Říjen u Krtečků

V úterý 4. 10. byl významný den – Den ochrany zvířat. Již od rána jsme se zvířátkům věnovali. Např. jsme si zahráli námětovou hru Na farmáře, společně si prohlédli encyklopedii o zvířatech, zahráli pohybovou hru Na kočku a myš, přečetli pohádku O pejskovi, který nemohl najít cestu do svého domečku a my jsme mu jí pak pomohli, každý ve svém pracovním listu najít.

Ve středu 5. 10. jsme se zúčastnili první vyučovací hodiny v základní škole. Ve škole na nás čekaly nejen paní učitelky Mgr. M. Maršnerová a Mgr. T. Vítková, ale také spousta kamarádů, kteří ještě nedávno společně s námi do naší školky chodili.

Celý měsíc jsme postupně pracovali s integrovanými bloky Na zahradě, na poli a Podzimní les. A protože se letos babí léto opravdu vydařilo, využili jsme zážitků některých dětí z víkendových vycházek v lese a společně si u nás ve třídě vytvořili výstavků listů, různých větviček a plodů . Také jsme si z nich vyrobili skřítka Lesníčka a spoustu jeho kamarádů, kteří nyní zdobí schodiště k nám do třídy. Velice se všem klukům a holčičkám vydařila výroba obrázku - stromu s padajícím listím, který si každý společně s paní učitelkou připevnil na okno do spojovací chodby, kde jsou k vidění i práce ostatních dětí z mateřské školy.

Děti se učily plody stromů vnímat všemi smysly. Např. se líbila didaktická hra Na slepého detektiva, kdy děti měly poznat různé plody se zavázanýma očima podle hmatu.

Společně jsme se naučili poznávat některé stromy a určovat jejich typické znaky. S integrovaným blokem Podzimní les jsme pracovali i v pracovních listech.

Na závěr tohoto bloku děti s velký zájmem vymýšlely pravidla, jak se máme v lese chovat, abychom si lesy zachovali takové, aby nám v nich bylo dobře.

Š. Kočárková

 

3. listopadu 2011