Říjen v MŠ

Ve středu 7.října předškoláci navštívili první ročníky základní školy, které budou pravidelně do konce školního roku navštěvovat vždy první středu v měsíci.V batůžku měli připravený penál s tužkou a barvičkami a taky opravdový sešit, do kterého během vyučovací hodiny plnili zadané úkoly.Každé dítě mělo svého školního pomocníka pro případ, že by si nevěděl rady.Aktivně se zapojili do vyučovacího procesu a návštěva ve škole se jim velmi líbila.Už se těší na další návštěvu, kdy si přinesou svůj vypracovaný první školní úkol.

V pátek 9. října byla pro děti připravená pohádka Kouzelné slůvko od divadelní společnosti paní Frištenské.

Žabičky a Krtečkové se zapojili do výtvarného projektu Moje město, který vyhlásilo město Buštěhrad.Děti malovaly obrázky, vyráběly textilní koláže, kreslily na kůži to, jak si představují své město a prostředí pro volný čas dětí.

V integrovaném bloku Na zahradě, na poli a Podzimní les se děti seznamovaly se s rostlinami, stromy, keři a  jejich plody. Využívali jsme prožitkové učení zejména při poznávání ovoce a zeleniny podle vůně a chutě.Na vycházkách sbíraly listy, lisovaly je a posléze vyráběly obrázky a výrobky z lesních plodů a listí.Hezky vypadaly obrázky tvořené na koberci z kaštanů, žaludů a listí.Zapouštění barev do vlhka při výrobě podzimního listu se dětem líbilo, takže i doma někteří s barvami experimentovaly.

Rozmlouvaly o obyvatelích a prostředí lesa, o tom jak lidé mohou pomáhat vytvářet a udržovat zdravé prostředí jak pro zvířata tak pro lidi.Seznámily se s příběhy s lesními hrdiny, naučily se nové básničky a písně.

 

2. listopadu 2009