské školy 

pro školní rok 2019 / 2020

se bude konat 

7. května 2019

 

Bližší informace na stránkách MŠ v nejbližší době.

 

Marcela Jonešová

 

 

 

 

5. února 2019

Leden 2019

V měsíci lednu nás čekají dva integrované bloky:

 • Pohádková zima
 • Radovánky na sněhu

Věříme, že nám aspoň trochu sněhu napadne a budeme si zimu opravdu užívat. A jestli ne - máme v každé třídě připraveny výtvarné i jiné aktivity, abychom se o ZIMĚ hodně dozvěděli a něco pěkného vyrobili.

 •  8. 1. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 22. 1. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 24. 1. - Divadlo LAMPION Kladno - Broučci - představení pro všechny děti

 

8. ledna 2019

Co nás čeká v prosinci

 •   5.12. - Mikuláš v MŠ
 •   6.12. - Divadelní představení v MŠ Hřebečská
 • 11.12. - Plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 12.12. - Divadelní představení v MŠ Tyršova
 • 12.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Krtečků a Žabiček
 • 13.12. - Návštěva DPS - děti ze třídy Berušek
 • 17.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Medvídků
 • 19.12. - Dílničky pro děti a rodiče ve třídě Berušek a Zajíčků
 • 22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny, MŠ Hřebečská i Tyršova mimo provoz
 •   3. 1.2019 - obnovení provozu 6,30 - 16,30

6. prosince 2018

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vedení Základní školy a Mateřské školy

Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

oznamuje

přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY

( Hřebečská i Tyršova )

v době od 27.12.2018 do 2.ledna 2019.

 

Provoz mateřské školy bude obnoven ve čtvrtek 3.ledna 2019.

27. listopadu 2018

Listopad v MŠ

  6.11. - Fotografování - Zajíčci, Berušky

  7.11. - Fotografování - Žabičky, Krtečci

  8.11. - Fotografování - Medvídci

13.11. - Plavecký výcvik - UKÁZKOVÁ HODINA 

14.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Žabičky

15.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Zajíčci

21.11. - Galerie Lididce, program Malá vodní pohádka, Berušky

22.11. - Galerie Lidice, program Malá vodní pohádka, Krtečci

27.11. - Plavecký výcvik

29.11. - Změna - Divadlo v MŠ Tyršova ( Medvídci, Žabičky, Zajíčci )

29.11. - Hudební pořad pro předškoláky - od 9,30. Koná se ve třídě Žabiček a srdečně zveme i rodiče dětí ze třídy Krtečků a Berušek

  6.12. - Divadlo v MŠ Hřebečská ( Berušky, Zajíčci, žabcky, Krtečci )

6. listopadu 2018

Co nás čeká v říjnu

 • 2.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 11.10. - Změna - divadelní představení v Hřebečské (Houbařská pohádka )
 • 15.10. - divadelní představení v MŠ - změna, zrušeno
 • 16.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti
 • 18.10. - divadelní představení v MŠ, náhradní termín za 15.10.
 • 19.10. - Krtečci a Zajíčci pojedou na dopolední výlet - Mrákavy, Stezka stromů
 • 22.10. - NSEV Čabárna - Berušky
 • 23.10. - NSEV Čabárna - Žabičky
 • 23.10. - Krtečci navštíví DPS Buštěhrad
 • 29. a 30.10. - prázdninový provoz pouze v MŠ Hřebečská, děti ze třídy Medvídků budou ve třídě Žabiček
 • 30.10. - plavecký výcvik pro přihlášené děti

26. září 2018

Informace - školné, stravné

Poplatek za předškolní vzdělávání  (školné) 500 Kč měsíčně se platí  bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Pokud si nastavíte trvalý příkaz k úhradě - tak prosím pouze do platby za červen. Výše poplatku za červenec a srpen se každým rokem mění podle počtu dní, kdy je MŠ v provozu.

Nově přijaté děti je potřeba přihlásit u vedoucí školní jídelny ke stravování + zřídit inkaso. Školní jídelna je v areálu ZŠ a doporučuji se nejdříve domluvit telefonicky na čísle 735 757 387.

 

Marcela Jonešová

22. srpna 2018

Školní rok 2018 / 2019 - nově přijatí

Seznam nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018

1 2 3 4    
7 8 9 10    
    15 16 17 18
19 20 21 22 23  
25   27   29 30
      34    
37 38 39   41 42
    45   47 48
  50   52 53 54
55 56   58 59  
Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ve středu 20.6.2018 od 16.30 v MŠ Tyršova (odloučené pracoviště v ZŠ). 

4. června 2018

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík