Mateřská škola

Aktuální informace

Upozornění - spálová angína

Vážení rodiče, 

upozorňujeme vás na výskyt spálové angíny v mateřské škole.

Marcela Jonešová

24. listopadu 2022

Informace - úplata

Úplata za vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500 Kč/měsíc.

Tato úplata 500 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz na období září 2022 - červen 2023. Za měsíc červenec 2023 se bude úplata v jiné výši - záleží vždy na počtu dnů, kdy je MŠ v provozu. 

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Marcela Jonešová

19. září 2022

Důležitá informace

Vážení rodiče, 

v posledních dvou dnech (5.,6.9.2022) jsme zaznamenali několik případů zažívacích problémů (zvracení, průjem - třída Delfínků, Krtečků, Žabiček). Pokud se tyto problémy týkají i vašeho dítěte - žádáme vás o zprávu a doléčení v domácím prostředí. Děkujeme.

Marcela Jonešová

6. září 2022

Třídy MŠ 2022/2023 - rozdělení dětí

Ve školním roce 2022/2023 bude provoz MŠ opět v šesti třídách v MŠ Hřebečská 660

Třída Berušek - paní učitelky Radka Pšeničková a Diana Zabilková, AP Michaela Duchková (přízemí, přední pavilon)

 • nově přijaté děti s registračním číslem 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 35, 39, 45, 48, 49, 56, 58, 66 + 2 děti dříve přijaté

Třída Sluníček - paní učitelky Štěpánka Kočárková a Eva Rokosová (patro, přední pavilon)

 • přechází celá třída Berušek 2021/2022 + dítě s registračním číslem 55

Třída Žabiček - paní učitelky Marcela Jonešová, Dagmar Pecháčková, Blanka Šimralová (přízemí, zadní pavilon)

 • nově přijaté děti s registračním číslem 6, 9, 12, 16, 37, 44, 50, 51, 52, 54, 63, 64, 67, 68, 69 + děti dříve přijaté ( Delfínci, Chobotničky)

Třída Krtečků - paní učitelky Mgr.Lucie Strnadelová a Bc.Kateřina Lukešová, AP - Věra Česká (patro, zadní pavilon)

 • přechází celá třída Žabiček 2021/2022

Třída Delfínků - paní učitelky Michaela Krausová, Jitka Šímová, AP - Dagmar Kříčková (nová přístavba)

 • přechází celá třída Krtečků 2021/2022

Třída Chobotniček - pani učitelky Iva Hrazdirová, Jitka Kmohanová, AP - Michaela Táborská (nová přístavba)

 • přechází celá třída Sluníček 2021/2022

Marcela Jonešová

29. srpna 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Upozornění - příchod do školky

Vážení rodiče,
opakovaně upozorňujeme na včasný příchod do MŠ - nejpozději v 7.50. V současné době je kuchyně v Hřebečské v rekonstrukci, jídla se dováží z jídelny v ZŠ a není možné nahlásit později dítě ke stravě. Pokud máte někdy problém dorazit včas - zavolejte do MŠ a nahlašte prosím pozdní příchod a zajistěte tak svému dítěti po celý den plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za pochopení
za MŠ Marcela Jonešová

7. prosince 2020