Zahájení provozu mateřské školy po svátcích

Po vánočních svátcích se opět děti sešly se svými kamarády a p. učitelkami v mateřské škole plné dojmů a vzpomínek na nejkrásnější období roku 2007.Hned první den si o prožitém čase vyprávěly, přinesly ukázat kamarádům některé své dárky, které si také výtvarně zpracovaly a ve svých pracech také zachytily příjemnou rodinnou atmosféru u vánočního stromečku.

S chutí děti pracovaly s výchovně vzdělávacími tématy o zimních sportech,kdy si zopakovaly pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při sportování, seznámily se s vlastnostmi vody a jejími proměnami,prováděly jednoduché pokusy s vodou a ledem, byly poučené o důležitosti vody pro život a životní prostředí a při tématu o zimě v pohádkách si mimo jiné zahrály na tvůrce pohádek a herce při dramatizacích oblíbených pohádek.Zvítězily pohádky O Sněhurce a O dvanácti měsíčkách.

15. ledna nás navštívila divadelní společnost paní Ivany Lhotákové s pohádkou Jak včelička zachránila králíčka.

 

18. ledna 2008