Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty na školní rok 2020/2021 činí 480 Kč/měsíc.

Poplatek za předškolní vzdělávání  (úplata) 480 Kč měsíčně se platí bezhotovostním způsobem vždy do 15. příslušného měsíce.

Číslo účtu je 050016-0388173329/0800.

Do poznámky uveďte jméno dítěte - školné.

Předškoláci - děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 pěti let a děti s odkladem - školné neplatí!

Bližší informace naleznete v jednotlivých třídách.