O Mateřské škole

Mateřskou školu Buštěhrad navštěvuje až 150 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. V červenci 2021 byla dokončena přístavba MŠ Hřebečská a byla navýšena kapacita mateřské školy.

V Hřebečské ulici mají ve školním roce 2023/2024 svou třídu:

  • Chobotničky - starají se o ně paní učitelky Štěpánka Kočárková a Eva Rokosová 
  • Delfínci s paní učitelkou Marcelou Jonešovou, Jitkou Kmohanovou a paní asistentkou Jitkou Pokornou

  • Žabky s paní učitelkou Michaelovou Krausovou, Jitkou Šímovou a paní asistentkou Anetou Duškovou
  • Krtečci s paní učitelkou Dagmar Pecháčkovou a Michaelou Táborskou
  • Sluníčka s paní učitelkou Radkou Pšeničkovou, Dianou Zabilkovou a paní asistentkou Věrou Českou
  • Berušky s paní učitelkou Ivou Hrazdirovou a Dagmar Kříčkovou

Výchovný program školy je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu jeho individuality, ale i posílení sociálních vztahů a budování kladných mravních zásad. Důraz se klade na rozvíjení estetického cítění a zdravého životního stylu.

Děti se mohou zúčastnit plaveckých kurzů a také pobytu v přírodě ve dnech pondělí - pátek.

Mateřská škola pořádá zájezdy spojené s návštěvou divadla a dětských koncertů. Oblíbenou akcí, organizovanou při příležitosti Mezinárodního dne dětí, je celodenní výlet. Děti se mohou těšit i na karneval, výlety do přírody a společné dílny s rodiči.

Děti se zapojují do života města - příkladem může být vystoupení na JARMARKU či při oslavě Dne dětí. Navštěvují Domov pro seniory, aby jeho obyvatele potěšily drobnými dárky vlastní výroby. Pořádají se besídky pro rodiče.

Na škole je pravidelně prováděna logopedická prevence, paní učitelky průběžně spolupracují s rodinou a logopedickými lékaři.

Materiálně MŠ zabezpečuje její zřizovatel MěÚ Buštěhrad. Od 1. 1. 2003 je MŠ Buštěhrad součástí právního subjektu s oficiálním názvem "Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno".