Lidická setkání

V týdnu od 3. do 7. prosince zorganizovala paní učitelka dějepisu  pro žáky celého druhého stupně prohlídku Lidické galerie a besedu s pamětníky lidické tragédie. Tuto formu výuky dějepisu zvolila paní učitelka nejenom proto, že žijeme v blízkosti Lidic, ale hlavně proto, aby se žáci seznamovali s novodobými dějinami a aby dnešní ani budoucí generace nezapomněla na hrůzy a důsledky nejhorší války v dějinách lidstva. Jsme velmi rádi, že jsme mohli slyšet autentická vyprávění pamětníků.

 

17. prosince 2007