Z historie Mateřské školy v Buštěhradě

Začátkem listopadu 2004 uplynulo už dlouhých 65 let od založení mateřské školy v Buštěhradě. Ano, už tolik let je této věčné mladici, ze které se ozývaly a stále ozývají veselé dětské hlásky.

Díky úsilí a snaze několika málo buštěhradských občanů byla založena k 1. listopadu 1939 jedna třída mateřské školy. Byla v 1. patře v zámku.

Ale už po měsíci byla škola rozšířena o další třídu a nastalo stěhování do přízemí. Pod podloubím, hned vedle kostela, byla pak delší čas dvoutřídní mateřská škola. Místnosti nebyly příliš vábné a inventář velice jednoduchý - 40 židliček, 20 dvoumístných stolků a dvě tabule. Pro MŠ je nechal zhotovit místní odbor Ochrany matek a dětí.

Obecná škola přidala některé věci, které mohla postrádat. Mateřská škola byla totiž pod správou Obecné školy a v jejím čele stál řídící učitel pan Karel Dorfler a od roku 1942 pan Rudolf Babyka.

Provoz MŠ byl také přizpůsoben rozvrhu Obecné školy, to znamenalo, že MŠ byla v provozu od 8 hodin do 11.30 hodin, kdy si maminky odvedly děti domů na oběd a ve 13 hodin je zase přivedly. Ve středu a v sobotu odpoledne bylo volno. Ráno si děti nosily z domova s sebou svačinu, kterou v určitou dobu snědly.

Když byla otevřena druhá třída, nestačily židličky. Tak je také rodiče přinesli z domova. Tenkrát navštěvovalo MŠ kolem 70 dětí.

První učitelkou byla paní Marie Šťastná, do druhé třídy nastoupila paní Jiřina Novotná. Učitelky platil stát, věcné náklady hradil městský úřad. Obě paní učitelky bydlely v Praze, a tak koncem školního roku požádaly o přeložení.

O prázdninách tohoto prvního školního roku byla MŠ v provozu pro děti matek, které pracovaly na žních. V této době a pak o příštích prázdninách jsem zde pracovala, abych splnila studentskou pracovní povinnost. Po oboje prázdniny jsem spolupracovala s tehdejší praktikantkou MŠ Toničkou Kalíkovou, provdanou Kupkovou, a věřte mi, že i dnes si na tuto dobu vzpomínáme a připomínáme si některé příhody, pamatujeme si i několik dětských jmen.

A vidíte, tahle nedobrovolná povinnost mě profesně ovlivnila po celý další život.

Ve srovnání s dnešními mateřskými školami to byl vlastně pravěk mateřinek. Na vlastní kůži jsem si za pár let vyzkoušela, jaký to byl pro matku "fofr", aby dítě přivedla, podala mu oběd, znovu ho vypravila a odvedla do školky.

K té zdrobnělině "školka" mám dnes už jiný vztah. Ono je to takové domácké, milé a přítulné slovíčko, které jsem dřív dost dobře nesnášela a opravovala jsem ho. A dnes mi nevadí.

Až do září roku 1951 se mateřská škola velice často stěhovala a pendlovala mezi zámkem, školou a Sokolovnou. K uvedenému datu však dostala novou střechu nad hlavou na dlouhou dobu. Dostala jednu třídu, dva kabinety a kus chodby v nově postavené škole v Tyršově ulici čp. 77. Bylo to v "nové škole".

MŠ byla v té době jednotřídní, takže místo krásně stačilo. Velkou výhodou pro matky byl také k tomuto datu zavedený celodenní provoz se stravováním.

Při další reorganizaci ve školství se mateřská škola v Buštěhradě osamostatnila a k 1. 11. 1953 dostala vlastní ředitelku. Stala se jí paní Květoslava Opltová, rozená Micková, která tu již několik let pracovala.

Zájem rodičů o umístění dětí sílil, a tak 1. 1. 1954 byla pro Mš uvolněna další třída s příslušnou částí chodby. Tak se z MŠ stala zase dvoutřídka a prostory byly odděleny uzamykatelnou přepážkou. Ze tříd byly třídy MŠ, z chodby šatna a jídelna a z jednoho kabinetu ložnice a ze druhého hned po původním nastěhování byla kuchyně.

