O Mateřské škole

Mateřskou školu Buštěhrad navštěvuje až 150 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. V červenci 2021 byla dokončena přístavba MŠ Hřebečská a byla navýšena kapacita mateřské školy.

V Hřebečské ulici mají svou třídu:

  • Chobotničky - starají se o ně paní učitelky Diana Heráková, Radka Pšeničková a paní asistentka Věra Česká
  • Delfínci s paní učitelkou Marcelou Jonešovou, Dagmar Pecháčkovou a Evou Rokosovou
  • Žabky s paní učitelkou Kateřinou Lukešovou a Lucií Strnadelovou
  • Krtečci s paní učitelkou Janou Neumannovou, Jitkou Šímovou a s paní asistentkou Dagmar Kříčkovou
  • Sluníčka s paní učitelkou Ivou Hrazdirovou, Jitkou Kmohanovou a paní asistentkou Michaelou Táborskou
  • Berušky s paní učitelkou Štěpánkou Kočárkovou a Márií Chocholáčkovou

Výchovný program školy je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu jeho individuality, ale i posílení sociálních vztahů a budování kladných mravních zásad. Důraz se klade na rozvíjení estetického cítění a zdravého životního stylu.

Děti se mohou zúčastnit plaveckých kurzů a seznámit se s angličtinou v rámci programu MŠ.

Mateřská škola pořádá zájezdy spojené s návštěvou divadla a dětských koncertů. Oblíbenou akcí, organizovanou při příležitosti Mezinárodního dne dětí, je celodenní výlet. Děti se mohou těšit i na karneval, výlety do přírody ( projekt Pojďte s námi do přírody) a společné dílny s rodiči.

Každoročně je pro zlepšení zdraví dětí připravena školka v přírodě.

Děti se zapojují do života obce - příkladem může být vystoupení na JARMARKU či při oslavě Dne dětí. Navštěvují Domov pro seniory, aby jeho obyvatele potěšily drobnými dárky vlastní výroby. Pořádají se besídky pro rodiče.

Na škole je pravidelně prováděna logopedická prevence, paní učitelky průběžně spolupracují s rodinou a logopedickými lékaři.

Materiálně MŠ zabezpečuje její zřizovatel MěÚ Buštěhrad. Od 1. 1. 2003 je MŠ Buštěhrad součástí právního subjektu s oficiálním názvem "Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno".