Únor v MŠ

V tomto měsíci jsme pracovali s integrovaným blokem Lidské činnosti, řemesla a Hrátky se slovy.

Ti nejmladší, Berušky, se učili pojmenovávat jednotlivé části dne, připomněli si činnosti související s konkrétními částmi dne.Všichni se seznámili s některými pracovními profesemi a většina dětí ví, kde a co dělají v zaměstnání jejich rodiče. Přímo ve školce navštívili školní kuchyni a seznámili se s prací paní kuchařek.Zejména během ranních her si děti hrály např. na školu,  kadeřnictví,  lékaře a nemocnici, farmáře, stavbaře, výpravčí atd.

S velkým zájmem si děti zahrály velké pexeso s lidskými profesemi, kdy je konkrétně pojmenovávaly a snažily se popisovat obsah prací s nimi související.Důraz jsme kladli na prožitkové a smyslové učení během hádanek, her pantomim, pohybových her, učení písní a básní o lidských činnostech.

Během bloku Hrátky se slovem si děti hrály na básníky, poznávaly rýmy, homonyma a synonyma, vymýšlely jednoduché příběhy podle daných čtveřic obrázků.Starší děti určovaly hlásku na začátku a konci slov a seznamovaly se s jejich psanou podobou.

Oblíbenými se staly veršované pohádky od pana Hrubína, které děti výtvarně zpracovávaly.

Počátkem února některé děti začaly jezdit na plavecký výcvik do plavecké školy Medůza v Kladně.

Předškolní děti byly u zápisu do prvních ročníků základních škol.

Pro zpestření pobytu ve školce nás navštívil opravdový kouzelník a předvedl  zajímavá ba dokonce napínavá kouzla.

 

9. března 2010