Mateřská škola

Aktuální informace

Třídní schůzky - nově přijatí

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se konají:

 • MŠ Hřebečská 660,  pondělí 17. června 2024 v 16 hodin, třída Delfínků (přístavba)
 • LMŠ, úterý 25. června 2024 v 15,30 hodin, JURTA

 

Těšíme se na vaši účast!

Za kolektiv MŠ a LMŠ 

Marcela Jonešová

 

10. června 2024

Výsledky zápisu do MŠ a LMŠ, třídní schůzky

Výsledky zápisu – přijatí do MŠ Hřebečská 660 k 1. 9. 2024

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63 a LMŠ 3

Předběžný termín třídní schůzky:  pondělí 17. června 2024, 16 hodin

 

 

Výsledky zápisu – přijatí do LMŠ k 1. 9. 2024

LMŠ 1, LMŠ 2, LMŠ 4, LMŠ 5, LMŠ 6, LMŠ 7, LMŠ 8, LMŠ 9, LMŠ 10, LMŠ 11, LMŠ 12, LMŠ 13, LMŠ 14, LMŠ 15

 

Předběžný termín třídní schůzky: úterý 25. června 2024, 15,30 hodin, v areálu LMŠ - jurta

 

Marcela Jonešová

10. června 2024

Aktualizace cen obědů od 1. 9. 2024

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2024 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        35 Kč
 • žáci 11-14 let      38 Kč
 • žáci nad 15 let    40 Kč
 • cizí strávníci        95 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      13 Kč
 •  oběd               30 Kč
 • svačinka           12 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 24/25 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735 757 387

Vedení školy a školní jídelny

3. června 2024

Co se děje ve školce

Školní rok rychle utíká a v červnu nás ve školce čeká ještě řada výletů, besídek a rozloučení s předškoláky. V následujících přílohách si můžete přečíst o akcích, které již proběhly - Den Země ve třídě Delfínků a pobyt na Šumavě.

Ke stažení

21. května 2024

Pozvánka na zápis do LMŠ Otík Buštěhrad

Zveme všechny na zápis do nově vznikající lesní mateřské školy. Více informací o zápise a LMŠ v příloze.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv LMŠ

 

Ke stažení

25. dubna 2024

Den otevřených dveří v MŠ

Ve středu 24. dubna 2024 zveme všechny zájemce o mateřskou školu na Den otevřených dvěří. MŠ pro vás bude otevřena v době 8,45 - 10,15 následovně:

 • 8,45 třída Berušek a Sluníček, přední pavilon, vchod z ulice Hřebečská ( nejmladší děti, dětí ve věku 4 - 5 let)
 • 9,00 třída Žabiček a Krtečků, zadní pavilon, vchod z ulice Hřebečská ( nejmladší děti, děti ve věku 4 - 5 let)
 • 9,15 třída Delfínků a Chobotniček, vchod z ulce Javorová ( předškoláci )

Vyberte si prosím, kterou třídu chcete navštívit a přijďte v určeném čase. Upozorňujeme, že do tříd je nutné vstupovat bez obuvi. 

Těšíme se na vás!

3. dubna 2024

Zápis

V pondělí 13. května 2024 proběhne v MŠ Hřebečská zápis dětí přijímaných k 1. 9. 2024. Zápis se týká zájemců o kamennou MŠ v ulici Hřebečská i o Lesní školu, která bude v provozu v areálu ZŠ. 

K zápisu se můžete dostavit v době 8,00 - 11,30 a 13,00 - 16,00 hodin. Přineste prosím vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře, rodný list dítěte k ověření a váš občanský průkaz. Kritéria pro přijetí do MŠ Hřebečská zůstávají stejná - děti přijímáme přednostně s trvalým bydlištěm v Buštěhradu a od nejstarších po nejmladší.

Zájemci o Lesní školu budou o provozu této školy i kritériích informováni v nejbližší době.

 

Marcela Jonešová

 

Ke stažení

25. března 2024

Provoz MŠ v pátek 2. února 2024

V pátek 2. února budou v provozu následující třídy:

 

Berušky - pro děti ze tříd Berušek a Sluníček

Žabičky - pro děti ze tříd Žabiček a Krtečků

Chobotničky - pro děti ze tříd Chobotniček a Delfínků

Provoz v době 6,30 - 7,00 a 16,15 - 17,00 ve třídě Žabiček.

 

Marcela Jonešová

30. ledna 2024

Uzavření MŠ 27.11.2023

Vážení rodiče, 

v pondělí 27.listopadu 2023 bude mateřská škola Hřebečská z důvodu stávky uzavřena. Provoz v plném rozsahu bude obnoven v úterý 28.11.2023.

Marcela Jonešová

 

 

Ke stažení

24. listopadu 2023

Jurta pro lesní mateřskou školu

 • Provoz LMŠ plánujeme zahájit od září 2024, po dobu udržitelnosti (5 let) je jurta určena pouze pro MŠ.

