Velikonoční dílničky v Žabičkách

Středeční odpoledne patřilo ve třídě Žabiček společnému tvoření dětí ze třídy Žabiček a jejich rodičů, prarodičů i sourozenců. Před tím, než se všichni pustili do práce, přivítaly děti své příbuzné písničkou a několika básničkami. Hned potom se pilně pracovalo - přáníčka, zdobení vajec voskem, velikonoční zajíček z vajíčka, ozdobné zápichy s lízátkem či z dřevěných kytiček, ozdobný vějíř na okno nebo na stůl - to všechno si mohli přítomní vyrobit. A opravdu se jim dařilo!

Věříme, že společný čas byl pro všechny opravdu příjemný a těšíme se na další setkání - tentokrát při závěrečné besídce na konci školního roku.

 

Marcela Jonešová a Diana Heráková

 

18. března 2016