Konec ledna v MŠ

V druhé polovině ledna děti pokračovaly v práci s tématem zimních sportů a vody s jejími proměnami. Zimní sporty děti zpracovávaly výtvarně, hudebně, pohybově i pracovně.Upevnily si poznatky o důležitosti ochrany zdraví a bezpečnosti při sportování, čímž plnily cíle našeho preventivního protidrogového programu.

Zajímavé pro děti bylo téma o vodě a jejích proměnách. Například Berušky pracovaly s pohádkou Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Udělaly si pokus s vodou na okenních parapetech a čekaly, jestli jim sluníčko vodu vypije. Pomocí vody a barev namalovaly déšť a z papíru vyrobily deštníky. K vodě patří pohádkový vodník a tak se naučily písničku Pláče vodníček a pohybovou hru Na vodníka. Děti rozlišovaly skupenství vody. Se zájmem si zahrály tématickou hru Na rybáře a poslechly si pohádku O zlaté rybce, pro kterou vyráběly papírové vlnky do moře.

Žabičky si také upevňovaly své poznatky o daném tématu, prováděly zajímavé pokusy s vodou a ledem, naučily se písničku Bruslařská a básničku o moři. Procvičovaly si uvolňování zápěstí při grafomotorických cvičeních, kdy kreslily vlnky, kapičky deště, sněhové koule. Pracovaly s barvou, kdy barvily vodu, led a malovaly sněhové vločky. Pro mořského hada vyrobily lodičky a parníky. Když " had svlékl kůži ", děti mu tyto výrobky nalepily na tělo a hned mu bylo veselo.

Krtečkové se mimo jiné chystali k zápisu do prvních ročníků ZŠ a proto si kromě daného tématu opakovali získané znalosti a schopnosti. Opakovali barvy, matematické znalosti, geometrické tvary, adresy svých bydlišť, výslovnost a určování hlásek ve slovech, líbila se jim jazyková hra Slovní kopaná, kdy na začínající nebo končící hlásky ve slovech vymýšleli určitá slova. Naučili se básničku o škole, na základě zopakovaných geom. tvarů vystřihovali tvary z textilu a formou skupinové práce vytvořili koláž Kamarádi. Prováděli grafomotorické cviky pro uvolňování zápěstí a procvičování správného úchopu tužek.

 

6. února 2008