Individuální konzultace s rodiči

Klasické třídní schůzky jsme v tomto čtvrtletí nahradili individuálními konzultacemi s rodiči žáků. Pro vyučující to bylo velmi náročné, protože 3 dny trávili ve škole 12 hodin a ne všichni měli pocit, že vynaložené úsilí bylo efektivní. Co jsme si slibovali od této změny? Především osobnější přístup, navázání méně formálního dialogu s rodiči a v neposlední řadě zajištění diskrétnosti, která byla často zábranou u řady rodičů k návštěvě třídních schůzek.

Někteří rodiče se stále obávají toho, že na ně škola bude chrlit strohé informace o neúspěších jejich dětí. Tím, že se škola snaží o individuální přístup k rodičům je hlavním cílem školy hledat spolu s rodiči žáků v čem je žák dobrý, kde potřebuje podpořit a kde není tak úspěšný a jak mu společně pomoci. Třídní schůzky tak přestávají být pouze o známkách, ale daleko více o vzájemné spolupráci a poznávání se. Za sebe mohu říci, že jsem ráda, že ke mně řada rodičů našla cestu, neboť jsem se o jejich dětech dozvěděla spoustu nových věcí a náš vzájemný přístup se žáky se tak stává daleko osobnější.

Tento typ spolupráce s rodiči hodláme zachovat a alespoň 1x ročně tuto formu spolupráce rodičům nabídnout. Doufáme, že do školy najdou cestu i ti, kteří se trochu obávali, že pro ně tato setkání s pedagogy budou nepříjemná.

Paní zástupkyně L. Vošmiková s paní učitelkou D. Odvárkovou využily pondělní odpoledne i k tomu, že děti, které přišly na konzultace se svými rodiči, si mohly vyrobit keramickou vánoční ozdobu, která bude nejprve sloužit k ozdobení školního stromečku a poté bude prodána. Výtěžek z této akce bude věnován sesterské škole v Peru na zakoupení školních pomůcek pro potřebné děti.

Mgr. Věra Sklenářová
ředitelka školy

 

23. listopadu 2007