Zpráva o průběhu školy v přírodě v ekologickém centru Libereckého kraje STREVLIK 9. třída

Ve dnech 15.3. – 19.3. 2010 se žáci 9. třídy zúčastnili školy v přírodě v ekologickém centru Libereckého kraje STREVLIK. Toto centrum je zaměřené na environmentální vzdělávání.

Plnili vzdělávací program "Cesta do historie Jizerských hor", posilovali svou tělesnou zdatnost, výborně se bavili a utužili vzájemné vztahy. Sami si vyzkoušeli ošetřování domácích užitkových zvířat, jízdu na koni, domácí zpracování surové vlny, pečení domácích housek, výrobu másla a mnoho dalších aktivit, při kterých se museli spoléhat jeden na druhého.

Výborně zařízená laboratoř jim umožnila detailní pozorování živých i neživých přírodnin, které si pomocí kamery mohli také vyfotografovat. Ubytování v nízkoenergetickém domě jim ukázalo využívání netradičních zdrojů energie.

Program školy v přírodě navazoval na učivo přírodopisu, fyziky i chemie. Žáci si během celého pobytu upevňovali klíčové kompetence. Učili se spolupracovat v týmu, nést zodpovědnost, komunikovat, zpracovat úkoly a vyvozovat závěry, obhajovat své názory i klidně a srozumitelně argumentovat.

Vědomosti i zážitky, které si žáci z pobytu odnesli jim ukázaly trochu jiný pohled na svět okolo nás. Týden utekl jako voda a většině se ani nechtělo domů.

Zpracovala Ing. Blanka Nožičková

 

23. března 2010