Ta byla také vybavena tak jednoduše, že to stojí za zmínku. Kamna na uhlí (to si kuchařka nosila ze sklepa staré školy), skříň na potraviny, kredenc, velký dřez se studenou vodou (bojler přišel až za pár let), pár stolů. A tady se vařilo později až 100 obědů denně.

V letech 1952 a 1953 byla skupina dětí poprvé ve škole v přírodě, kterou pořádal Školský odbor ONV v Kladně. Bylo to v Deštné a ve Sloupu v Čechách. Pro zdraví dětí to bylo velmi dobré, vždyť v Buštěhradě začala právě prášit halda. Místo pro Buštěhrad však bylo málo. Díky pochopení MNV se řešení našlo, a tak pravidelně od roku 1958 jezdila MŠ do školy v přírodě. Bývalo to na tři týdny v létě a jeden týden v zimě.

Stavy dětí ve třídách se zvyšovaly až na 35 dětí ve třídě. Pro srovnání - dnes je ve třídě nejvýš 25 dětí. Kromě toho bylo povoleno přijímat v odůvodněných případech děti mladší než tříleté.

Pamatuji dobu, kdy v mladší třídě bylo 38 dětí, z toho 6 mladších 3 let. I když paní ředitelka už dlouhou dobu žádala o zřízení jeslové třídy, byl stav řešen přidělením další paní učitelky do přeplněné třídy. K 1. 1. 1963 bylo konečně povoleno jeslové oddělení. Bylo umístěno v dosavadní ložnici. Ta byla zrušena a ve všech třech třídách se denně rozkládala lehátka.

MNV začal plánovat stavbu mateřské školy a v roce 1974 byla stavba povolena. Většina prací se při výstavbě prováděla v "Akci Z" brigádnicky. Buštěhradští občané tu odpracovali tisíce hodin. Stavba začala v září 1974 a slavnostní předání a otevření MŠ se konalo 14. ledna 1978.

V pondělí 16. ledna tu začal normální provoz pro 135 dětí. Škola byla čtyřtřídní, v jeslovém oddělení bylo 30 dětí, v ostatních třídách po 35 dětech. Po 12 letech věčného stěhování a víc jak po 27 letech v budově ZŠ dostala jedna z nejstarších mateřských škol na okrese vlastní budovu.

Časem ji postihly různé reorganizace, změny názvu i úbytek dětí, takže v současné době je trojtřídní, ale vždycky, přes všechny potíže, měla a má dobrou úroveň výchovné práce.

Paní ředitelka Opltová odešla v roce 1985 do důchodu a po ní stala ředitelkou dosavadní učitelka paní Zdeňka Kroupová. Ta odešla do důchodu v roce 1997 a od ledna 1998 byla v konkurzu vybrána paní Jitka Šímová z Kladna.

A protože historie se ráda opakuje, od 1. 9. 2013 je MŠ opět pod vedením paní Mgr. Krečové Kristýny, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

Ještě jednu zajímavost jsem našla v jednotlivých dílech kroniky: založení MŠ v roce 1939 není vůbec v kronice zapsáno, zmínka není ani o jejím nastěhování do budovy nové školy. První zmínku o MŠ jsem našla až v roce 1957, kdy tehdejší pan kronikář v oddíle "Kultura" napsal: "Také mateřská škola předvedla hezkou besídku."

Závěrem svého povídání chci všem současným i budoucím žáčkům mateřské školy popřát, aby se jim tam líbilo a aby měli na svou "první školičku" hezké vzpomínky. A paním učitelkám lásku k malým svěřencům a radost z práce.

Věnceslava Cachová

CACHOVÁ, Věnceslava: Výročí Mateřské školy (1939 - 2004). In: Buštěhradský zpravodaj. Časopis MěZ Buštěhrad. Buštěhrad: Městský úřad, listopad-prosinec 2004. s. 13-14.