ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc červen - "Vodní svět, Hurá prázdniny"

Integrované bloky

 • Vodní svět
 • Hurá, hurá prázdniny

A - Dítě a jeho tělo

 • Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti.
 • Zvládat prostorovou orientaci.
 • Vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

B - Dítě a jeho psychika

 • Osvojit si relativní citovou samostatnost.
 • Chápat slovní vtip a humor.
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

C - Dítě a ten druhý

 • Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí.
 • Spolupracovat s ostatními.
 • Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.

D - Dítě a společnost

 • Začlenit se do kolektivu dětí, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

E - Dítě a svět

 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí.