Říjen u Krtečků

V integrovaném bloku Na zahradě, na poli se děti seznamovaly s ovocem a zeleninou, které se pěstuje na zahrádkách a polích. Poznávaly je podle vzhledu,chuti a vůně. Naučily se několik básní, říkadel a písní. Např. písničku Zdravé tělo – při které se naučily a také zatančily mazurku.

Klukům a holčičkám se velmi líbila dramatizace pohádky Budka. V prostorách šatny si všichni mohli prohlédnout namalované misky s ovocem a také dráčky Mráčky, které děti vyrobily z papíru.

V integrovaném bloku Podzimní les děti poznávaly stromy. Učily se je pojmenovávat a také se seznamovaly s jejich plody. S velkým zájmem a radostí si společně s p.učitelkami z přírodnin vyrobily „Náš lesík „ ve kterém bydleli rozkošní skřítci a také skřítci Lesníček a Lesnička Lesníčkovi. Z dálky je pozoroval velký drak Mrak, vyrobený z listů, šípků, kaštanů a žaludů.Šatnu zdobily barevné papírové listy a podzimní obrázky, který si každý vyrobil společně se svým kamarádem.

Během tohoto integrovaného bloku jsme se seznámili s knihou Děti a ekologie, kde jsme si poslechli příběh Bohatství lesa a dozvěděli se, jak se máme v lese chovat. K tomu nám pomohlo Desatero chování se v lese. Také pohádka Proč se javor na podzim červená a Ohnivý kohout se všem líbila. Děti se naučily několik písní např. Dobrodružství v lese, Pobyt v lese, taneček Veveřička a báseň Ples lesních zvířátek a Veverka. Během grafomotorických cvičení – podzimní listí, ježek a strom se kluci a holčičky učili správnému úchopu tužky.

V měsíci říjnu oslavila všechna zvířátka svátek. My jsme se této tématice průběžně celý měsíc věnovali.

1. října jsme začali docházet společně s několika Žabkami na cvičení dětí do sportovního centra Statek.

7. října jsme se poprvé zúčastnili vyučovací hodiny v ZŠ.

26. října k nám přijelo divadlo s pohádkou Jak šel lev do světa.

                                                                                                      Štěpánka Kočárková

 

1. listopadu 2010