Týdenní téma Barvy, počty

Opět všechny třídy již tradičně pracovaly se společným tématem.

Berušky využily barevné stavebnice i oblečení dětí k procvičení barev a počtů. Dětem se líbilo kreslení s říkadlem Pro radost. Při cvičení hrály pohybovou hru Barevná auta, Na barevné domečky a Skákej míčku. Snažily se správně označovat základní a některé doplňkové barvy. Využily také hru Pan Čáp ztratil čepičku, barevným motýlkům hledaly květinu stejné barvy. Seznámily se s písní Sluníčko sedmitečné, které si namalovaly.

Ve třídě Žabiček si děti procvičovaly trhání a mačkání papíru, lepení na malovaný obrázek při výrobě kvetoucího stromu, barevně rozlišovaly květy jednotlivých ovocných stromů, počítaly druhy jednotlivého ovoce.

Krtečkové navázali na téma minulého týdne - jarní květiny. Seznámili se s básní Petrklíč, kde si procvičili názvy jarních kětin, používání slov ve správném gramatickém tvaru, rytmizaci slov, určování náslovné hlásky, rozlišovali dlouhé a krátké slabiky a určovali barvu. Znalosti barev využili v pohybové hře Na rozkazy.

Obsah básně využili v pracovně výtvarné činnosti při výrobě sedmikrásek a pampelišek, kdy se procvičovali v zacházení s nůžkami, papírem a lepidlem.

Hotovými květinami si vyzdobili schodiště. Své početní schopnosti si upevňovali při manipulaci s geometrickými tvary, kdy k určitému počtu přiřazovali číslice do 15.

Pobavili se a procvičili si postřeh během hry Velké pexeso, které si sami vytvářeli na koberci. Během hry si opakovali jednotlivé geometrické tvary.

 

20. dubna 2007