Den válečných veteránů

11. 11. 1918 v 11 hodin utichly výstřely děl na frontách 1. světové války a nastalo dlouho očekávané příměří. Čtyři roky bojů, mnoho ztracených životů. Důsledky si zejména Evropa nesla ještě mnoho let poté. Zdá se to již dávno, ale zapomínat na tyto události bychom neměli. 

Později se tento den začal slavit jako mezinárodní Den válečných veteránů, kdy se připomínaly útrapy a oběti první světové války, zároveň se pořádaly sbírky na pomoc válečným veteránům a invalidům. Dnes je již význam rozšířen na všechny válečné konflikty po 1. světové válce. Symbolem uctění památky padlých a pomoci válečným veteránům se stal vlčí mák, protože na místech, kde byli pohřbeni padlí, vykvétala právě tato květina. Kanadský chirurg John McCrae, který se konce války nedožil, popsal své pocity o tom, čeho byl svědkem ve slavné básni Na flanderských polích. Právě ta podává svědectví o polích plných křížů a vlčích máků:

Na flanderských polích 

John McCrae

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanony jen svoji píseň řvou.

My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.

Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských. 

Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských. 

Na naší škole se povědomí o tomto dni snažíme rozšiřovat. I dnes některé děti přišly do školy s připnutým vlčím mákem, jiné si ho namalovaly na roušky a respirátory. Některé třídy se zapojily výrobou vlčích máků v hodinách výtvarné výchovy. Zároveň na začátku první hodiny Zuzka Dvořáková a Standa Kyslík ze 6. C ve školním rozhlase vysvětlili význam tohoto dne a přednesli výše uvedenou báseň.

Mgr. Zuzana Kozoňová

 

11. listopadu 2021