Výchovně vzdělávací akce

Ve středu 9. května proběhl pro předškolní děti výchovně vzdělávací pořad vypracovaný Střediskem volného času Labyrint v Kladně s názvem Malý cyklista.

V ranních hodinách přijela do naší mateřské školy paní Peštová s doprovodem a spoustou pomůcek. Nejdříve paní Peštová děti seznámila s jízdním kolem, pojmenovala jednotlivé části, zdůraznila dětem, že je nutné kolo před jízdou  zodpovědně připravit a co na kole nesmí chybět. S dětmi hovořila o vhodném oblečení a bezpečnostní cyklistické přilbě.

Zopakovala s dětmi jak bezpečnostní pravidla pro chodce tak pravidla pro dopravní prostředky. Děti měly možnost předvést své znalosti dopravních značek pro chodce i pro dopravní prostředky během hry s velkým kobercovým Pexesem. Nejšikovnější byl Štěpánek Stolz a tím si zasloužil hezkou odměnu.

U stolečků děti vybarvovaly dopravní značky a semafory, čímž předvedly své znalosti, všichni byli odměněni. Zatímco děti u stolečků pilně pracovaly, na koberci se objevila velká "skutečná" silnice s křižovatkou, nechyběly dopravní značky ani přechody pro chodce. Za chvíli se po naší třídní silnici proháněli kluci a děvčata na koloběžkách, odstrkovadlech a chodci. Některé děti obsluhovaly semafory. Improvizované situace na silnici se dětem velmi líbily, potom děti přešly s paní Peštovou před školku, kde si vyzkoušely jízdu na kolech.

Pořad pro děti byl velmi zdařilý, děti měly ze všech činností radost a všichni děkujeme paní Peštové za milý a srdečný přístup k dětem.

Kočárková Štěpánka

 

10. května 2007