Hudebně - pohybové představení ve školce

Jeden z posledních slunečných dnů si děti v Mateřské škole pěkně užily. Přijela k nám na návštěvu Inka Rybářová s klaunem Rybičkou v pestrých pohádkově laděných kostýmech. Zazpívali dětem oblíbené, veselé a velmi rytmické písničky. Všichni tančili - velké a malé děti i paní učitelky. Celou hodinu se do okolí naší školky linuly známé a líbivé melodie. Za milou návštěvu srdečně děkujeme paní Ince i klaunovi Rybičkovi a budeme se těšit na nějaké příští setkání, vzhledem k tomu, že jsou Rybářovi téměř našimi sousedy.

Bylo to velmi hezké zahájení nového školního roku.

Iva Hrazdirová

 

3. října 2022