Mladý Demosthenes - IV. ročník Celostátní soutěž v umění komunikace

Soutěž je zaměřena na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností.

Cílem této soutěže je porovnat komunikační dovednosti žáků, prohloubit jejich dosavadní poznatky, zdůraznit význam komunikace jako takové, zdůraznit význam kultury mluveného projevu. Ve školním kole byla nejúspěšnější žákyně 5. třídy Karolína Housová. Svým bezprostředním projevem na téma „Příroda“ zaujala nejen porotu, ale i přihlížející spolužáky. Všichni zúčastnění řečníci byli kromě drobné pozornosti ještě odměněni pochvalou a jedničkou, která jim určitě pomůže při pololetním hodnocení českého jazyka.

Mgr. Věra Sklenářová, zástupce poroty
 

 

13. ledna 2011