ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc říjen - "Na zahradě, na poli, Podzimní les"

Integrované bloky

 • Na zahradě, na poli
 • Podzimní les

A - Dítě a jeho tělo

 • Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí.

B - Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní.
 • Zpřesňovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému.
 • Učit se nová slova a aktivně je používat, sledovat a vyprávět příběh.

C - Dítě a ten druhý

 • Podporovat dětská přátelství.
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva.

D - Dítě a společnost

 • Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání podzimního času.
 • Vytváření základů aktivních postojů ke světu.

E - Dítě a svět

 • Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich potřebách.
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - ekologicky motivované hravé aktivity.