Květen u Berušek

     Téma Moje rodina vyvrchlilo besídkou k svátku matek, kde děti s chutí předvedly, co se naučily. Následující dny hrály didaktickou hru o rodině Kdo je největší?  Při pohádce Tři medvědi  si uvědomily, že i ve zvířecí říši mají mláďata svou mámu a tátu. Venku pozorovaly  broučky a ve třídě pak vyráběly z papíru berušku. Poslouchaly četbu na pokračování Broučci.

    Ve dnech s tématem Věci kolem nás děti čekalo několik akcí. Přijelo divadlo s pohádkou Drak a rozpustilá princezna, pan Černoušek fotografoval děti. Jeli jsme na školní výlet do ZOO v Chomutově. Následující den kreslily plánek cestiček ke zvířatům. Při hře Na stavbaře si připomněly velikosti, barvy a geometrické tvary, které si také procvičily při sestavování obrázku vláčků z pohádky Žlutý a modrý vláček. Poznávaly předměty hmatem a určovaly z jakého materiálu jsou vyrobené. Líbila se jim pohybová hra Chodím,hledám, s Krtečkem se zdokonalovaly v ohebnosti jazyka a pak se naučily píseň Kopretiny.

   S tématem Co už umím, co už znám si děti vyzkoušely, co se za celý školní rok naučily. Např. při didakt. hrách přikládaly obrázky Co k sobě patří?, soutěžily, kdo se sám oblékne a složí si oděv. Pěkného počasí jsme využily k pozorování přírody a jejich změn-např. některé květiny už odkvetly a jiné teprve kvést začínají. Píseň Proč kopřiva pálí? děti rozesmála a tak si brzy zapamatovaly slova. Určovaly Co se změnilo. Bavilo je "honit" s Obrem Palečka(míče), nebo hledat Ztracený klíč. Navštívily jsme divadlo Lampion, kde herci hráli pohádku Plaváček. Na konci měsíce si děti vyzdobily křídou chodník před MŠ. Den dětí oslavily na školní zahradě Pohádkovým karnevalem snů.

Uč. Jana Neumannová

 

7. června 2011