Celoškolní projekt

V letošním školním  roce již podruhé pracovali žáci všech tříd na jednodenním celoškolním projektu. Téma nebylo společné, vyučující si mohli vybrat témata, která se žáky potřebovali prohloubit, doplnit nebo upevnit. První stupeň se orientoval spíše na upevňování základních dovedností tj. čtení s porozuměním, psaní, třídění a poznávání přírodnin. Druhý stupeň volil témata od sebepoznávání vlastností a schopností přes biologii člověka až k lidským právům.

Novinkou mezi projekty byl projekt mezitřídní, kde na širokém tématu 2. světová válka a její vliv na poválečné rozdělení světa, pracovali žáci obou devátých tříd a páté třídy. Projekt byl náročný na koordinaci příprav vyučujících (připravovalo a pracovalo na něm 6 vyučujících), pro žáky byl zajímavý tím, že týmy byly sestaveny ze žáků různého věku, znalostí i schopností, kteří museli najít společnou metodu, jak se s daným úkolem vypořádat.

Při společné prezentaci /viz. fotogalerie/ se žáci navzájem seznámili s prací ostatních tříd. Celkově lze hodnotit projekty jako velmi přínosné a zdařilé, což je patrně dáno nejen větší zkušeností pedagogů s projekty, ale i tím, že příprava na projekt probíhá od kompetencí, které si žáci mají projektem osvojit.

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy

 

18. března 2009