Celoroční plán

Rok 2020

Září

 • Ahoj školo
 • Škola a kamarád
 • Cesta do školy, dopravní výchova

Akce: 

 • Drakiáda (všichni)

Říjen

 • Podzim – změny počasí a v přírodě
 • Dokončení dopravní výchovy
 • Zelenina a ovoce

Akce:

 • Sportovně – dopravní soutěž (všichni)
 • Halloween (všichni)

Listopad

 • Ze strniště vítr fouká – zahrady, pole, sady
 • Stromy, keře
 • Prevence a ochrana přírody

Akce:

 • Beseda – kronikář Pergl (všichni)
 • Beseda – profese rodičů – pilot (všichni)
 • Soutěže, kvízy -  podzimní příroda, (po třídách)
 • Příprava na vánoční trhy (všichni)

Prosinec

 • Zima přichází
 • Advent, tradice, zvyky
 • Vánoční jarmark
 • Vánoce u nás doma

Akce:

 • Mikuláš pro MŠ (skupina)
 • Vánoční trhy (všichni)

Rok 2021

Leden

 • Nový rok – Tři králové, tradice, zvyky
 • Orientace v čase
 • Jak pomáháme volně žijícím zvířatům a ptákům

Akce:

 • Ples školní družiny

Únor

 • Masopust, lidové zvyky a tradice
 • Táta, máma, já ...
 • Domov

Akce:

 • Talent – soutěž (všichni)

Březen

 • Kniha je kamarád
 • Příroda se probouzí
 • Putování sluníčka (střídání dne a noci)
 • Velikonoce

Akce:

 • Recitační soutěž (všichni)
 • Návštěva knihovny (všichni) 
 • Babička čte pohádky (všichni) - spolupráce s DPS

Duben

 • Barevný svět
 • Zahrady, parky, les
 • Dopravní značky, uniformy

Akce:

 • Beseda s policií – seznamování s profesí, IZS (všichni)
 • Hasiči – seznamování s profesí, IZS (všichni)
 • Čarodějnice (všichni)

Květen

 • Lidské tělo
 • Prevence proti nemocem, otužování, sport
 • Zdravý životní styl
 • Smysly

Akce:

 • Divadlo v ŠD (všichni)
 • Divadlo pro MŠ (skupina)
 • Vernisáž – téma MASKA (všichni)

Červen

 • Ekologie – třídění odpad, vodní zdroj, nadměrný hluk, znečištění ovzduší

Akce:

 • MDD (všichni)
 • Lidice (všichni)
 • Skauti – beseda, soutěže (všichni)
 • Zahradní slavnost (všichni)