Myslivecké sdružení Orel z Lidic u nás

Předposlední měsíc školního roku pomalu končí. Akce pořádané pro zábavu i poučení dětí jsou intenzivnější, a také nabývají na kvalitě. Svědčí o tom i dnešní velmi neobvyklé setkání.

V herně jsme přivítali pana Jiřího Kotouče, Václava Peka a Bc. Martu Hanfovou. Všichni tři se zabývají myslivostí. Přijeli, aby seznámili nejmenší žáky školy se zajímavostmi ze živé přírody.

Na školních lavicích bylo vyskládáno mnoho druhů paroží, obrázků, pomůcek myslivců, nechyběly vycpaniny zvířat. Z pečlivě zakryté krabice se ozývaly zvláštní hlasy. Mláďata straky tak projevovala svoji nelibost. Ukázka jejich krmení však byla jedinečná.

Děti zjistily, že i v myslivosti, stejně jako ve škole, platí pravidla. Nejvýznamnější se vztahují k péči o zvěř v zimě (zde budeme myslivcům pomáhat s přikrmováním) a k jejímu lovu.

Kvalitní soutěž s obrázky, v níž měl  každý možnost prověřit si své nově získané vědomosti, plně zaujala soupeřící skupiny dětí a zakončila dnešní první společné setkání. Těšíme se na další, které se tentokrát uskuteční v Lidicích a bude zaměřeno na pohyb v přírodě.

Děkuji členům Mysliveckého sdružení Orel z Lidic za hodnotný program, přiměřený věku dětí, a také za dárky, které jim věnovali.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka

 

25. května 2009