„Po stopách Starého hradu“ aneb „Den s archeologem“

Ve třetí třídě se v hodinách prvouky učíme o domově. Je to téma velice zajímavé a hlavně důležité, zejména v době, kdy žijeme v Evropské unii a můžeme cestovat téměř po celém světě. Právě prostřednictvím historie děti lépe pochopí život ve svém městě, svůj domov.

Ve středu se 3.A a 3.B šly učit mimo školu. Odbornou pomoc nám poskytla paní Stolzová, archeoložka a zároveň autorka části naučné stezky Starý hrad. Připravila pro děti otázky z historie, na které děti hledaly zajímavou formou odpovědi. Plnily také různé úkoly.

O historii hradu se děti dověděly již vloni ve 2.třídě. Letos se však musely aktivně zapojit, ne jen poslouchat vypravování. Největší úspěch měla návštěva sklepa, kde jsme viděli pokusy a snahu o nové archeologické nálezy.

Na závěr děti dostaly pamětní listiny. Všem se „Den s archeologem“, s paní Stolzovou, které velice děkujeme, líbil. Počasí nám také přálo, byl krásný slunečný den.

I paní učitelky si odnesly spoustu nových informací, které mohou předávat dalším dětem.

Jana Ručková

Radka Plecháčová

 

20. října 2009