Únor v MŠ

Děti se seznamovaly a procvičovaly v časových vztazích, kdy si upevňovaly poznatky a znalosti lidských činností s souvislosti s denními dobami. Například Žabičky si vyrobily látkové prostírání k polednímu jídlu, přičemž se zdokonalovaly ve zručnosti při práci s textilem a barvami, moc se ji také líbila hra, při které si pantomimou předváděly různé lidské činnosti a ostatní kamarádi hádali, co je jim předváděno.

U Krtečků se dětem pletlo slovní označení dopoledne a odpoledne, ale koncem týdenního procvičování většina dětí tyto doby označila správně. Krtečkové se procvičovali v obkreslování, stříhání, vybarvování a skládání papíru podle slovního pokynu při výrobě talířů, příborů a kalíšků. Pro papírová miminka se naučili ukolébavku, vyslechli si pohádku O hrnečku, který se nechtěl mýt a tu výtvarně zpracovali.

Při tématu Alenka stůně si všechny děti upevnily znalosti o lidském těle a potřebě chránit si své tělo a zdraví. V tom jim pomohl poslech o dalších příhodách kluka Filipa, tentokrát v příbězích ze Země zdraví. Berušky si hrály na lékaře, naučily se písničku Medvědí trápení a také modelovaly lidskou postavu.

Obdobně to probíhalo u Žabiček, které se naučily písničku U zubaře, pracovně i výtvarně si vytvořily nebezpečné "bandity", kteří ohrožují lidské zdraví a to Nikotínové bandity, Drogeru a Alkoholína.

U Krtečků se děti seznamovaly  částečně s funkcemi některých lidských orgánů a je nutno dodat, že děti mají poměrně dobré znalosti a to i v oblasti ochrany lidského zdraví. K tématu se nechtěně přihodilo neštěstí, kdy se kamarád Míša, který chodí do MŠ prvním rokem, během cesty od lékaře s maminkou píchl o pohozenou injekční stříkačku. Všechny děti si uvědomovaly nebezpečí a procvičily se v tom, co dělat, když najdou nebezpečnou věc. Vyslechly si příběh o Koťátkách a injekční stříkačce.

 

28. února 2008