Ke stažení

19. září 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, 

 v pondělí 4. září 2023 bude obnoven provoz mateřské školy. Ve třídě Berušek - nejmenší děti - upozorňujeme na postupnou adaptaci, v pondělí (doporučujeme 9,00) a v úterý provoz v této třídě maximálně do deseti hodin, do konce týdne do 12,30 ( v nutném případě odpolední pobyt ve třídě Sluníček ). Ostatní třídy mají běžný provoz. 

Scházení dětí v době 6,30 - 7,00 a ukončení provozu 16,15 - 17,00 opět ve třídě Krtečků.

Nově přijatým dětem doporučujeme - podle možností - příchod v době 7,20 až 7,40. Připravte prosím dětem oblečení do třídy a jiné na pobyt venku, přezůvky, láhev s pitím a postupně pyžamko, pláštěnku a ostatní věci dle informací od paní učitelek. Nezapomeňte své děti přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny paní Růžičkové v ZŠ.

Těšíme se na vás i vaše děti a přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku

Marcela Jonešová

a kolektiv MŠ

 

 

 

Ke stažení

28. srpna 2023

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

v době 24. července - 1. září 2023

bude mateřská škola Hřebečská 660

dočasně uzavřena. 

K uzavření dochází z organizačních důvodů, dále budou v této době probíhat terénní úpravy přilehlé zahrady a částečná rekonstrukce třídy Berušek. Mateřská škola obnoví provoz v pondělí 4. září 2023.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na vás!

Kolektiv MŠ

14. července 2023

Úplata - školní rok 2023 / 2024

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete Výpočet úplaty pro nový školní rok. Od září 2023 činí měsíční úplata 520 Kč - doporučujeme zřízení trvalého příkazu na období září 2023 - červen 2024 se splatností do 15. stávajícího měsíce. Platba za měsíc červenec 2024 bude v jiné výši - dle počtu dnů provozu. Úplata se netýká přdškoláků, tedy dětí, které k 31.8.2023 dosáhnou pěti let a dětí s odkladem. 

Další informace obdržíte na třídních schůzkách, které se budou konat v prvních dnech měsíce září. 

Marcela Jonešová

Ke stažení

30. června 2023

Výsledky zápisu do MŠ, třídní schůzka

Seznam přijatých od září 2023 podle registračních čísel:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

13, 14, 15, 16, 18, 19,

20, 22, 23, 24, 26, 27, 28,

30, 32, 35, 36, 37,

40, 41, 42, 46, 47, 48, 49,

52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 64, 65,

70, 71, 74, 76

V případě, že vaše dítě do MŠ nenastoupí - prosím o zprávu co nejdříve.

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 13. června od 16 hodin ve třídě Žabiček(vchod z ulice Hřebečská, zadní pavilon).

Marcela Jonešová

 

 

2. června 2023

Spojování tříd v odpoledních hodinách

Vážení rodiče, 

v souvislosti se stoupající nemocností  zaměstnanců MŠ - pedagogických i nepedagogických - jsem nucena odpoledne využívat k zástupu ve třídách i netřídní paní učitelky a spojovat třídy dříve než je obvyklé. Bez tohoto opatření bychom nebyli schopni zajistit provoz mateřské školy v odpoledních hodinách. 

V některých třídách se zvyšuje také počet dětí, u kterých se v průběhu dne objeví teplota atd. Opakovaně upozorňuji na to, že do mateřské školy patří pouze děti zdravé a žádám vás o dodržování tohoto pravidla. Naší povinností je vás informovat o zdravotních problémech, které během dne vaše dítě postihly, v těžších případech vás vyzvat k vyzvednutí z MŠ. 

Děkuji za pochopení a věřím, že situace se brzy vylepší

Marcela Jonešová

 

 

 

7. března 2023

Zápis do MŠ

ZÁPIS

 

k předškolnímu vzdělávání se koná

 

ve čtvrtek 4. května 2023

 

v MŠ Hřebečská 660

 

8,00 – 12,00

 

13,00 – 16,00

 

K zápisu je nutné předložit:

 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákon.zástupce
 •  žádost o přijetí
 • potvrzení od lékaře
 • u dětí s odkladem rozhodnutí o odkladu + doporučení ŠPZ

 

 

 

Ke stažení

6. března 2023

Plavecký výcvik

Vážení rodiče, 

od 3. března 2023 jsme zajistili plavecký výcvik pro předškoláky. Přihlášené děti ze třídy Delfínků a Žabiček mají první lekci právě 3.března, 10. března mají první lekci děti ze třídy Chobotniček a děti z ostatních tříd, které se nemohly 3.3.zúčastnit.V dalších týdnech již budou obě skupiny jezdit společně. Prosím o odevzdání formuláře Zdravotní způsobilost před zahájením plaveckého výcviku a úhrady zálohy nejlépe do pátku 17.února - popř. ve dnech 20.2. - 2.3.2023 v jednotlivých třídách. 

Co dětem připravit:

plavky

osušku

koupací čepici

vhodné volnější oblečení na cestu, které se jim bude dobře oblékat

sprchový gel zajistíme

 

Marcela Jonešová

15. února 2023

Informace - úplata

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Tato úplata 500 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2022 - červen 2023. Za měsíc červenec 2023 se bude úplata v jiné výši - záleží vždy na počtu dnů, kdy je MŠ v provozu. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

19. září 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020