Návštěva Policie ČR v MŠ

Dne 2. června nás v MŠ navštívila Policie ČR pod vedením mluvčí policie Kladna paní Novákovou s programem pro děti. Příslušnice policie paní Steinerová přednášela dětem o bezpečnosti a ochraně. Děti aktivně odpovídaly na otázky policistů, poznávaly dopravní značky, zamýšlely se nad správných chováním při setkání se s neznámými lidmi. Vědí, že s nikým cizím nemají nikam chodit ani si nebrat od nich nabízené věci, v případě potřeby se obrátit na známého dospělého o pomoc. Se zájmem si děti prohlížely policejní auto a vybavení policistů při různých zásazích. Obdivovaly ochranný štít a neprůstřelnou vestu, pistoli a hlavně pouta. Měly radost, že při vycházkách používají reflexní vesty právě takové jako mají policisté. Během prohlídky auta si mohly vyzkoušet mluvení do megafonu, vysílačky a spouštět policejní sirénu s majákem.

Další část návštěvy bylo setkání s psovody a ukázka výcviku psů. Děti hlasitě pejskům fandily zejména při zadržování pachatelů nebo při vyhledávání ukrytých předmětů.

Policisté se s dětmi rozloučili předáním omalovánek a pozdravili je spuštěným majákem a sirénou.

Nám všem se setkání s policisty a pejsky moc líbilo a velice jim děkujeme za zajímavé ukázky, jejich čas a návštěvu.

Bělohlávková

 

3. června 2011