Září v Žabičkách

Máme za sebou první úspěšný měsíc ve školce. Ještě před prázdninami většina holčiček a kluků z nás chodila do třídy malých Berušek. Od září, kdy k nám přišli noví kamarádi, všichni patříme mezi nebojácné Žabky. V integrované bloku Moje mateřská školajsme se seznámili s prostředím třídy, poznávali nové kamarády a pani učitelky. Pro přátelské a bezpečné vztahy mezi námi jsme si stanovili třídní pravidla chování.

Během práce s integrovaným  blokem Moje městojsme se snažili naučit jaké významné budovy se nachází v našem městě a adresu svého bydliště. Během vycházek jsme se dozvídali, kde bydlí někteří z nás, vyhledávali různé cesty k naší mateřské škole, prohlíželi si významné budovy a pozorovali dopravní provoz. Seznamovali se s blízkým okolím, uvědomovali si důležitost dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhledávali jsme možná nebezpečí pro děti jako účastníky silničního provozu a při hrách na hřišti. Každý z nás si vyrobil svůj vlastní barevný domeček. Z domečků jsme nalepováním vytvářeli různé ulice s veselými názvy, které jsme jim vymýšleli.

Ve středu 14. září k nám přijelo divadlo s představením " Domek plný pohádek ". Během představení se všichni skvěle bavili.

                                                                            

Diana Heráková

 

5. října 2011