S archeologií do středověku

7. C se 23. 11. vydala s archeologií do středověku. Vyrazili jsme společně do Muzea města Prahy do domu U Zlatého prstenu, kde nám paní archeoložky připravily zajímavý program. Nejprve dětem vysvětlily, s jakými nálezy ze středověku se nejčastěji můžeme setkat a co se z nich dá například zjistit, dále následovala praktická část ve skupinkách, kdy si děti mohly i něco vyzkoušet. Na jednom stanovišti například zkusily práci středověkého písaře, takže nejprve brkem napsaly název některého z typických tehdejších povolání a následně k němu připojily pečeť. Poté se přesouvaly k části, kde si mohly osahat a pořádně prohlédnout skutečné archeologické nádoby, například středověkou trojnožku na smažení, keramické misky atp. Naštěstí nikdo nic neupustil, protože některé předměty byly 1100 let staré. Dále si mohly vytvořit jednu z typických ozdob pro Velkou Moravu, tedy tzv. záušnice. Neměli jsme sice k dispozici zlato a stříbro, ale měděný drátek nám krásně postačil. Některé děti prokázaly značnou zručnost. Jako poslední je čekala ukázka středověkých kachlů s popisem různých motivů a vysvětlením toho, jak fungovala kachlová kamna. Každé dítě si s sebou kromě nových poznatků odnášelo i vlastnoručně vyrobenou záušnici a nápis s pečetí. Moc se nám tam líbilo.

Mgr. Zuzana Kozoňová, Petra Radová

 

24. listopadu 2022