ŠVP MŠ Buštěhrad: Příjímání dětí do MŠ

Každým rokem je vyhlašován zápis dětí  po dohodě se zřizovatelem (Vyhláška 14/2005, MŠMT o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů).Pro řádný průběh přijímání dětí jsou vypracovaná kritéria pro přijímání dětí do naší mateřské školy. Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu, která je přizpůsobena potřebám dítěte.

Kapacita školy je stanovena hygienickou kapacitou a nejvyšší počet zapsaných dětí 125  v mateřské škole je zapsán v údajích rejstříku škol a školských zařízení.