Nejšikovnější prvňáček Kladenska

V pondělí 23.2.2009 proběhla v  Labyrintu střediska volného času v Kladně soutěž o nejšikovnějšího prvňáčka. Z naší školy byla vybrána tři děvčata – Adéla Hynková, Daniela Kotková a Nikola Mikšovicová. Účast dětí byla hojná. Soutěžilo se v různých disciplínách, jako např. hod míčem do koše, kreslení, přednes básně, zpěv lidové písně, stavby z lega i v pohybových dovednostech. Konkurence byla silná. Jeden ze soutěžících přednesl dokonce básničku ve francouzštině. Velmi chválím naše děvčata, která se téměř shodně umístila uprostřed všech soutěžících. Těšíme se na příštího, určitě budeme úspěšnější.

třídní učitelka Bc. Šárka Navrátilová

 

26. února 2009