Ježíškovy vánoční dílny

Ježíškovy vánoční dílny se v naší škole staly již tradiční součástí adventu. Protože jsme zatím stále bez velké keramické pece, omezili jsme tyto dílny pouze na drobnější výrobky z různých materiálů.

Ve středu 3.12. se chodba druhého stupě zaplnila dychtivými žáky i maminkami, které přišly s výrobky pomoci. Chvíli to dokonce vypadalo jako manufaktura, a to když se dotvořily domečky, ryby atd. a přetiskovaly se tiskařskými barvami. Tato technika vyžaduje určitou zručnost, ale úspěch je téměř vždy zaručen. Příjemné náladě přispělo i občerstvení, o které se maminky i některé šikovné žákyně postaraly.

Na první stupni pomáhali velmi zodpovědně žáci osmé třídy. Vznikaly stromečky, přáníčka, ozdoby z chleba, kreslené adventní věnce a dokonce i šperky z korálků, které k obrovské radosti dětí přinesla maminka Robina ze třetí třídy.

Vyrobené ozdoby se stanou okrasou třídních stromečků i velkého školního stromku. Ostatní výrobky budou vystaveny a poté prodávány. Výtěžek bude zaslán dětem v družební škole v Peru.

 

3. prosince 2008