Škola před školou - odpoledne pro rodiče a děti

Předvánoční odpolední atmosféru jsme si zpříjemnili 12. prosince 2012, kdy jsme pozvali naše budoucí prvňáčky do školy s rodiči. Paní ředitelka seznámila rodiče se školním vzdělávacím programem, metodami a formami výuky v první třídě. Tento den si poprvé zasedli do lavic jako školáci. Zkusili si samostatně pracovat v centrech aktivit, které jsme pro ně připravili. Vyplňovali jsme pracovní listy, zazpívali jsme si, zacvičili jsme si a vyrobili jsme si vánoční dárek. Budoucí prvňáčci po hezkém odpoledni odcházeli s radostí domů.

Za kolektiv učitelů, který se žákům věnoval, napsala: M. Ludvíková
 

 

15. prosince 2012