Návštěva knihovny

Den poezie v České republice je 16. 11. 2021, proto si třída Žabiček naplánovala činnosti na toto téma. Vydali jsme se navštívit místní knihovnu. Děti se v dětském oddělení seznámily s prostory, s paní knihovnicí i s tím, jak to v knihovně chodí. Paní knihovnice dětem připravila dětské knihy, které byly plné veselých obrázků, básniček, říkadel a pohádek. Po seznámení, jak s knihou zacházet, si děti samy mohly knihu vybrat a prohlédnout. Všimli jsme si i krásných obrázků, které jsou na stěnách, hádali jsme, z jaké pohádkou jsou. Návštěvu místní knihovny jsme si všichni moc užili. Děkujeme paní knihovnici Dagmar Čermákové za čas a péči, kterou nám všem věnovala. Někteří si domů chtěli jak pro sebe, tak i pro maminku nebo tatínka vzít knížku, tak neváhejte a jděte si půjčit zajímavé knihy do místní knihovny, neboť kniha nenahradí žádnou techniku a čas strávený s dětmi nad knihou se rodičům vždy vrátí.

 Lucie Strnadelová a Kateřina Lukešová

 

29. listopadu 2021