Voda v přírodě

Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna připravilo pro letošní devátý ročník program nesoucí název „Voda v přírodě“. Oč tedy šlo? Žáci měli možnost se během jednoho dne seznámit s měřením PH vody, její tvrdostí či měkkostí, s technikou zjišťování kvality vody, měřením hloubky a také organismy, žijícími v našich tocích.

Pod mikroskopem jsme tak mohli spatřit blešivce, pijavici nebo larvu komára. Jako bonus naši žáci odchytli skokana a na zpáteční cestě také slepýše.

Závěrem lze říci, že projekt svůj cíl splnil, a „deváťáci“ se obohatili o další zajímavé informace, které měli možnost si vyzkoušet v praxi na vlastní kůži.

Mgr. Julie Polášková
 

 

9. května 2011