Listopad v MŠ

Měsíc listopad provázely naše děti dvě pracovní témata a to Filip v Zemi zdraví a Alenka stůně. V těchto tématech se děti seznamovaly s důležitostí zdravého životního prostředí a jeho vlivy na lidské zdraví.Děti se seznámily s Drogerou, Nikotinovým banditou, Alkoholínem a jejich hrozbami pro lidské zdraví. Tím jsme plnili náš minimální preventivní protidrogový program. Alenka nás prováděla stavbou lidského těla a důležitostí jeho ochrany. V době poměrně velké nemocnosti dětí si děti opakovaly jak chránit své zdraví a předcházet nemocem. Oblíbenou se stala námětová hra Na doktora a Nemocnici, kde děti uplatňovaly své dosavadní zkušenosti s lékařskou péčí.

Hra děti velmi bavila a samy se podílely na potřebném materiálu pro tyto hru, nosily z domova obvazové materiály a obaly od léků, které jsme plně při hře využili, nezapomnělo se také samozřejmě na oblečení zdravotníků.Samy děti aktivovaly hru Na lékárnu a role lékárníka se stala oblíbenou, protože dětem se líbilo radit kamarádům, jak správně při léčbě postupovat a dodržovat léčebný plán. Během těchto činností se děti naučily nové písně např. Bolavý zoubek, U lékaře a básničky jako Vitamínová, Čistím zoubky, Snídaně. Naučily se pohybovou hru Na bacily, Hlava ramena a vyslechly si příběh O Zlobrovi, Koťata a nezralé makovice a mnoho dalších. Výtvarně zpracovávaly to s čím se seznámily, naučily se částečně poznávat orgány lidského těla a jejich funkce.Je nutno podotknout, že tato témata se dětem líbila a pracovaly každý den s chutí a elánem.Během vycházek si uvědomovaly důležitost správného a dostatečného oblékání se v podzimních měsících, hledaly nejkratší cesty k děskému a zubnímu lékaři.

 

1. prosince 2009