Kouzelná cesta za vysvědčením

Dnes ráno se školáci prvních tříd vydali na cestu za svým prvním vysvědčením. Provázeli je žáci třetích tříd, kteří jim pomáhali plnit úkoly a překážky.

Cílem bylo vést děti k tomu, aby dokázaly uplatnit získané dovednosti v praktických příkladech a skutečnostech okolního světa. V průběhu hry plnily prvky průřezových témat a kompetencí. Nenásilně byly motivovány ke čtení s porozuměním, k aplikaci poznatků a zkušeností, organizaci, tříděním práce a dalším školním dovednostem. Děti pracovaly s nadšením, bez strachu a stresu na své osobní maximum. Vysvědčení na konci cesty pro ně bylo výraznou motivací. Žáci z třetích tříd si zase zopakovali řadu jiných znalostí, zkusili si prvky řízení a organizace skupinové práce, řešení problémů, třídění poznatků a vzájemného hodnocení.

Vzájemná spolupráce prvňáků a třeťáků děti motivovala k navázání nových přátelství a přispěla k prevenci konfliktního chování a jednání. Hra potvrdila správný směr našeho školního vzdělávacího programu: Škola pro budoucnost.

V závěru cesty si děti navzájem předaly vysvědčení a všechny byly odměněny drobnými dárky od našich sponzorů.

Jana Ručková

Blanka Havelková

Mgr. Zuzana Vondrová

 

31. ledna 2008