Celoroční plán

Rok 2021

Září

 • Ahoj školo
 • Škola a kamarád
 • Cesta do školy, dopravní výchova

Akce:

 • sportovní soutěže (všichni)

 

Říjen

 • Podzim – změny počasí a v přírodě
 • Dokončení dopravní výchovy
 • Zelenina a ovoce

Akce:

 • Dopravní sotěž (všichni)

Listopad

 • Ze strniště vítr fouká – zahrady, pole, sady
 • Stromy, keře
 • Prevence a ochrana přírody

Akce:

 • Drakiáda (všichni)

Prosinec

 • Zima přichází
 • Advent, tradice, zvyky
 • Vánoční jarmark
 • Vánoce u nás doma

Akce:

 • Vánoční dílny (všichni)

Rok 2022

Leden

 • Nový rok – Tři králové, tradice, zvyky
 • Orientace v čase
 • Jak pomáháme volně žijícím zvířatům a ptákům

Akce:

 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)

Únor

 • Masopust, lidové zvyky a tradice
 • Táta, máma, já ...
 • Domov

Akce:

 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)

Březen

 • Kniha je kamarád
 • Příroda se probouzí
 • Putování sluníčka (střídání dne a noci)
 • Velikonoce

Akce:

 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)

Duben

 • Barevný svět
 • Zahrady, parky, les
 • Dopravní značky, uniformy

Akce:

 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)

Květen

 • Lidské tělo
 • Prevence proti nemocem, otužování, sport
 • Zdravý životní styl
 • Smysly

Akce:

 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)

Červen

 • Ekologie – třídění odpad, vodní zdroj, nadměrný hluk, znečištění ovzduší

Akce:

 • MDD (všichni)
 • Spolupráce s rodiči - beseda o vybraném povolání (všichni)
 • Zahradní slavnost (všichni)